urradura Bilatu urradura testuinguru gehiagotan

1
urradura > desgarramiento (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gehieneko erresistentzia zuntzen norabidearekiko norabide normalean sortzen da, eta ebakiduraren aurkako erresistentzia du izena (ikusi 1.102.A irudia); gutxienekoa, berriz, zuntzen norabidearekiko norabide paraleloan sortzen da, eta urraduraren aurkako erresistentzia du izena (ikusi 1.102.B irudia). La resistencia es máxima en el sentido normal a las fibras, llamada cortadura (fig. 1102-A); y es mí­nima en el sentido paralelo a las fibras, llamada desgarramiento (fig. 1102-B).

Materiala: Egurraren teknologia

Urradura Desgarramiento

Materiala: Egurraren teknologia

1.002. irudia. Zizailaduraren aurkako erresistentzia. A Zuntzekiko normala, ebakidura; B zuntzekiko paraleloa, urradura. Fig. i ,102 Resistencia al cizallamiento. A, Normal a las fibras, cortadura; B, Paralelo a las fibras, desgarramiento.

Materiala: Egurraren teknologia

2
Metalezko pieza baten urraduraren ondorioz sortutako txinpartak.
Metalezko pieza baten urraduraren ondorioz sortutako txinpartak.
urradura > abrasión (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Partikula finen urradurarekiko erresistentziaren ikurra (aukerakoa) Sí­mbolo de resistencia a la abrasión de partí­culas finas (opcional)

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Urradurarekiko gehienezko erresistentzia duen eskularrua Guante con la máxima resistencia a la abrasión

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ebakiak eta kontaktu bidezko urradurak Cortes y abrasiones por contacto

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Urraduraren aurkako erresistentzia ona. Buena resistencia a la abrasión.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

A = urradurarekiko erresistentzia A = resistencia a la abrasión

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Urradura: Abrasión:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Zulatzearekiko erresistentzia. Zarrastatzearekiko erresistentzia. Ebakitzearekiko erresistentzia. Urradurarekiko erresistentzia. Resistencia a la perforación Resistencia al desgarre Resistencia al corte Resistencia la abrasión

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Urradurarekiko (zikloak) A la abrasión (Ciclos)

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Adibidez, urradurarekiko erresistentzian gutxieneko maila gaindituko balu, baina beste ezer ez, dagokion CE markaketa eduki beharko du, kode honekin batera: Si, por ejemplo, superase el nivel mí­nimo en resistencia a la abrasión, pero no superase nada más, tendría que llevar el marcado CE correspondiente, junto con el siguiente código:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Zer adierazten du eskularruaren urradurak? ¿Qué significa la abrasión de un guante?

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

urradura > abrasión (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
urraduraz Abrasión

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Gogortasun handi horri esker lortzen da urraduragatiko higadurarekiko erresistentzia handia. Hori dela eta, artezteko harrietan ere erabiltzen da diamante mota hori. Esa formidable dureza es la responsable de la elevada resistencia al desgaste por abrasión, razón por la que se utiliza también en las muelas de rectificado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Burdinurtu gogortuaren mekanizazioan, urraduragatiko higadurarekiko erresistentzia handia funtsezkoa da karburo gogorrekin lan egiteko. En el mecanizado de fundición endurecida, su gran resistencia al desgaste por abrasión es fundamental ante los carburos duros.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Ezaugarrien artean, urradurarekiko erresistentzia, zailtasuna eta gogortasuna beroan aipatu behar ditugu. Erremintaren fabrikazioan eragina duten propietateen artean, berriz, artezteko ahalmena, deskarburaziorako suszeptibilitatea, mekanizagarritasuna, tenplaketa-segurtasuna eta abar azpimarra daitezke. Así­, tenemos entre aquellas caracterí­sticas la resistencia a la abrasión, la tenacidad y la dureza en caliente, mientras que entre las propiedades que influyen en la fabricación de la herramienta tenemos la aptitud al rectificado, susceptibilidad a la descarburación, maquinabilidad, seguridad de temple, etc.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Erremintaren saihetsak (B) tarte bat du erremintaren eta piezan sortutako gainazal berriaren artean, eta marruskadurak eragin dezakeen urraduraz babesten du pieza, akabera degradatu ez dadin. El flanco de la herramienta (B) dispone un claro entre la herramienta y la nueva superficie generada en la pieza, protegiéndola de la abrasión que pudiera producir el roce (también conocido como talonado), degradando el acabado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Makina-erremintak, metalak lantzeko, txirbil-harroketarekin, eta ebaketa eta urradura bidez: Máquinas herramientas para trabajos de metales con arranque de viruta y por corte y abrasión:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

urradura, ekarpen-sorbatza, difusioa. abrasión, filo de aportación, difusión.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Dentsitate altuko polietilenoak (PEhd) agente kimikoekiko erresistentzia oso ona du, ez du hezetasunik xurgatzen, urraduraren kontrako erresistentzia ona du, eta erradiazio nuklearren aurrean portaera ona du. El polietileno de alta densidad (PEhd) posee una excelente resistencia a los agentes quí­micos, no absorbe humedad, buena resistencia a la abrasión y un buen comportamiento a las radiaciones nucleares.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea