depresio Bilatu depresio testuinguru gehiagotan

1
depresio > depresión (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gabeziak hauek eragiten ditu: jateko gogoaren galera, nahasketa mentala, gorputz-adarren hantura, muskuluen sentsibilitatea galtzea eta ahulezia. Asaldua psikikoak ere eragin ditzake, hala nola depresioa, nekea, suminkortasuna eta kontzentrazioa galtzea. Su falta provoca pérdida del apetito, confusión mental, hinchazón en las extremidades, pérdida de sensibilidad y debilidad muscular; también puede provocar alteraciones psí­quicas como depresión, cansancio, irritabilidad o pérdida de concentración.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Horrelako adierazpen patologikoen ondorioa izaten da trauma ondoko tentsio izenez ezagutzen dena. Tentsio hori gertakari estresagarri jakin baten aurreko erantzuna da, egoera estresagarriaren aurrean modu jarraituan egon izanaren emaitza. Horrek, maiz, depresioa eta antsietatea eragiten ditu, baita bihotz-taupadak eta muskuluetako mina ere. Este tipo de manifestaciones patológicas tienen como respuesta la conocida tensión postraumática, que es una respuesta a un hecho estresante concreto, como resultado a una exposición continuada a una situación estresante que, en muchas ocasiones, conduce a la depresión, la ansiedad, y también a palpitaciones y molestias musculares.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bestelako familia-tipologiek baino maila sozioekonomiko handiagoa izaten dute, eta adierazpenak familiaren arabera aldatzen dira. Gurasoek depresio sakonak dituzten familiak aurki daitezke (eta depresio hori lo-eragileekin edo alkoholarekin arintzen dituzte), edo seme-alaba nerabeen delituzko jokabideak ere izan daitezke. Horrez gain, toxikomaniak, haur gazteenen eskola-absentismo sistematikoa eta antzekoak ere ikusten dira. El nivel socioeconómico suele ser superior a otras tipologías familiares y las manifestaciones varían según la familia de que se trate, ya que se pueden encontrar desde profundas depresiones por parte de los padres, que palian con somní­feros o alcohol, a comportamientos delictivos de los hijos adolescentes, pasando por la entrada en las toxicomanías, por el absentismo escolar sistemático por parte de los hijos más pequeños, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Eskala honek erabiltzailea depresioa pairatzekotan den edo jada depresioa sufritzen duen zehazten du 15 galdera eginez. Esta escala pretende determinar a través de 15 cuestiones si el usuario está ante una posible depresión o si ya la sufre.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Desoreka horrek hainbat ondorio mota ekar ditzake: ekonomikoak (gehiegi zorpetzea, ez ordaintzea eta abar), psikologikoak (antsietatea, depresioa eta abar) edota delituzkoak ere izan daitezke (hau baita modu azkarrean baliabideak lortzeko aukera eskaintzen duen bide bakarra). Este desequilibrio puede desembocar en problemas de tipo económico (endeudamiento excesivo, impagos, etc.), psicológicos (ansiedad, depresión, etc.) o incluso delictivos (por ser la única vía que ofrece posibilidades de obtener grandes recursos de manera rápida).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Horren eskasiak nekea, depresioa eta eguzkitan jartzen denean larruazaleko erupzioa eragiten du. Su deficiencia provoca fatiga, depresión y erupción de la piel cuando se expone al sol.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Kaltetuei min fisikoa, nahasmena eta depresioa sortzen die bizi-porrot sentimenduak. El sentimiento de fracaso vital de los afectados ocasiona dolor fí­sico, confusión y depresión.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

- Familiaren harreman sozialez ez arduratzea edo albo batera uztea. Horrek inkomunikazioa, depresioa eta bakardade-sentimendua sortzen ditu. - Descuido o abandono de las relaciones sociales que posee la familia, lo cual genera incomunicación, depresión y sentimiento de soledad.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

5 puntu arte egoera normala da, 6-9 artean depresioa izan daiteke, eta 10 edo gehiago jada depresioa da. Hasta 5 puntos se considera un estado de normalidad, entre 6-9 una probable depresión y 10 o más una depresión establecida.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

insomnioa, alkoholismoa, depresioa, digestio-arazoak, botiken gehiegizko kontsumoa eta abar. insomnio, alcoholismo, depresión, problemas digestivos, consumo de medicamentos en exceso, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

depresio > depresión (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Depresioa eta mania: Depresión y manía:

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

depresioan, pertsona tristuraz eta malenkoniaz beteta egoten da, eta ezer ez egiteko joera izaten du. en la depresión, la persona está dominada por la tristeza y la melancolía y tiende a la inactividad.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Gaixotasunik ohikoena depresioa da; askoz gutxiagotan gertatzen da depresioa eta mania txandaka agertzea edo mania bakarrik agertzea. La enfermedad más común es la depresión; es menos frecuente la alternancia de depresión y manía o la manía sola.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Proteina-eskasiak honako ondorio hauek izaten ditu: giharretan indar gutxiago, astenia, depresioa eta immunitate gutxiago. El déficit de proteí­nas da lugar a disminución de la fuerza muscular, astenia, depresión y disminución de la inmunidad.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Depresioa. Depresión.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta