cuchilla Bilatu cuchilla testuinguru gehiagotan

1
hortz > cuchilla (23 testuinguru)
eu testuak es testuak
2. Fintzeko harriaz igurtzi behar da hortza, eta bizarrak kendu behar zaizkio, perpendikularki igurtziz, ertzetatik lehenengo eta aurpegietatik ondoren (ikusi 194.B irudia), ertzak behar bezain finduta eta urradurarik gabe gelditu arte. 2.º Se pasa la cuchilla por la piedra de afinar, y se le quitan las rebabas frotándola en sentido perpendicular, primero por los cantos y después por las caras (fig. 194-B), hasta que los bordes queden bien afinados y sin rayas.

Materiala: Egurraren teknologia

7. Marrusketak egurra ez markatzeko, pixka bat biribildu behar ditugu hortzaren izkinak (ikusi 189. irudia). 7.a Para evitar que el cepillo deje marcas en la madera, las esquinas de la cuchilla se han de redondear ligeramente (fig. 189).

Materiala: Egurraren teknologia

Bi ertz eskuairan dituzte hortz arruntek, eta bi sorbatz dituzte. Las cuchillas ordinarias tienen dos de sus cantos a escuadra, con doble corte.

Materiala: Egurraren teknologia

5. Luzetarako ertz bakoitzean bizarrak ateratzen baditugu, lau aho edo sorbatz ditugu hortz bakoitzean. 5.º Sacando la rebaba de cada uno de los cantos longitudinales, se obtienen cuatro filos o cortes de cada cuchilla.

Materiala: Egurraren teknologia

2. Ondo zorroztuta badago, marrusketak sortzen dituenak baino meheagoak izan behar dute hortzak sortzen dituen txirbilek, eta hortzak leunki moztu behar du zainen kontrara. 2.a Una cuchilla bien afilada debe producir virutas más finas que las de los cepillos, y cortar suavemente a contra veta.

Materiala: Egurraren teknologia

192. irudia. A Bizarrik gabeko hortza; B hortz bizarduna; C hortz alakatu eta bizarduna. Fig. 192 A, Cuchilla sin rebaba; B, Cuchilla con rebaba; C, Cuchilla con chaflán y rebaba.

Materiala: Egurraren teknologia

Eserlekua taula betez eratutakoa bada, erosoagoa izan dadin, profil leuneko jangunea egiten diogu, gubia edo hortza erabiliz. a Cuando el asiento es un tablero macizo, para que resulte más cómodo, se hace un rebajo de perfil suave, a gubia o a cuchilla.

Materiala: Egurraren teknologia

eskuz egiteko, lima, marrusketa, hortza eta, oro har, esku-tresna guztiak erabil ditzakegu, oso zorrotz badaude betiere Para hacerlo a mano, podrá usarse la lima, el cepillo, la cuchilla, y en general todas las herramientas manuales muy afiladas.

Materiala: Egurraren teknologia

196. irudia. Hortz alakatuak zorroztea. A Bizar zaharra kentzea; B aho alakatua zuzentzea; C leungailuz ahoa tenkatzea; D hortzaren xehetasuna, amaieran. Fig. 196 Afilado de las cuchillas biseladas. A, Eliminando la rebaba vieja; B, Rectificando el filo biselado; C, Estirando el filo con el bruñidor; D, Detalle final de la cuchilla.

Materiala: Egurraren teknologia

Hortz alakatuak fintzen ditugunean, bi aho edo bizar bakarrik eratu ditzakegu, baina askoz ere erresistentzia handiagoa dute. La afinadura de las cuchillas biseladas permite sólo la obtención de dos filos o rebabas, si bien mucho más resistentes.

Materiala: Egurraren teknologia

hortz > cuchilla (39 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kalandra-arrabolen doikuntza, hortzen eragintza, enbutizio sakonerako itxigailuak, prentsatze- eta soldatze-gailuak, zinten aitzinamendu-kontrola, konformazio-gailuak, kola ematekoak, segurtasun-gailuen eragintza (adibidez, makina eta instalazioetako leiho eta ateetakoak), moldatzeko makinak, neurriko ebaketetarako gailuak. Ajuste de los rodillos de la calandra, accionamiento de cuchillas, dispositivos de cierre para embutición profunda, dispositivos de prensado y soldadura, control de avance de cintas, dispositivos de conformación, encolar, accionamiento de dispositivos de seguridad tales como ventanas y puertas en

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

tungsteno karburoko (metal gogorreko) hortzen zorrozketa, afilado de cuchillas de carburo de tungsteno (metal duro),

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Hariztatzeko hortza Cuchilla de roscar

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Torneatzeko, artekatzeko edo trontzatzeko hortz karratua Cuchilla cuadrada de tornear, de ranurar o de tronzar.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Hortzaren angelua. íngulo de la cuchilla.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Hortzaren ebaketa-angelua. íngulo de corte de la cuchilla.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Berrehun pieza VC = 250 m/min-eko abiaduran taladrina bidezko hozte-sistemarekin mozteko hortz bat hartuz gero, eta mekanizatuan 8 ordu emanez gero, hauek genituzke: Si se considera el caso de una cuchilla de corte elegida para mecanizar 200 piezas, a una velocidad de corte de Vc = 250 m/min, con refrigeración con taladrina, tardando en el mecanizado 8 horas se tendría:

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Hortzaren zabalera. Anchura de la cuchilla.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Torneatzeko hortz erronbikoa Cuchilla rómbica de tornear.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Torneatzeko hortz biribila Cuchilla redonda de tornear.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

2
xafla > cuchilla (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gogorguneetarako xafla. Cuchilla para durezas.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Motorra makinaren gorputzean sartuta dago, eta goiko xafla horztunari mugimendua ematen dio; beheko xafla horztuna finkoa da. El motor se aloja en el cuerpo de la máquina y es el que proporciona movimiento a la cuchilla dentada superior, permaneciendo fija la cuchilla dentada inferior.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Bi xafla horztunak buruaren zati dira. Las dos cuchillas dentadas forman parte del cabezal.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Aparatu-mota honetan, eta ezaugarri berekin, badaude beste batzuk xafla txikiagoak dituztenak sudurreko eta belarri inguruetako ilea mozteko. Dentro de este tipo de aparato, y con las mismas caracterí­sticas, existen otros que disponen cuchillas más pequeñas para el corte de pelo de nariz y orejas.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

saihestu odola irtetea (gehienetan, gehiegi mozteagatik), ez altxa hatz-bizarrak eta ez egin tira azaletik mozketa egitean; mozteko, tresnaren xaflek ongi zorroztuta egon behar dute. evitar el sangrado (en la mayoría de las ocasiones, al apurar demasiado el corte), no levantar padrastros, y no tirar de la piel al realizar el corte, para lo que es necesario que las cuchillas de la herramienta estén bien afiladas.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko