posta elektroniko Bilatu posta elektroniko testuinguru gehiagotan

1
A bildua posta elektroniko guztietan agertzen den ikurra da
A bildua posta elektroniko guztietan agertzen den ikurra da
posta elektroniko > correo electrónico (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bitartekoak: iragarki-taula, zirkularrak, barneko zerbitzu-oharrak, abisuak, posta elektronikoa, telefonoa, burofaxa, arreta zuzena, eta abar. Medios: tablón de anuncios, circulares, notas de servicio interior, avisos, correo electrónico, teléfono, burofax, atención directa, etc.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Telefonoa, posta elektronikoa, arreta zuzena, eta abar. Teléfono, correo electrónico, atención directa, etcétera.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Gainerako hautagaiei gutun bat edo posta elektroniko bat bidali behar zaie, interesa eskertuz eta enpresaren erabakia jakinaraziz. Al resto se les deberá enviar una carta o un correo electrónico agradeciéndoles su interés y comunicándoles la decisión de la empresa.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Erabili enpresen posta elektronikoak eta webguneak, zure curriculuma azkarrago eta merkeago jaso dezaten. Utiliza el correo electrónico y las páginas web de las empresas para hacerles llegar tu currí­culum de forma rápida y económica.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

– Harremanetarako posta elektronikoa: nuria.subias@hotmail.com – Contacto a través de correo electrónico: nuria.subias@hotmail.com

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

posta elektroniko > correo electrónico (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
posta elektronikoko fitxategiak eta Usenet taldeko argitalpenak HTMLra erraz eta azkar bihurtzera muga daiteke. archivos de correo electrónico y publicaciones de grupos Usenet.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

URL mota hori hautatzen dugunean, gure ordenagailuko posta elektronikoaren aplikazioa zabaltzen da, URLa bideratzen den helbidera mezu bat bidaltzeko. Cuando seleccionamos este tipo de URL se abre la aplicación de correo electrónico de nuestro ordenador para enviar un correo a la dirección hacia la que apunta el URL.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Posta elektronikoz SMS mezuak bidaltzen direnean: Cuando se enví­en por correo electrónico, mensajes SMS...:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Kasu horretan, oinarrizko informazioa eskaini behar dute (izena, bizilekua, posta elektronikoko helbidea eta IFZ) eta Legeak jasotako publizitateari buruzko arauak bete: En ese caso, deben ofrecer información básica (nombre, residencia, dirección de correo electrónico y NIF) y respetar las normas sobre publicidad incluidas en la Ley:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Sozietatearen izena, IFZ, helbidea eta posta elektronikoko helbidea. Su denominación social, NIF, domicilio y dirección de correo electrónico.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Zerbitzuen eskaintzaileei buruzko informazioa (izena, helbidea, posta elektronikoko helbidea, etab.) eta eskaintzen dituzten produktuen edo zerbitzuen prezioak jasotzeko eskubidea. Derecho a obtener información sobre los prestadores de servicios (nombre, domicilio, dirección de correo electrónico, etc.) y los precios de los productos o servicios que ofrecen.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak