gida Bilatu gida testuinguru gehiagotan

1
gida > guía (30 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eskuliburu hau prototipo elektronikoak diseinatzeko eta eraikitzeko OrCAD (Capture + Layout plus) eta LPKF (CircuitCAM + BoardMaster), hurrenez hurren, programen erabilpenerako argibide osoak eta zehaztuak ematen dituen gida laburra da. Este manual es una guía rápida que proporciona instrucciones completas y detalladas para el uso de los programas OrCAD (Capture + Layout plus) y LPKF (CircuitCAM + BoardMaster) de diseño y construcción de prototipos electrónicos respectivamente.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

batetik, programa horien erabiltzaileen gida gisa, eta bestetik, laneko erreferentzia eta kontsulta gisa. por un lado, como guía de usuario de tales programas y, por otro, como referencia de trabajo y consulta.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Hainbat jarduera daude atal honen barruan, esate baterako, bidaia-gidak saltzea, ikus-entzunezko materiala saltzea, kirol-materiala alokatzea eta saltzea (adibidez, eskiak) edota turismoa egiteko produktu edo toki berezietarako behar den materiala saltzea (abentura-bidaiak...). Nos referimos en este apartado a actividades tan diversas como venta de guías de viaje, material audiovisual, alquiler y venta de material deportivo (p.ej. esquí­s) o material determinado para productos o destinos turí­sticos especiales (viajes de aventura...)

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Adibidez, ondare nazionalaren gida, Done Jakue Bidearen gida, turismo berdearen gida... P.ej. Guía del Patrimonio Nacional, Guía del Camino de Santiago, Guía de Turismo Verde...

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Adibidez, ikasleen gida, hirugarren adinekoen gida... P.ej. Guía de escolares, Guía de la Tercera Edad...

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Normalean, bidaia-agentziek gidari laguntzailea kontratatzen dute autobusez egiten diren lurreko edo aire eta lurreko zirkuituetarako, eta bidaiariekin doan gidaria izan ohi da, bidaiaren hasieratik joaten baita taldearekin batera. Normalmente, las agencias de viajes suelen incluir un guía acompañante en los circuitos de autocar terrestres o aeroterrestres y éste ostenta habitualmente la figura de guía emisor, ya que sale de viaje desde el inicio con el grupo.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

2.4.- GIDARI ESPEZIALIZATUA 2.4.- GUíA ESPECIALIZADO

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Hala ere, bidaia-agentziek sarrien kontratatzen dituzten gidari moten sailkapena egingo dugu: No obstante, vamos a exponer una clasificación que recoge los tipos genéricos de guías que más habitualmente se contratan por parte de las agencias de viajes:

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Gidari edo informatzaile motak: Tipos de guías o informadores:

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

2.4.- Gidari espezializatua. 2.4.- Guía especializado.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan