teklatu Bilatu teklatu testuinguru gehiagotan

1
teklatu > teclado (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
9.5 Eskaini teklatuko lasterbideak esteka garrantzitsuenetarako (bezeroaren irudi-mapetarako barne), formulario-kontroletarako eta formulario-kontrolen multzoetarako [3. lehentasuna]. 9.5 Proporcione atajos de teclado para los ví­nculos más importantes (incluidos los de los mapas de imagen de cliente), los controles de formulario y los grupos de controles de formulario [Prioridad 3].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Gailu independenteen bitartez sartu ahal izateak esan nahi du erabiltzaileak erabiltzaile-aplikazioarekin edo dokumentuarekin interakzioan aritzeko aukera duela, nahi duen sarrera- edo irteera-gailuarekin hala nola saguarekin, teklatuarekin, ahotsarekin, erakuslearekin (likornioa) edo bestelako batekin. El acceso a través de dispositivos independientes significa que el usuario puede interactuar con la aplicación de usuario o el documento con un dispositivo de entrada (o salida) preferido - ratón, teclado, voz, puntero de cabeza (licornio) u otro.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Adibidez, formulario-kontrol bat saguarekin edo bestelako erakuste-gailu batekin soilik aktiba badaiteke, orria ikusi gabe erabiltzen duenak ezin izango du formularioa erabili ahots-sarrerarekin, teklatuarekin edo erakustekoa ez den bestelako sarrera-gailuren bat erabiliz. Si, por ejemplo, un control de formulario sólo puede ser activado con un ratón u otro dispositivo de apuntamiento, alguien que use la página sin verla, con entrada de voz, con teclado o quien utilice otro dispositivo de entrada que no sea de apuntamiento, no será capaz de utilizar el formulario.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Oro har, interakzioa teklatu bidez ahalbidetzen duten orriak ahots-sarrera bidez edo komando batzuen bitartez ere izaten dira erabilerrazak. Generalmente, las páginas que permiten la interacción a través del teclado son también accesibles a través de una entrada de voz o una serie de comandos.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

gailurako sarbide independentearen funtzionaltasuna, teklatu erabilgarria, ahots automatikoa, etab. funcionalidad de acceso independiente del dispositivo, teclado operable, voz automática, etc.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Ez dute zertan gauza izan behar teklatua edo sagua erabiltzeko. No tienen porqué tener o ser capaces de usar un teclado o un ratón.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak