vacuna Bilatu vacuna testuinguru gehiagotan

1
txerto > vacuna (36 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gaur egun txertoa dago (hirukoitz birikoa). Existe actualmente la vacuna especí­fica (la Triple ví­rica).

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Txertoak, normalean, immune egiten gaitu bizitza osorako. La vacuna da habitualmente inmunidad de por vida.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Kontrolatzeko neurririk eta modurik eraginkorrena txerto bidez immunizatzea da. La medida y la forma más efectiva de control es la inmunizacion a través de la vacuna.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Bakterio honen kontrako txerto eraginkorra dugu. Se dispone de vacuna eficaz contra esta bacteria.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Bakterioek sortutako meningitis kutsakorren kasuan (meningokokoa eta Haemophilusa) prebentziozko botika bat hartu behar dute egun batzuetan gertueneko pertsonek edo gaixoekin zuzeneko kontaktuan egon direnek. Txertoa dagoen bakterioren batek sortu badu infekzioa, berriz, dagokion txertoa ere hartu behar dute. En los casos de meningitis bacterianas contagiosas (meningococo y Haemophilus), las personas más cercanas o que están en contacto más directo con los enfermos deberán tomar un medicamento preventivo durante pocos días, además de recibir la vacunación adecuada si la infección fuera producida por alguna de las bacterias contra las que sí­ se dispone de vacuna.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Adibidez, tetanosaren eta difteriaren kontrako txertoak ditugu hemen. Por ejemplo, las vacunas del tétanos y la difteria.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Txertoen muina hartutako immunitatearen bi berezitasunetan dago: La esencia de las vacunas se basa en dos particularidades de la inmunidad adquirida:

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

(a) B hepatitisaren kontrako txertoa 0-2-6 hilabeteetan edo 2-4-6 hilabeteetan eman behar da. a) La vacuna contra la hepatitis B se puede administrar o bien en los meses 0-2-6 de edad, o bien en los meses 2-4-6.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

(b) Barizelaren kontrako txerto unibertsala 12-15 hilabete arteko haur osasuntsuei ematea gomendatzen da. 11-12 urte izan, txertoa jarri ez eta gaixotasuna igaro ez dutela dioen historia kliniko frogagarria aurkezten duten haurrak ere txertatu egin behar dira selektiboki. (b) La vacuna universal contra la varicela se recomienda en niños sanos entre los 12 y los 15 meses; los niños que a los 11 o 12 años no hayan sido vacunados, y presenten historia clí­nica fehaciente de no haber pasado la enfermedad, también deben ser vacunados selectivamente.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Txertoak, birulentzia mailaren arabera, honela sailkatu daitezke: Las vacunas según su grado de virulencia se pueden clasificar en:

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

txerto > vacuna (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Adibidez, txertoak. Horiek gure organismoan erantzun bat eragiteko eta gaixotasun jakin baten kontrako antigorputzak sortzeko gaitasuna dute; horren ondorioz, gaixotasuna ez da agertzen. Es el caso de las vacunas que son capaces de producir en nuestro organismo una respuesta y crear anticuerpos ante una determinada enfermedad, evitando su aparición.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Bakterioen edo alergiaren kontrako txertoak, kasu bakoitzerako prestatuak. Vacunas bacterianas o antialérgicas individualizadas.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Gaixotasun kutsakorrak prebenitzeko (profilaxia), beharrezkoa da kateko mailetan jardutea, hau da, gordailuan eta infekzio-iturrian, kutsatze-mekanismoetan, gaitzik ez duten banakoengan... Azken horiengan, hauek erabil ditzakegu: kimioprofilaxia, immun¡tate aktiboa (adibidez, txertoak) eta pasiboa (adibidez gammaglobulinak eta serumak). Para prevenir (profilaxis) las enfermedades infecciosas es necesario actuar sobre los distintos eslabones de la cadena, es decir, sobre reservorio y fuente de infección, mecanismos de transmisión, individuos sanos... Sobre estos últimos podemos utilizar quimioprofilaxis, inmunización activa como las vacunas, y pasiva, como el

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Txertoen, serumen eta gammaglobulinen bidez, banakoek immunitatea izatea lortzen dugu, hau da, infekzio-eragileen kontrako defentsa-gaitasuna izatea. Mediante vacunas, sueros y gammaglobulinas conseguiremos en el individuo inmunidad, es decir, capacidad defensiva frente a los agentes infecciosos.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

TXERTOAK. VACUNAS.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Txerto guztiek ez dute immunitate iraunkorra lortzen; beraz, aldian behin, berriro, txertoak jarri behar izaten zaizkie banakoei. No todas las vacunas consiguen una inmunidad duradera, por lo que habrá que realizar revacunaciones a los individuos cada cierto tiempo.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Txertoen konposizioaren arabera, honela sailkatzen dira: Teniendo en cuenta su composición, las vacunas se dividen en:

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Gainera, txertoek kontserbagarriak, egonkortzaileak edo antibiotikoak izan ditzakete; horiei esker, txertoak ez dira hondatzen, baina alergia-erreakzioak ere eragin ditzakete. Además, las vacunas pueden contener conservantes, estabilizadores o antibióticos con la finalidad de impedir su deterioro, pero también pueden producir reacciones alérgicas.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Halaber, laguntzaileak erabiltzen dira, adibidez, zenbait txertotan dagoen aluminio-gatza, immunitate-erreakzioa indartzeko helburua duena; azkenik, esekidura-likidoa, ur esterila edo gatz-seruma. Asimismo, se utilizan coadyuvantes, como la sal de aluminio presente en algunas vacunas, cuya finalidad es la de potenciar la reacción inmunitaria y, finalmente, lí­quido de suspensión como el agua estéril o suero salino.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta