medicamento Bilatu medicamento testuinguru gehiagotan

1
medikamentu > medicamento (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
- Medikamentuak: - Medicamentos:

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

I Medikamentuengatik. I Por medicamentos.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

zirkulazioa handitu egin da, etxeak mekanizatu egin dira, medikamentu gehiago dago, pestizida gehiago, garbiketa-produktuak, eta arrisku-egoerak errazten dituzten beste egoera batzuk ere badaude. aumento del tráfico, la mecanización de los hogares, los medicamentos, los pesticidas, los productos de limpieza y otras circunstancias que favorecen las situaciones de riesgo.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

botika > medicamento (22 testuinguru)
eu testuak es testuak
Botikak erabiltzen dira sukarra jaisteko, birikak aireztatzeko, eta ospitaleratzea behar duten kasurik larrienetan. Se usan medicamentos para bajar la fiebre, para mejorar la ventilación pulmonar y en los casos graves que necesitan ser hospitalizados.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Sekula ez diogu botikarik emango. En ningún caso se le administrará ningún tipo de medicamento.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Botikak beti beren ontzietan gorde behar dira. Siempre hay que guardar los medicamentos en sus envases correspondientes.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Horregatik, garrantzitsua da behar-beharrezko botikak soilik edukitzea, eta gauza bakoitza zertarako den eta zer unetan erabil daitezkeen jakitea. Por esta razón, es importante tener únicamente los medicamentos imprescindibles y que se conozca para qué sirve cada elemento y en qué momento se puede utilizar.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Oka egin duenean, eraman osasun-etxera, intoxikazioa sortu duen botikaren lagin bat hartuta. Una vez efectuado el vómito, se acudirá al centro de salud con una muestra del medicamento causante de la intoxicación.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

I Ez da kremarik, pomadarik edo beste edozein botika edo produkturik eman behar. I No se deben aplicar cremas, pomadas o cualquier otro medicamento o producto.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Ez utzi sekula botikarik haurren tiraderetan. Nunca hay que dejar medicamentos en sus cajones.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

I Eragile sortzaileak: botikak, elektrizitatea, jostailuak, ibilgailuak... I Los agentes causantes, medicamentos, electricidad, juguetes, vehí­culos...

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Ezinezkoa balitz, gurasoek botika ematea agintzen duen paper bat bete behar dute eta erantzule berak direla adierazi; era berean, produktuaren izena, dosia, ordutegia eta egutegia zein diren azaldu behar dute, baita pediatraren izena eman eta diagnostikoa zein den esan ere. Si no fuera posible los padres tendrán que rellenar un papel ordenando la administración del medicamento bajo su responsabilidad, detallando igualmente el nombre del producto, la dosis, el horario y el calendario, así­ como el nombre del pediatra y el diagnóstico.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Botika emateko orduan, haurra oso txikia bada, jarraibide batzuk izatea gomendatzen da: En el momento de administrar los medicamentos si el niño es muy pequeño se recomienda seguir una serie de pautas:

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

botika > medicamento (198 testuinguru)
eu testuak es testuak
Farmazia-bulegoetan, "osasun-hezkuntza" egiten da. Alde batetik, hezkuntza hori pertsona gaixoekin egiten da: adibidez, botikak hartzera datorren eta bronkitis kronikoa duen pertsona bati gogorarazten zaionean osasungarria litzatekeela erretzeari uztea (noski, erretzeari uztea edozeinentzat da ona), edo botikak erabiltzeko jarraibideak gogorarazten direnean. Beste alde batetik, gaitzik ez duten pertsonekin ere egiten da En los establecimientos de farmacia se hace "educación sanitaria" sobre personas enfermas, al recordar lo saludable que sería dejar de fumar a la persona con bronquitis crónica que recoge su medicación (naturalmente dejar de fumar le viene bien a cualquier persona), o al recordar las pautas de utilización de los medicamentos; y sobre personas sanas, al recomendar una crema protectora u otras

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

botikak zentzuz erabiltzea. OMEren hitzetan, horrek eskatzen du botikak behar bezala errezetatu behar direla, ondo prestatu, arrazoizko prezioa izan behar dutela, modu egokian eman, eta adierazitako dosiak, tarteak eta denborak bete behar direla. la utilización racional de los medicamentos, que, en palabras de la OMS, requiere una prescripción apropiada, una disposición oportuna, un precio asequible, una dispensación correcta y una aplicación en la dosis, los intervalos y los tiempos indicados.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Ospitaleetako eta gizarte-osasun zentroetako botiken gordailuak. Los depósitos de medicamentos de los hospitales y centros socio-sanitarios.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

BOTIKAK. MEDICAMENTOS.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

substantzia batzuek zeharkatu egin dezakete; horregatik, sendagaiak (botikak, kremak...) emateko bide gisa erabiltzen da. Hay sustancias que pueden atravesarla, por eso se utiliza como vía de administración terapeútica como medicamentos, cremas...

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Tratamendua botikak hartzea da: ZIMETIDINA eta ANTIAZIDOAK. El tratamiento suele consistir en la toma de medicamentos como la CIMETIDINA y ANTIíCIDOS.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Era berean, adierazi behar da beroarekiko sentikorrak diren botikak esterilizatzeko teknika gisa ere erabiltzen dela iragazketa. Cabe asimismo señalar que la filtración también se emplea como técnica de esterilización de medicamentos termosensibles.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Lehorketa-metodo hau bide parenterala erabiliz eman behar diren botikak eskuratzeko erabiltzen da batez ere. Farmazian ohikoa da disoluzio eta esekidura esterilak liofilizatzea, baina argi geratu behar da liofilizazio-prozesuak berak bakarrik ez duela inola ere esterilizatzeko balio: Este método de desecación se aplica sobre todo para la obtención de medicamentos de administración parenteral, siendo común en farmacia la liofilización de disoluciones y suspensiones estériles, debiendo quedar muy claro que el proceso de liofilización por sí­ mismo no esteriliza en absoluto:

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Ahotik ematen diren botikak oso egonkorrak izaten dira; beraz, errazago biltegiratu eta garraia daitezke. Los medicamentos administrados por esta vía, suelen tener gran estabilidad, lo que implica una mayor facilidad del almacenaje y transporte de los mismos.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Gaixoak kontzientzia-maila eta irensteko gaitasun minimo bat izan behar ditu botikak ahotik emateko. El paciente necesita un mí­nimo grado de conciencia y de capacidad de deglución para que el medicamento pueda ser administrado por esta vía.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan