sugar Bilatu sugar testuinguru gehiagotan

1
sugar > llama (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sopletea baino lehen, sugarraren atzeraezeko balbulak (2) jarri behar dira, eroanbideetako balizko leherketetatik babesteko. Antes del soplete, se deben colocar válvulas antirretroceso de llama (2) con el objeto de protegernos de posibles explosiones en las conducciones.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Nola jarrita dauden sugarraren atzeraezeko balbulak. La colocación de las válvulas antirretroceso de llama.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Hozgarriak sugar bat edo azalera beroak ukitzen baditu, gas toxikoak (fluorenoa eta fosgenoa) sortzen ditu. Si el refrigerante entra en contacto con una llama o superficies calientes, produce gases tóxicos (fluoreno y fosgeno).

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Zuzen erabiltzeko, zorrotada itzaltzailea sugarren oinarrira eta sigi-saga zuzendu behar da. Para su correcta utilización hay que dirigir el chorro extintor hacia la base de las llamas y en zigzag.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

4ekiko 4ko maila, sugarrak 2 segundo baino gutxiago irauten du Grado 4 sobre 4 niveles, la llama persiste menos de 2 segundos

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Sugarrak eta lantzak eragindako erredurak Quemaduras con la llama y la lanza.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

sugarraren bidez eta gainazal beroekin kontaktuan egonez; beraz, beharrezkoak dira NBEak. por la llama y contacto con superficies calientes, por lo tanto son necesarios los EPI.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

errekuntza eragiten duen sugarraren ondorioz. por la acción de la llama que provoque una combustión.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Erregulatu erregaiaren sarrera, sugarrak kerik botatzen ez duen arte. Regular la entrada de combustible hasta que la llama no desprenda humo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

2.10 irudia. Presio-erreguladorea eta sugarraren atzeraezeko balbula. Figura 2.10. Manorreductor y válvula antirretroceso de llama.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan