paquete Bilatu paquete testuinguru gehiagotan

1
pakete > paquete (89 testuinguru)
eu testuak es testuak
OrCAD Demo pakete integratua Windows ingurunean lan egiteko aplikazio batzuek osatzen dute. El paquete integrado OrCAD Demo es un conjunto de aplicaciones diseñadas para trabajar en entorno Windows.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Pakete-mihiztatzailea/desmihiztatzailea; terminal asinkronoak edo beste mota batekoak X.25 pakete-kommutazioko sarera konektatzea ahalbidetzeko erabiltzen den gailua. Ensamblador-desensamblador de paquetes; dispositivo utilizado para permitir la interconexión de terminales así­ncronos o de otro tipo a una red de conmutación de paquetes X.25.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Transferentzia-modu espezifikoa da, eta denbora sinkrono banatuzko multiplexatua erabiltzen duten paketeei zuzendua dago. Es un modo de transferencia especí­fica orientado a paquetes que utiliza un multiplexado por división en el tiempo sí­ncrono.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Sare batean barrena doan pakete-fluxua kontrolatzeko mekanismoa; multzo jakin bat bidaltzea ahalbidetzen du eta ez dago jaso dela berretsi beharrik. Mecanismo para controlar el flujo de paquetes a través de una red, consistente en permitir el enví­o de un cierto grupo sin necesidad de esperar confirmación positiva.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Sare lokal batean barrena dabilen datu-paketea da, eta transmisio bat zer nodok has dezaketen zehazten du. Paquete de datos que circula a través de una red local y que determina qué nodo puede iniciar una transmisión.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Igorletik hartzailearengana iristeko datu-pakete batek egiten duen bidea, bai zuzenekoa, bai erdian jarritako nodoetan barrena egiten duena. Camino que sigue un paquete de datos para ir desde el emisor hasta el receptor, bien de forma directa o a través de nodos intermedios.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Paketea (packet): Paquete: (Packet).

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

X.25 paketeak kommutatzeko sare publikoa. Telefonicak egiten ditu eragiketa horiek. Red pública de conmutación de paquetes X.25, operada por telefónica.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Paketeak kommutatzeko sareetako bideratze-modu bat da: pakete bat bere helmugara zuzenduko da, gainerakoek zer egiten duten kontuan hartu gabe, karga eta atzerapen txikiena duten tarteetan barrena, eta aurretik zirkuitu birtual edo erreala ezarri gabe. En las redes de conmutación de paquetes es una forma de encaminamiento, en la cual un paquete se dirige hacia su destino final, independientemente del resto, por los tramos de menor carga y retardo sin que previamente se haya establecido un circuito virtual o real.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

hartzaile posibleen artetik aukeratutako azpitalde bati pakete baten kopiak pasatzea ahalbidetzen duen teknika. técnica que permite pasar copias de un paquete a un subconjunto seleccionado de posibles destinos.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak