talka Bilatu talka testuinguru gehiagotan

1
talka > choque (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
A Talka batean sortzen den zarata. A El ruido que se produce en un choque.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Segurtasun-topea edo -punta dauka; horrek inpaktuaren aurka behar adinako babesa ematen du: talkaren unean 100 J-ren baliokide den energiaren aurrean, eta konpresio estatikoaren aurrean, 10 KN-ko kargakoa denean. Incorpora tope o puntera de seguridad que garantiza una protección suficiente frente al impacto, con una energía equivalente de 100 J en el momento del choque, y frente a la compresión estática bajo una carga de 10 KN.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

partikula txikiak modu desordenatuan doaz aire-korrontean zehar; barreiatze-jarduera zenbat eta handiagoa izan, orduan eta handiagoa da partikula batek iragazkiarekin talka egiteko probabilitatea . las partí­culas pequeñas viajan de forma desordenada dentro de la corriente de aire, la probabilidad de que una partí­cula choque contra el filtro es mayor cuanto mayor sea la actividad de difusión.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Esate baterako, talka baten ondorioz tutu bat tolestatzen bada, tutu horren barrualdea estutu delako ustekabeko espantsio-balbula bihur daiteke, eta izotza sor daiteke bere inguruan. Un tubo doblado, por ejemplo debido a un choque, puede convertirse por su estrechamiento interior en una improvisada válvula de expansión, produciendo escarcha a su alrededor.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

2
talka > colisión (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Tutu kizkurra talka eginez gero uzkurtu egiten dena. Un tubo ondulado, que se contrae en caso de colisión.

Materiala: Ostalaritza

Talka eginez gero babes-neurriak eskainita; hala nolaairbagak, segurtasun-uhalak edo buru-euskarriak. Proporcionando medidas de protección en caso de colisión, como ocurre con losairbags, los cinturones de seguridad o los reposacabezas.

Materiala: Ostalaritza

Airbagak nylonezko poltsak dira; poltsak euskarri bati lotuta egoten dira eta euskarrian gas-sorgailu bat egoten da. Gas-sorgailu horrek poltsak puztu egiten ditu talka eginez gero. Los airbags son bolsas de nailon sujetas a un soporte en el que hay un generador de gas que, en caso de colisión, las hincha.

Materiala: Ostalaritza

Bolantean eta aginte-panelean daude –gidarikidearen aldean–, eta talka aurrez aurre gertatuz gero, elementu horiekin kolperik ez hartzeko babesten dute. Están situados en el volante y en el tablero de instrumentos –en el lado de la persona acompañante–, y protegen, en caso de colisión frontal, de golpes con dichos elementos

Materiala: Ostalaritza

Gorputza eta burua babesten dituzte, talka albo batetik eginez gero. Protegen el cuerpo y la cabeza en caso de colisión lateral.

Materiala: Ostalaritza

Sentsoreek inpaktuaren efektu horiek detektatzen dituzte, KUEari horren berri ematen diote, eta KUEak sistema aktibatzen du inpaktuak aurrez finkatutako balio jakin batzuk gainditzen baditu; hain zuzen ere, mugitzen ez den eta inpaktuaren eraginez deformatzen ez den oztopo finko baten kontra (adibidez, harrizko horma baten kontra) 20-25 km/h-ko abiaduran talka egiteari dagozkion balio baliokideak. Unos sensores detectan estos efectos del impacto e informan a la UCE, que activa el sistema si el impacto supera unos valores preestablecidos equivalentes a una colisión a 20-25 km/h contra un obstáculo fijo, que no se desplace ni deforme por el impacto (por ejemplo un muro de piedra .

Materiala: Ostalaritza

Talka ez bada larria (KUEan ezarritako lehenengo atalasea), uhalaren babesa nahikoa izaten da eta tenkagailuak baino ez dira aktibatzen. Si la colisión no es grave (primer umbral establecido en la UCE) basta con la protección del cinturón y solo se activan los pretensores.

Materiala: Ostalaritza

Talka garrantzitsuagoa baldin bada (KUEan ezarritako bigarren atalasea) tenkagailuak etaairbagak aktibatzen dira. Si la colisión es de mayor importancia (segundo umbral establecido en la UCE) se activan los pretensores y losairbags.

Materiala: Ostalaritza

Baina gerta daiteke automobila aparkatuta eta barruan inor gabe dagoela gertatzea talka horrelako kasuetan, ibilgailuaren barruan inor ez dagoelaairbagak aktiba ez daitezen –garestia baita berriz erabiltzeko moduan jartzea–, hainbat baldintza bete behar dira SRS sistema aktibatzeko: Pero podría darse el caso de que la colisión se produjera en un automóvil estacionado y sin ocupantes; para evitar que losairbagsse activen cuando no hay personas en el interior del vehículo –volver a dejarlos operativos es costoso− se deben cumplir una serie de requisitos para que se active el sistema SRS:

Materiala: Ostalaritza