lector Bilatu lector testuinguru gehiagotan

1
irakurgailu > lector (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
Egun, ordea, behin edo askotan graba daitezke edozein ordenagailutan, irakurgailuen neurri bereko grabagailuen bidez. Sin embargo, en la actualidad se pueden grabar una o múltiples veces en cualquier ordenador, mediante grabadoras que poseen el mismo tamaño que los lectores.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

c) Fax-terminal baten osagairik garrantzitsuenetako bat irakurgailu optikoa da. c) Entre los elementos más importantes de un terminal de fax está el lector óptico.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Txartel magnetikoen irakurgailua: Lector de tarjetas magnéticas:

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Irakurgailu optikoa: Lector óptico:

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Gaur egun, oinarrizko bi eskaner mota ditugu. Funtsezko desberdintasuna, hauxe: buru irakurgailuak duen mugitzeko modua eta informazioa jasotzen duen orrialdea. Actualmente se pueden encontrar dos tipos básicos de escáneres, cuya diferencia fundamental está en el modo en que se desplaza el cabezal lector y la página que contiene la información.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Audio-kablea behar bezala konektaturik ez dagoelako, CD-ROM irakurgailuak ondo irakurtzen ez duelako edo soinu-txarteleko audio edo CD atala gaizki dagoelako gertatzen da gehienetan Normalmente se debe a que el cable de audio no está conectado correctamente, que el lector de CD-ROM no lee bien o que la sección de audio o CD de la tarjeta de sonido está mal.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

CD-ROM irakurgailua kudeatzeko softwarea instalatu; fabrikatzaileak berak emango digu diskete batean. Instalación del software de manejo del lector de CD-ROM que se suministra en un disquete por el propio fabricante.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

||IDE konektorea aktibatu behar da jumperren bat erabilita, hirugarren edo laugarren mailako gisa, eta ondoren CD-ROM irakurgailua kudeatzeko softwarea instalatuko dugu, IDE ataka (MSCDEX) baten kasuan egiten dugun bezala; dena den, zenbait kasutan kudeatzaile horren parametroen balioak eskuz konfiguratu behar dira, soinu-txartelak parametro horietarako zer balio erabili dituen kontuan hartuta. Hauek dira balio normalizatuak: Al: beheko E/S-ren Activación mediante algún jumper del conector IDE como terciario o cuaternario, de tal forma que luego se instala un software de manejo del lector de CD-ROM como en el caso general de un puerto IDE (MSCDEX), aunque en algunos casos, hay que configurar manualmente los valores de los parámetros de dicho manejador, teniendo en cuenta los valores utilizados por la tarjeta de sonido para dichos parámetros. Los valores normalizados son los sig

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Soinu-txartela instalatzeko softwarearekin, CD-ROM irakurgailua kudeatzeko IDE ataka aktibatzen da. Con el software de instalación de la tarjeta de sonido, se activa el puerto IDE para manejo del lector de CD-ROM.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Instalazio logikoa edo konfigurazioa egiteko, hiru prozedura izaten ditugu normalean, eta horietako bakoitza soinu-txartel mota bati aplikatzen zaio; fabrikatzaileak azaltzen du nola egin, erabiltzailearen eskuliburuan (jakina, kasu hauetan, CD-ROM irakurgailua soinu-txartelaren IDE atakara konektatuko da): Para hacer la instalación lógica o configuración, tenemos normalmente tres procedimientos, cada uno aplicable para la tarjeta de sonido especí­fica, y que el fabricante especifica en su manual de usuario (por supuesto, en estos casos, el lector de CD-ROM se conectará al puerto IDE de la tarjeta de sonido):

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

2
irakurle > lector (22 testuinguru)
eu testuak es testuak
Didaskaliaren eraginez, irakurleak xehetasun edo giro zehatzei erreparatuko die. Provoca que el lector se fije en detalles o ambientes concretos.

Materiala: Irudia

Suterik ez gertatzeko zenbait aholku transmititu behar dizkiozu irakurleari modu errazean: Debes transmitir al lector de forma sencilla algunos consejos para evitar los incendios:

Materiala: Irudia

Autoreak irakurleari egiten dizkion keinuak, hirugarren pertsona izango balitz bezala. Guiños al lector que introduce el autor como si fuera una tercera persona.

Materiala: Irudia

Irakurlea kontakizunean kokatzen laguntzea. Ayudar al lector a situarse en el relato.

Materiala: Irudia

Hortaz, elkarrizketa osatzen duten bunbuiloak autoreak emandako ordenaren arabera irakurtzen ditu irakurleak. Por tanto, el lector lee los globos que forman el diálogo según el orden dispuesto por el autor.

Materiala: Irudia

Gainera, irakurketak atzeratu egiten du hurrengo binetara pasatzea, eta irakurleak berak ikusten duen narrazio-denbora dakar. Además, esta lectura retarda el paso a la siguiente viñeta, lo que supone un tiempo narrativo que el propio lector percibe.

Materiala: Irudia

Hala, irakurleak diskurtsoaren ordenari jarrai diezaioke. Así­ el lector puede seguir el orden del discurso.

Materiala: Irudia

Komikiek erabiltzen dituzten ikono-baliabideen multzoa da, hain zuzen irakurleak ulertzeko moduko istorioak kontatzeko. Se trata del conjunto de recursos icónicos que usan los cómics para contar historias con un significado comprensible para el lector.

Materiala: Irudia

Testuak zehatza izan behar du, eta taula ulertzeko beharrezko azalpen guztiak eman behar dizkio irakurleari. El texto debe ser concreto y debe dar al lector de toda la explicación necesaria para comprender el cuadro.

Materiala: Irudia

Koadro sinplea da taula, eta datuak aurkezten dira bertan irakurleak erraztasunez erkatzeko modua izan dezan. La tabla es un cuadro sencillo en el que se presentan datos para que el lector los pueda contrastar con facilidad.

Materiala: Irudia