esmeril-harri Bilatu esmeril-harri testuinguru gehiagotan

1
esmeril-harri > piedra de esmeril (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
1.7. irudia. Babes egokiak dituen esmeril-harria. Figura 1.7. Piedra de esmeril con las protecciones necesarias.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Esmeril-harri baten adibidea hartuta, gogoan eduki behar dugu harekin lan egitean txinpartak ikusten badira, askatu eta jauzi egiten duten material-zati txiki goriak daudelako gertatzen dela hori. Tomando el ejemplo de una piedra de esmeril, hay que recordar que, si se ven chispas al trabajar con ella, es porque hay pequeños trozos de material al rojo vivo que se desprenden y saltan.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Esmeril-harriak material urratzaile bat (harri urratzailea) eta higatu nahi dugun piezaren arteko marruskaduraz funtzionatzen du; adibidez, barauts bat zorrozteko. La piedra de esmeril es un equipo que funciona mediante el rozamiento de un material abrasivo, la muela, y la pieza que queremos desgastar, por ejemplo al afilar una broca.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Mekanismo mugikorrak eta agerikoak dituen makina bat erabiltzen dugunean, alternadorearen uhala, daratulu bertikala edo esmeril-harria adibidez, arrisku gehigarri bat dago: mekanismo mugikor horrek eskularrua harrapatzen badu, makinan katigatuta geratuko litzateke, eta makinak tiratu eta esku osoa eramango liguke. Hortaz, arriskua areagotu egiten da. Cuando utilizamos una máquina que tiene mecanismos en movimiento y al descubierto, como la correa del alternador, el taladro vertical o la piedra de esmeril, existe el peligro añadido de que si ese mecanismo en movimiento atrapa el guante, éste se enredaría en la máquina que tiraría de él, llevándose la mano ente

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Esmeril-harria Piedra de esmeril.................................................................................

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Esmeril-harria Piedra de esmeril

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Aurpegi-babesgailu batzuek optika neutroa dute, hala nola partikulak askatzen diren lanetan (erradialaz, esmeril-harriaz, eta abarrez egiten direnak) erabiltzen direnek. Algunos protectores faciales tienen una óptica neutra, como los empleados en trabajos con desprendimiento de partí­culas como con la radial, piedra de esmeril, etc.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Arrisku horiek hainbat faktorek eragin ditzakete, hala nola soldadurako erradiazio ionizatzaileek, esmeril-harriak jaurtitako partikulek edo likido narritagarri batzuen zipriztinek. Estos riesgos pueden ser causados por diferentes factores como las radiaciones ionizantes procedentes de la soldadura, la proyección de partí­culas procedentes de la piedra de esmeril, o bien por las salpicaduras de algunos lí­quidos irritantes.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ikasi esmeril-harria zuzen erabiltzen. Aprende a utilizar la piedra de esmeril de forma correcta.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

esmeril-harri > piedra de esmeril (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Esmerilatzeko makinak, disko-makinak edo esmeril-harriak. Esmeriladoras, amoladoras o piedras de esmeril.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Esmeril-harriak ongi muntatua egon behar du; bestela, oso arriskutsua izan daiteke. La muela o piedra de esmeril tiene que estar bien montada, de lo contrario es un peligro muy serio.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

esmeril-harri > muela de esmeril (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Laneko postutik hiru metrora edo gehiagora egon behar dute beti, eta arkuz soldatzeko gailuetatik eta esmeril-harrietatik oso urrun, txinparta txikienak ere istripua eragin baitezake. Deben estar siempre a una distancia de tres o más metros del puesto de trabajo y a una gran distancia de los aparatos de soldadura por arco, así­ como de las muelas de esmeril, puesto que una sola chispa puede dar lugar a un accidente.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Prozedura hori eta gauzatzen duten makinak mekanizazio elektrokimikoaren espezializazioak dira. Kasu horretan, ezaugarri bereziak dituen esmeril-harri baten forma du katodoak. Este procedimiento y las máquinas que lo ejecutan, son una especialización del mecanizado electroquí­mico, en la que el cátodo toma la forma de una muela de esmeril de caracterí­sticas especiales.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Produktu urratzaile gisa (esate baterako, esmeril-harriak edo lizpapera) erabilitako material zeramiko tradizionalak hauek dira: alumina eta silizio karburoa. Los materiales cerámicos tradicionales usados para productos abrasivos, por ejemplo: muelas de esmeril o papel de lija, son la alúmina y el carburo de silicio.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

SiC material gogorragoa denez (SiC=2600 HV, Al2O3= 2200 HV), altzairua artezteko esmeril-harri gehienek Al2O3 dute oinarri, emaitza hobeak ematen baititu. Siendo el SiC un material más duro (SiC=2600 HV, Al2O3= 2200 HV), la mayoría de las muelas de esmeril destinadas al rectificado de acero se basan en Al2O3 por los mejores resultados obtenidos.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Fabrikazio mekanikoan urratzaileak erabiltzeak zera dakar: esmeril-harrietatik materiala eta dagokion teknologia erauztea, eta materiala askatzeko beste metodo urratzaileak. El uso de los abrasivos en fabricación mecánica supone el arranque de material y la correspondiente tecnología de las muelas de esmeril y otros métodos abrasivos para desprender material.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea