bertsio Bilatu bertsio testuinguru gehiagotan

1
bertsio > versión (25 testuinguru)
eu testuak es testuak
1.0 bertsioko XML dokumentua dela adierazten du horrek; beraz, XML dokumentuen muga eta arau guztiak betetzen ditu. Indica que es un documento XML de versión 1.0 por lo tanto cumple todas las restricciones y reglas de los documentos XML.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

PHPn, Cookieak setcookie funtzioa erabiliz maneiatzen dira; funtzio hori PHPren 3. bertsiotik aurrera eskura daiteke. El manejo de cookies en PHP se realiza mediante el uso de la función setcookie, esta función esta disponible a partir de la versión 3 de PHP.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

4.2.0 PHPren aurreko bertsioetan, PHPk aldagai bat sortzen zuen FORMen elementu bakoitzeko; sortutako aldagai horrek aurreko orriaren testu-koadroaren izen bera zuen, eta sartutako balioa. En versiones anteriores a 4.2.0 PHP creaba una variable por cada elemento del FORM, esta variable creada tenía el mismo nombre que el cuadro de texto de la página anterior y el valor que habíamos introducido.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Egiaztatu bertsioarekin akatsak gertatzen diren lekua Netscapen edo Explorerren . Comprobar en Netscape o Explorer el lugar donde se producen fallos con la versión

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Badago doako bertsio bat Internetera konektatuta egon gabe funtzionatzeko, Bobby-ren gunetik deskargatu eta ordenagailuan instala daitekeena, disko gogorreko orrien edo zerbitzari osoen analisia egin dezan. Existe una versión gratuita para funcionar sin estar conectado a Internet que puede descargarse del sitio de Bobby e instalarse en el ordenador para realizar el análisis de páginas del disco duro o de servidores completos.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Orri bat ez bada bihurtzen modu irakurgarrian, berrikusi orria jatorrizko aurkezpena egoki bihurtzen den arte, edo eskaini bertsio bat HTMLn edo testu lauan. Si una página no se convierte de forma legible, reviese la página hasta que su presentación original se convierta adecuadamente o bien proporcione una versión en HTML o en texto plano.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

11.1 Erabili W3C teknologiak eskura daudenean eta zereginerako egokiak direnean, eta erabili azken bertsioak euskarria dutenean [2. lehentasuna]. 11.1 Utilice tecnologías W3C cuando estén disponibles y sean apropiadas para la tarea, y use las últimas versiones cuando sean soportadas [Prioridad 2].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Baliteke nabigatzailearen aurreko bertsio bat izatea, edota nabigatzaile zeharo desberdina, ahots-nabigatzaile bat edo bestelako sistema eragile bat izatea. Pueden tener una versión anterior del navegador, un navegador completamente diferente, un navegador de voz o un sistema operativo distinto.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

JavaScript edo bestelako lengoaiak erabiltzen badituzu, egiaztatu nabigatzailearekin bateragarri den lengoaiaren bertsioa programatu behar duzun kodearekin bateragarria dela. Si usa lenguajes como JavaScript, chequee que la versión del lenguaje que soporta el navegador sea compatible con el código que va a programar.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Kode sinple horrekin, jakin ahal izango duzu zure nabigatzailea zein bertsiorekin den bateragarria. Con este sencillo código, puede averiguar que versión soporta su navegador.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak