guante Bilatu guante testuinguru gehiagotan

1
eskularru > guante (93 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aurkitzen zailenak diren eskularruak pinturaren disolbatzaileekiko erresistentzia dutenak dira; izan ere, disolbatzaile horiek xilenoa, toluenoa, propil azetatoa, zetonen hainbat deribatu eta abar eduki ditzakete. Los guantes más difí­ciles de encontrar son los que resistan a los disolventes de la pintura ya que estos pueden llevar xileno, tolueno, acetato de propilo, diversos derivados de cetonas, etc.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Erabili babes-eskularruak Utilizar guantes de protección.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Babesteko eskularruak. Guantes de protección

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Babes mekanikoko eskularruak. Guantes de protección mecánica

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Aztertu arrisku mekanikoetarako eskularruak, arrisku kimikoetarako beste batzuk eta soldadura-lanetarako beste batzuk. Observa unos guantes para riesgos mecánicos, unos para riesgos quí­micos y otros para trabajos en soldadura.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Adibidez, arrisku mekanikoetarako eskularru batek, ikusi dugun taularen arabera, urraduraren eta aihotz bidezko ebaketaren aurkako babesa, zarrastatzearekiko erresistentzia eta zulatzearekiko erresistentzia ziurtatu behar ditu. Por ejemplo, un guante para riesgos mecánicos, según la tabla que hemos visto, tiene que asegurar protección frente a la abrasión, corte por cuchilla, resistencia al desgarro y resistencia a la perforación.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Arrisku mekanikoetarako eskularruak Guantes para riesgos mecánicos

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Horrela, pistolak garbitzeko erabiltzen diren eskularruak pintura-kabinan ere erabiltzeko balio izan dezaten saiatu behar dugu, kutsatzaileak berberak direlako. Así­, hay que intentar que los guantes utilizados para la limpieza de las pistolas nos sirvan también para emplearlos dentro de la cabina de pintura, ya que los contaminantes son los mismos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

ARRISKU MEKANIKOETARAKO ESKULARRUAK: GUANTES PARA RIESGOS MECíNICOS:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

ESKULARRUEN SAILKAPENA CLASIFICACIÓN DE LOS GUANTES

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

eskularru > guante (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Produktu kimikoekin edo mikrobioekin kutsatuta egon daitezkeen produktuekin lanean ari bagara, behin erabili eta botatzeko eskularru egokiak erabili behar ditugu, eta, gero, eskuak oso ondo garbitu. Si estamos trabajando con productos quí­micos o potencialmente contaminados con microbios, debemos usar guantes desechables apropiados y lavarnos después las manos concienzudamente.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

arau orokor gisa, erabili eta botatzeko mantalak (leporaino ixten direnak edo atzetik ixten direnak), txanoak eta eskularruak erabili behar dira (horiek maukak ere estali behar dituzte). como norma general se utilizan batas desechables (de cierre hasta el cuello o de cierre por detrás), gorros y guantes (éstos han de recubrir las mangas).

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

S37 Erabili eskularru egokiak. S37 íšsense guantes adecuados.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Berriro ontziratu behar den produktua esku garbiekin (ura eta xaboia) eta plastikozko eskularru gardenekin erabili behar da. La manipulación del producto a reenvasar se hará con las manos limpias (agua y jabón) y con guantes de plástico transparente.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Beste produktu bat berriro ontziratzeko hartzen dugunean, eskularruak aldatuko dira. Al cambiar de producto a reenvasar, se cambiarán los guantes.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

eskularru > guante (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zeregin horietan guztietan babes-eskularruak erabili beharko dira, eskuetan minik ez hartzeko. En todas estas tareas será preceptivo el uso de guantes de protección para evitar pinchazos en las manos.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Arrisku mekanikoetatik babesteko eskularruak. Guantes de protección frente a riesgos mecánicos.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

EN 388 Babes-eskularruak Guantes de protección EN 388

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

EN 420, EN 388, EN 407 Soldatzaile-eskularruak Guantes de soldador EN 420, EN 388, EN 407

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Igeltsu-masa zabaltzeko, paleta, plaunkaia edo, igeltsuginek egiten duten bezala, gomazko eskularruak erabil ditzakegu; izan ere, igeltsugileek ez dute paletarik erabiltzen igeltsu-masa zabaltzeko; gomazko eskularruak harrikoa egitekoak jantzi, eta eskuz zabaltzen dute masa. Se puede aplicar con la paleta, la llana o, como lo hacen los yeseros con un guante de goma -los yeseros no suelen utilizar la paleta sino que lo hacen con la mano enguantada en un guante de goma, de los de fregar-.

Materiala: Igeltserotza

Ez erabiltzea babesteko eskularruak eta betaurrekoak. No utilizar guantes y gafas de protección.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

eskularru > guante (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Arrisku handiko elikagaiak zuzenean manipulatzean, erabili eta botatzeko eskularruak erabiltzea. Manipulación directa de alimentos de alto riesgo mediante guantes desechables.

Materiala: Ostalaritza

Latexaren hondakinak (alergenoa egotea, elikagaien manipulazioan aritzen diren pertsonen eskularruetakoak. Presencia de restos de látex (alérgeno) procedente de guantes desechables de los manipuladores de alimentos

Materiala: Ostalaritza

Binilo- edo nitrilo-latexeko eskularruak erabiltzea, erabili eta botatzekoak. Usar guantes desechables de vinilo o nitrilo.

Materiala: Ostalaritza

Latexaren hondakinak (alergenoa egotea, elikagaien manipulazioan aritzen diren pertsonen erabili eta botatzeko eskularruetakoak. Presencia de restos de látex (alérgeno) procedentes de guantes desechables de los manipuladores de alimentos

Materiala: Ostalaritza

Plater hotzak manipulatzeko eskularruak behar bezala erabiltzea. Correcto uso de guantes para manipular platos fríos.

Materiala: Ostalaritza

Sukaldari-laguntzaile bat janaria manipulatzen ari da, latexeko eskularruak jantzita. Un ayudante de cocina está manipulando con guantes de látex.

Materiala: Ostalaritza

Plastikozko eskularruak Guantes de plástico

Materiala: Ostalaritza

2
eskularru > guante (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
1950 Traje estu jakadunak. Meloi mahuka. Globo formako soinekoak. Gaueko soinekoak, saten zuriz eta azabatxez brodatutako parpailarekin. Eskularruak, boleroak, kapak eta soineko parpailadunak. 1950 Trajes de chaqueta ajustados. Manga melón. Vestidos globo. Vestido de noche en satén blanco y encaje bordado de azabache. Guantes, boleros, capas y vestidos con encaje.

Materiala: Ehungintza liburuak