fitxategi Bilatu fitxategi testuinguru gehiagotan

1
fitxategi > fichero (86 testuinguru)
eu testuak es testuak
.html fitxategi bat deskargatuko dugu, nabigatzailean ikusi beharrean. Vamos a descargarnos un fichero .html, en vez de verlo en el navegador.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Fitxategiaren izena proba_deskarga.html izango da. El nombre del fichero será prueba_descarga.html.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Ikusten duzunez, script-a exekutatu egiten da eta fitxategia, nahiz eta HTML izan eta nabigatzaileak interpreta dezakeen, deskargatzera behartzen da, eskuineko botoia sakatu izan bagenu bezala. Como ves, el script se ejecuta y el fichero, pese a ser HTML, e interpretable por el navegador, es forzado a ser descargado, igual que si hubiéramos pulsado el botón derecho.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

/* Script hau fitxategi bat baino gehiago zerbitzarira igotzeaz arduratzen da. /* Este script se encarga de subir múltiples ficheros al servidor.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

#Fitxategi kopuruaz galdetzen duen formularioa #Formulario en el que se pregunta el número de ficheros

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Zenbat fitxategi igo nahi dituzu gaur? ¿Cuántos ficheros quiere subir hoy?

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

$nomvar = "fitxategia_$n"; $nomvar = "fichero_$n";

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

#Fitxategiaren izena bide-izenik gabe ateratzen dugu #Extraemos el nombre del fichero sin la ruta

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

#Fitxategiari bere izena ematen diogu /igoerak direktorioaren baitan sartuz #Le damos al fichero su nombre, metiéndolo dentro del directorio /subidas

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Horrela, fitxategi bat baino gehiago karga dezakegu aldi berean. De este modo podemos cargar varios ficheros al mismo tiempo.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

fitxategi > archivo (50 testuinguru)
eu testuak es testuak
OO softwareaz hitz egiten dugunean, objektuak elementu fisikoak dira ia beti, hala nola bezeroa, hornitzailea, etab., edo software inguruneko kontzeptuzko elementuak, adibidez, fitxategiak mantentzeaz arduratzen den objektua. Cuando hablamos de software OO los objetos casi siempre son elementos fí­sicos, como puede ser un cliente, proveedor, etc. o elementos conceptuales que existen en el entorno software, por ejemplo un objeto encargado del mantenimiento de archivos.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Fitxategiak zerbitzarira igotzearen adibideak emateko, ikus dezagun adibide-script bat. Para ejemplificar la subida de archivos al servidor, vamos a ver un script de ejemplo.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Kasu honetan fitxategia zerbitzariaren karpeta batera kopiatuko dugu, fitxategiak izenekora. En este caso copiaremos el archivo a una carpeta del servidor llamada archivos.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

if batean eta ezezkoaren zeinuarekin (!) jarri dugu, fitxategia ezin bada kopiatu errore-mezua ager dadin: Lo hemos puesto en un if y con signo de negación (!), para que en caso de no poder copiar el archivo nos salga mensaje de error:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Ohartu zaitez hori ez dela nahitaezkoa, eta nahi dugun izena jar diezaiokegula; fitxategiak "jlmm.zip" izena izatea nahi izan bagenu, copy()-n honako hau jarriko genuke: Notese que esto no es obligatorio, y podemos ponerle el nombre que queramos, si hubieramos querido que el archivo se llamara "jlmm.zip", simplemente pondriamos en el copy() lo siguiente:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Formularioaren bidez igo dugun fitxategia zerbitzariaren aldi baterako karpetan gordetzen da, eta bertara $fitxategia aldagaiaren bitartez sartzen gara. Fitxategi hori aldi baterako karpetatik ezabatuko da script-ak exekuzioa amaitzen duenean. Prozesu hori automatikoa da eta zerbitzariak egiten du; beraz, zuk ez duzu alderdi horretaz arduratu beharrik. El archivo que hemos subido por medio del formulario se guarda en la carpeta temporal del servidor y se accede a él por medio de la variable $archivo, este archivo será borrado de la carpeta temporal cuando el script finalize su ejecución, este proceso es automatico y lo realiza el servidor, usted no tiene que preocuparse por este aspecto.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Lehenik, fitxategiaren luzapena onartutakoa dela (.zip) egiaztatuko dugu. Lo primero que haremos sera comprobar que la extencion del archivo es la permitida (.zip).

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Horretarako, php-ren explode funtzioa erabiliko dugu; horrek fitxategiaren izena gordeko du array batean, lehen parametroaren (puntua) arabera: Para ello utilizamos la función de php explode, la cual guardará en un array el nombre del archivo segun el primer parametro (el punto):

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Fitxategiaren luzapena zip baldin bada, upload prozesuarekin jarraituko dugu; bestela, errore-mezua bistaratuko dugu. Si la extencion del archivo es zip continuaremos con el proceso de upload, de lo contrario mostraremos mensaje de error.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak