banner Bilatu banner testuinguru gehiagotan

1
Wikipediaren banner-a.
Wikipediaren banner-a.
banner > banner (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lycos-ek banner bat dauka bere bilaketa-orrian, eta bi emaitzenean, bata hasieran eta bestea amaieran. Lycos tiene un banner en su página de búsqueda y dos en la de resultados, uno al principio y otro al final.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Banner baten tamaina garrantzitsua da; frogatuta dago banner batek okupatzen duen azalera zenbat eta handiagoa izan, orduan eta handiagoa dela norbaitek bertan sakatzeko probabilitatea. El tamaño de un banner es importante, está demostrado que cuanto mayor es la superficie que ocupa un banner, es mayor la probabilidad de que alguien pulse sobre él.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Grafikoan, banner-aren tamainaren eta CTRaren arteko erlazioa ikus dezakegu. En el siguiente gráfico podemos apreciar la relación entre el tamaño del banner y el CTR.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Grafiko horretatik ondoriozta dezakegu banner batek 6.000 byte-koa edo gutxiagokoa izan beharko lukeela. De este gráfico podemos deducir que un banner debería ser de 6.000 bytes o menos.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Banner bat bistaratzen den aldien neurria. Medida de las veces que un banner es mostrado.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Banner bat bistaratzen den aldiekin alderatuta zenbat aldiz sakatzen den neurtzeko metodoa. Método para medir las veces que un banner es pinchado respecto a las veces que es visualizado.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Adibidez, banner batek 20:1eko CRT badu, banner-a bistaratzen den 20 alditik behin sakatzen dela adierazten du, hau da, banner-a aldien % 5ean sakatzen dela. Por ejemplo, si un banner tiene un CRT de 20:1 indica por cada 20 veces que el banner es visualizado una vez es pinchado, es decir el banner es pinchado un 5% de las veces.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Banner bat bistaratzen den aldien kopurua zati sakatzen den aldien kopurua da CRT. El CRT es el número de veces que un banner es visualizado dividido por el número de veces que es pinchado.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Banner bat hiru aldiz bistaratu bada eta ez bada sakatu, irakurleak ez du inoiz sakatuko. Si un banner se ha visualizado tres veces y no se ha pinchado sobre él, el lector no pinchará nunca sobre él.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak