laino Bilatu laino testuinguru gehiagotan

1
laino > niebla (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zaratak ez ezik, soldaduraren desoxidatzaileek sortutako osagai kimikoek, eremu horretan erabilitako gasek, keek eta lainoek, gainazalak lixatzean harrotutako hautsek, eta abarrek ere eragina dute entzumenean. No solo el ruido afecta al oí­do, sino también los componentes quí­micos procedentes de los desoxidantes de la soldadura, los gases, humos y nieblas empleados en esta sección, los polvos procedentes del lijado de superficies, etc.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Lainoak Nieblas

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

A Kimikoak, erabilitako produktuetako likido, gas eta lainoak direla-eta. A Quí­micos, debido a los lí­quidos, gases y nieblas de los productos empleados.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Lan horiek guztiek kutsatzaile batzuk (hautsak, lainoak, keak...) sortzen dituzte, eta, ondorioz, arnas babesa ezinbestekoa da eremu ia guztian. Todos estos trabajos generan unos contaminantes (polvos, nieblas, humos...) que hacen que la protección respiratoria sea imprescindible en casi todo este área.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Lainoak eta keak. Nieblas y humos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Lainoak, lurrunak edo kea sortzen dituzte, fase gaseosora eta aerosolera igarotzen diren produktu solidoen sublimazio bidez, errekuntza kontrolatuaz (oxidazioa erredukzioa). Su funcionamiento se basa en crear nieblas, vapores o humo mediante la sublimación de productos sólidos que pasa a la fase gaseosa y aerosol mediante una combustión controlada (oxidación reducción).

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Babesa eskatzen duten materialak ingurunean daude, hauts, laino, ke, gas eta lurrun moduan. Los materiales de los que nos debemos proteger se encuentran en el ambiente en forma de polvo, niebla, humo, gases y vapores.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Lainoak (aerosolak): Niebla (aerosoles):

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Pintura-kabina batean lan egiten denean, gogoan eduki behar dugu disolbatzaileen gasak eta lainoak eta lehergarriak izan daitezkeen gainerako produktuak daudela. Cuando se trabaja en una cabina de pintado, hay que tener presente la existencia de gases y nieblas de disolventes y demás productos potencialmente explosivos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

eremu honetan egiten den lan oro pintura pistolaz aplikatuz egiten da, eta lainoak eta lurrunak sortzen dira. todo el trabajo que se realiza en esta zona se hace mediante la aplicación de pintura con pistola generando nieblas y vapores.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan