ataka Bilatu ataka testuinguru gehiagotan

1
ataka > trampilla (56 testuinguru)
eu testuak es testuak
Birzirkulazio-tekla sakatzean, kontrol-unitateak kanpotiko airea sartzeko ataka ixten du, eta, horren eraginez, aire-girogailu blokeak bidaiari-lekuko airea erabili behar du nahitaez. Al pulsar la tecla de recirculación, la unidad de control cierra la trampilla de entrada de aire del exterior, lo que obliga al bloque climatizador a tomar aire del habitáculo.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Aurkitu aire-birzirkulazioko ataka, eta egiaztatu ongi dabilela. Localiza la trampilla de recirculación de aire y comprueba su funcionamiento.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Atakak Trampillas

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Airearen kalitatearen sentsorearen eraginez, KUEak birzirkulazio-ataka aktibatzen du. El sensor de calidad del aire hace que la UCE active la trampilla de recirculación.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

j) Eragin birzirkulazio-teklari eta ahalegindu ataka hori aurkitzen. Egiaztatu atakaren posizioa aldatzen dela. j) Acciona la tecla de recirculación e intenta localizar dicha trampilla comprobando que cambia de posición.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

c) Aire-girogailu blokean (serbomotorrik gabe) sartzeko aukera baduzu, egiaztatu eskuz atakak behar bezala mugitzen direla. c) Si puedes acceder al bloque climatizador (sin los servomotores), comprueba con la mano el correcto desplazamiento de las trampillas.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Hurrengo unitate didaktikoan aire girotua aztertuko dugu, eta unitate horretan ikusiko dugu aire-girogailuaren blokeak berokuntza-erradiadorea jartzeaz gain, antzeko beste elementu bat ere jartzen duela, bidaiari-lekura sartzen den airea hozteko gai dena; horregatik, nahasketa-atakak garrantzi handiagoa izango du. En la siguiente unidad didáctica estudiaremos el aire acondicionado, donde veremos que el bloque climatizador incorpora, además del radiador de calefacción, otro elemento similar capaz de enfriar el aire que entra al habitáculo, con lo que la trampilla de mezcla cobrará un significado más real.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Banaketa-agintea, geziak edo ikonoak ditu, eta banaketa-ataketara konektatuta dago. Mando de distribución, identificado con flechas o iconos y conectado a las trampillas de reparto.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

a) Atakak ez daudelako behar bezala doituta. a) Reglaje incorrecto de las trampillas.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Aska ezazu aginte-kablea eta egiazta ezazu atakak erraz mugitzen ote diren eskuaz. Suelta el cable de mando y comprueba si las trampillas se mueven fácilmente con la mano.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

2
ataka > puerto (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
URLaren baitan, zerbitzariaren izena eta atakaren zenbakia dauzkan katea da. Es una cadena con el nombre del servidor y número de puerto, dentro de la URL

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

URLaren baitan, atakaren zenbakia daukan katea da. Es una cadena con el número de puerto, dentro de la URL

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

URLaren baitan, zerbitzariaren izena eta atakaren zenbakia dauzkan katea. Cadena que contiene el nombre del servidor y el número del puerto, dentro de la URL.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

ataka > puerto (257 testuinguru)
eu testuak es testuak
adibidez, prozesu batek serieko atakatik datuak irakurtzen ditu eta ilaran idazten ditu, besteak ilarako datuak irakurtzen eta diskoan gordetzen dituen bitartean. por ejemplo, un proceso se encarga de leer del puerto serie y escribir en la cola, mientras que otro se encarga de leer los datos de la cola y salvarlos en el disco.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Erabili MS-DOSeko MODE komandoa serie-ataka konfiguratzeko. Utilice el comando MODE de MS-DOS para configurar el puerto serie.

Materiala: Industria komunikazioak

Serieko atakaren bidez PC bat Omron etxeko automata programagarri gehienekin konektatzeko erabiltzen da kable hau. Este cable se utiliza para conectar un PC por el puerto serie a la mayoría de los autómatas programables de la marca Omron.

Materiala: Industria komunikazioak

Kable hau benetako konektorea da, eta berari esker, DTEak ataka beretik bidali eta jaso ditzake datuak. Este cable realmente es un conector que permite que un DTE transmita datos y los reciba por el mismo puerto.

Materiala: Industria komunikazioak

Horrez gain, merkatuan serieko atakako monitoreak izeneko gailuak daude; horiek LED bat dute atakaren linea bakoitzeko, eta, horiei esker, kontrol-lineak nahiz datu-lineak monitorizatu daitezke. Existen además en el mercado unos dispositivos denominados monitores de puerto serie que disponen de un LED por cada lí­nea del puerto y que permiten monitorizar tanto las lí­neas de control como las lí­neas de datos.

Materiala: Industria komunikazioak

Balizko lotura-motei dagokienez, serieko ataka baten bidez simplex, half-duplex eta full-duplex motako puntuz puntuko komunikazioa egin dezakegu. Respecto de los tipos de enlaces posibles, a través de un puerto serie podemos realizar una comunicación punto a punto de tipo simplex, half-duplex y full-duplex.

Materiala: Industria komunikazioak

DIR_ES_BASE eta atakari lotutako IRQ4 edo IRQ3 etendura-zenbakia. DIR_ES_BASE y el número de interrupción IRQ4 o IRQ3 asociado al puerto.

Materiala: Industria komunikazioak

Arrazoia etendura bidezko irakurketa bada, RXR erregistroa atakan irakurri beharko da, eta edukia harrera-bufferrean gorde. Si se trata de lectura por interrupciones se deberá leer del puerto el registro RXR y salvar su contenido al búffer de recepción.

Materiala: Industria komunikazioak

Datuak etendura bidez transmititu eta jasotzeak abantaila asko eskaintzen ditu zundaketa bidez programatutako komunikazioen aldean; abantaila nagusia da beste betebehar batzuk egin daitezkeela, datuak serie-atakatik transmititzen edo jasotzen ari garen bitartean. La transmisión y recepción por interrupciones aporta grandes ventajas sobre las comunicaciones programadas mediante sondeo, la principal es que se pueden hacer otras tareas mientras se están recibiendo o transmitiendo datos por el puerto serie.

Materiala: Industria komunikazioak

programak, aurreko planoan, edozein eginbehar exekutatzen du, eta ISR komunikazio-errutinak atakaren hardware-eskaerei erantzuten die atzeko planoan. el programa en primer plano ejecutando una tarea cualquiera y la rutina ISR de comunicaciones en segundo plano atendiendo la peticiones hardware del puerto.

Materiala: Industria komunikazioak

3
ataka > compuerta (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Depositua hutsik baldin badago, alea irteteko ataka itxita dago, eta uhal garraiatzailea, berriz, martxan, tobera betetzen. Si el depósito está vací­o, la compuerta de salida de grano está cerrada y la cinta transportadora en marcha llenando la tolva.

Materiala: Automatismoak

Betetzen denean, uhal garraiatzailea gelditu egiten da, eta husteko ataka ireki egiten da baldin eta haren azpian orga bat badago. Cuando se produce el llenado, la cinta transportadora se detiene y la compuerta de vaciado se abre siempre que haya una carretilla debajo de ella.

Materiala: Automatismoak

Ataka Compuerta

Materiala: Automatismoak