babes-maila Bilatu babes-maila testuinguru gehiagotan

1
babes-maila > grado de protección (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Babes-maila (aukerakoa) Grado de protección (opcional)

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Suarekiko erresistentzia materialak sua transmititu gabe jasan dezakeen denboraren (minutuak) bidez neurtzen da; eskatzen den babes-mailaren arabera, SE 240, SE 120, SE 60 izan daiteke. La resistencia al fuego se mide en minutos que el material soporta el fuego sin transmitirlo, dependiendo del grado de protección que se requiera, puede ser RF 240, RF 120, RF 60.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kolore-kode honen arabera, identifikatu zer gasen aurka egongo ginatekeen babestuta eta zer-nolako babes-maila duen bakoitzak. Según el siguiente código de colores, identifica contra qué gases estaríamos protegidos y qué grado de protección tiene cada uno.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Iragazki baten etiketan, batzuetan gaserako nomenklatura eta zenbaki bat aurkitzen ditugu; zenbaki horrek ahalmen iragazlearen arabera zer iragazki mota den adierazten digu, hau da, zer babes-maila duen. En el etiquetado de un filtro nos encontramos a veces con una nomenclatura para gas seguida por un número; ese número nos indica la clase del filtro según su capacidad filtrante; es decir, según el grado de protección que ofrezca.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Babes-maila, oxiebaketako lanak Grado de protección, trabajos con oxicorte

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Babes-maila edo -eskala (aukerakoa) Escala, grado de protección (opcional)

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Arriskuei eta babes-mailei, biltegiratzeari, mantentzeari eta abarri buruzko argibide-orri osoa Folleto explicativo completo de riesgos y grado o grados de protección, almacenaje, mantenimiento...

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Arriskuak, babes-maila eta eskularruek bete beharreko arauak azkar identifikatzeko, eskularruak Europar Batasuna osoan erabiltzen diren piktograma batzuez markatzen dira. Para una identificación rápida de los riesgos, el grado de protección y las normas que deben cumplir los guantes, estos van marcados con unos pictogramas comunes en toda la Unión Europea.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

babes-maila > nivel de protección (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Babes-mailak Niveles de protección

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

A 10eko babes-maila duela. A Que tiene nivel de protección 10.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Oinetakoak hiru multzo handitan banatzen dira, haien babes-mailaren arabera. El calzado se divide en tres grandes grupos dependiendo del nivel de protección que ofrece.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Piktogramaren azpian, egindako probak eta lortutako babes-maila adierazten duten zenbaki batzuk egon daitezke. Debajo del pictograma pueden llevar unos números que indican las pruebas que han sido realizadas así­ como el nivel de protección alcanzado.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

babes-maila > grado de protección (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Babes-maila Grado de protección

Materiala: Elektrizitateko oinarrizko kontzeptuak. Ikastaroa

babes-maila > nivel de protección (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gune arriskutsuetara sartzean babesa emateko, kanpoko gorputz solidorik ez sartzeko, urik ez sartzeko eta kanpoko inpaktu mekanikoen aurka babesteko ingurakariak zenbateko babesa ematen duen adierazten du babes-mailak, eta saiakuntza normalizatuko zenbait metodoren bidez frogatzen da. Es el nivel de protección proporcionado por una envolvente contra el acceso a las partes peligrosas, contra la penetración de cuerpos sólidos extraños, contra la penetración de agua o contra los impactos mecánicos exteriores, y que además se verifica mediante métodos de ensayo normalizados.

Materiala: Elektrizitateko oinarrizko kontzeptuak. Ikastaroa