formatu Bilatu formatu testuinguru gehiagotan

1
formatu > formato (150 testuinguru)
eu testuak es testuak
Simulazioaren mekanika Multiplexadoreen Simulazio tutore-lanean aurkezten da, eta hori, CDaren barruan dago, aurkezpenak karpetan, Power Point eta PDF formatuetan. La mecánica de simulación se presenta en el tutorial Simulación_Multiplexores, que se encuentra en el CD, en la carpeta presentaciones, en formato Power Point y PDF.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Simulazioa osoaren mekanika Kodetzaileen Simulazio tutore-lanean aurkezten da, eta hori, CDaren barruan dago, aurkezpenak karpetan, Power Point eta PDF formatuetan. La mecánica de simulación completa se presenta en el tutorial Simulación_Codificadores, que se encuentra en el CD, en la carpeta presentaciones, en formato Power Point y PDF.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

SDUaren formatua konfiguratu: Configurar el formato de SDU:

Materiala: Industria komunikazioak

3) SDUren formatua konfiguratu: 3) Configurar el formato de SDU:

Materiala: Industria komunikazioak

Zatiketa horri esker, UARTak informazioa bidali eta jaso dezake aldi berean, baina, nolanahi ere, SDU datu-formatua eta abiadura bi sekzioek partekatzen dute, eta, beraz, UART batek ezin du abiadura batean igorri eta beste batean jaso. Esta división permite que una UART pueda está transmitiendo y recibiendo al mismo tiempo, no obstante el formato de datos SDU y la velocidad es compartida por ambas secciones, por tanto, la misma UART no puede transmitir a una velocidad y recibir a otra.

Materiala: Industria komunikazioak

Tramaren formatua (ordena: Formato de trama (orden:

Materiala: Industria komunikazioak

Estazio horiek sarrerako informazioa bidaltzen dute erantzun gisa, FDLn ulertzeko moduko formatuan. í‰stas responden con la información de entrada, en el formato que se entienda en FDL.

Materiala: Industria komunikazioak

9.3 taula. Datu-motak ANSI/IEEE 754 formatuan. Tabla 9.3. Tipo de datos en formato ANSI/IEEE 754.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

9.3 irudian datuen formatua jaso da; 9.4 taulan, berriz, mantisarako eta berretzailerako erabilitako bit kopurua. En la Figura 9.3 se observa el formato de cada uno de los diferentes tipos de datos y en la Tabla 9.4 el número de bits empleados para la mantisa y el exponente.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Adierazpen hau erabiltzen da IEEE formatuko zenbaki erreala formatu zientifikora (FC) bihurtzeko: La expresión para convertir un número real con formato IEEE a formato cientí­fico (FC) es la siguiente:

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

formatu > formato (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Datuak formatu komunera bihurtzen ditu ekipo guztiek uler ditzaten (fitxategiak, inprimagailuak eta abar bateragarri eginez). Realiza la conversión de datos a un formato común, entendible por todos los equipos (compatibilizando ficheros, impresoras, etc.)

Materiala:

Datuak formatu komunera aldatzea Conversión de los datos a un formato común.

Materiala:

2
formatu > formato (38 testuinguru)
eu testuak es testuak
Normalean .wbmp formatuan egon behar du. Normalmente esta ha de estar en formato .wbmp

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Hauek dira testuari formatua emateko etiketak: Estas son las etiquetas para dar formato al texto:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

- Hau testua da, nolabaiteko formatuarekin nola - funtzionatzen duen ikusteko. - Esto es un texto con algo de formato para - ver como funciona.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Expire argumentua argumentu osoa da, eta UNIX time() eta mktime() funtzioek itzultzen duten ordu-formatuan cookiea ezabatuko den ordua adierazten du. El argumento expire es un argumento entero que indica la hora en que se eliminara la cookie en el formato de hora que devuelven las funciones UNIX time() y mktime().

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Formatua: Formato:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

$helbidea=$_GET["helbidea"]; $mota=$_GET["mota"]; if ($helbidea!=""){ if ($mota=="laua"){ // Testu lauaren formatuan bidaltzea mail($helbidea,"Mezua bidaltzearen adibidea","Testu lauaren formatuan bidaltzearen adibidea ","FROM: $direccion=$_GET["direccion"]; $tipo=$_GET["tipo"]; if ($direccion!=""){ if ($tipo=="plano"){ // Envio en formato texto plano mail($direccion,"Ejemplo de envio de email","Ejemplo de envio de email de texto plano ","FROM:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Probak "); else { // HTML formatuan bidaltzea mail($helbidea,"Mezua bidaltzearen adibidea"," PHPren eskuliburuaHTML mezua bidaltzearen adibideaDiocesanas.http://www.diocesanas.org/ Garatzaileentzako eskuliburuak web.","Content-type: Pruebas "); else { // Envio en formato HTML mail($direccion,"Ejemplo de envio de email"," Manual de PHPEjemplo de envio de email de HTMLDiocesanas.http://www.diocesanas.org/ Manuales para desarrolladores web.","Content-type:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

",$helbidea," ",$ereduzko,"." formatuan; ?> ",$direccion," en formato ",$tipo,"."; ?>

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

jasotzailea parametroan, mezua bidaliko den helbide elektronikoa jarriko dugu; gaia parametroan, mezuaren gaia, eta, mezuaren testua parametroan, mezuaren gorputza testu lauaren formatuan. En el parámetro destinatario pondremos la dirección de email a donde se enviará el mensaje, en el parámetro tema el tema o subject del mensaje y el parámetro texto del mensaje el cuerpo del mensaje en formato texto plano.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak