bakterio Bilatu bakterio testuinguru gehiagotan

1
Bakterioen itxura desberdinak
Bakterioen itxura desberdinak
bakterio > bacteria (45 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bakterioak sartzea oztopatzen du. Previene la entrada de bacterias.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

elikagaiekin batera hartutako bakterioetako batzuk suntsitzea destruir parte de las bacterias ingeridas con los alimentos

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Hondakin-produktuen artean landareen zelulosa-hormak daude. Horien kontura zenbait bakterio saprofito sinbionte (heste-flora) bizi da, eta gasak askatzen dituzten hartzidurak sortzen ditu. Entre los productos residuales se encuentran las paredes celulósicas de los vegetales, a cuyas expensas viven una serie de bacterias saprí²fitas simbiontes (flora intestinal), que producen fermentaciones con desprendimiento de gases.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Egunero dutxatzea da modurik egokiena izerdiak, larruazalaren ezkatatzeak eta bakterioek ondoezik sor ez diezaguten edo larruazaleko gaixotasunik eragin ez dezaten. La ducha diaria es la manera más habitual de no dejar que el sudor, las descamaciones de la piel y las bacterias nos produzcan malestar o favorezcan la aparición de enfermedades dermatológicas.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Treponema pallidum izeneko bakterio batek eragiten duen gaixotasun infekzioso-kutsakorra da. Es una enfermedad infecto-contagiosa causada por la bacteria Treponema pallidum.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Gaixotasun infekzioso-kutsakorra, Neisseria gonorrhoeae bakterioak eragindakoa. Enfermedad infecto-contagiosa causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Gainera, garrantzitsua da, eremu horretan bakterio asko bizi delako (heste-flora). Bakterio horiek K bitamina eratzen dute, eta horrek odola gatzatzen parte hartzen du. Además tiene importancia porque en esta zona vive gran cantidad de bacterias (flora intestinal) que forman vitamina K, que interviene en la coagulación de la sangre.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Hesteetako bakterioak (bakterio-flora) digeritu gabeko hondakinak erabiliz elikatzen dira, eta hartzidurak eta usteltzeak eragiten dituzte. Horien ondorioz, GASAK ETA USAIN TXARREKO SUBSTANTZIAK sortzen dira. Era berean, K bitamina ere ekoizten dute, odola gatzatzen parte hartzen duena. La acción de las bacterias intestinales (flora bacteriana) que se alimentan de los restos (que no se han acabado de digerir) produciendo fermentaciones y putrefacciones que dan lugar a GASES Y SUSTANCIAS MALOLIENTES.También forman vitamina K, que interviene en la coagulación de la sangre.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Atzeko aldean eta alboetan, guruin linfoide bikote bana ditu, ADENOIDEAK eta AMIGDALAK. Horiek harrapatzen dituzte airearekin batera eremu honetara iristen diren bakterio guztiak. En su parte posterior y en sus laterales posee pares de glándulas linfoides denominadas ADENOIDES y AMíGDALAS que se van a encargar de capturar cualquier bacteria que haya podido llegar con el aire hasta esta zona.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Albeoloen barruan MAKROFAGOAK daude. Makrofagoek hautsa eta eremu horretara iritsi den edozein partikula irensten eta suntsitzen dute, eta aireko bakterioen kontrako lehenengo defentsa dira. En el interior de los alveolos existen MACRÓFAGOS que ingieren y destruyen el polvo y cualquier partí­cula que haya podido llegar hasta esta zona, constituyendo la primera defensa contra las bacterias aéreas.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

bakterio > bacteria (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
mikroorganismoak (bakterioak onddoak kentzea produktu desinfektatzaileekin eliminación de los microorganismos (bacterias hongos con un productos desinfectante

Materiala: Ostalaritza

Kutsadura gurutzatua da elikagai baten bakterioak beste elikagai batera transferitzea; beste modu batean esanda, arriskua tarteko beste elementu baten bidez transferitzen da. La contaminación cruzada es la transferencia de bacterias de un alimento objeto a otro, o dicho de otra manera, la transferencia del peligro se realiza a través de un elemento intermedio.

Materiala: Ostalaritza

Zuzeneko ukipena elikagaien artean eta manipulazio desegokia: higienerik ez labanetan eta sukaldeko oholetan (biek bakterioak hedatzen dituzte). El contacto directo entre alimentos y una inadecuada manipulación: falta de higiene en los cuchillos y las tablas para cortar (ambos propagan bacterias .

Materiala: Ostalaritza

Teknologia horren helburu nagusia da elikagaietan egon daitezkeen birusak bakterioak eta parasitoak pertsonei nahiz animaliei gaixotasunak eragiteko ahalmena dutenak, suntsitzea. El fin principal de esta tecnología es destruir los virus bacterias o parásitos que puedan existir en los alimentos y que tienen capacidad para desencadenar enfermedades en personas y animales

Materiala: Ostalaritza

Esterilizazioak, tenperatura igoz, eragileak eta entzimak suntsitzen ditu, bai eta mikroorganismoak ere, hala nola bakterioak onddoak eta legamiak. Provoca una elevación de la temperatura que provoca la destrucción de los agentes de deterioro enzimas y, especialmente, microorganismos como bacterias hongos y levaduras

Materiala: Ostalaritza

Zalantzarik gabe, teknika horrek dakarren onura nagusia da elikagaien kalitate ona lortzen dela ikuspegi mikrobiologikotik, prozesuan zehar patogeno kaltegarriak suntsitzen baitira, hala nola birusak bakterioak eta parasitoak Sin duda, el beneficio más importante de esta técnica es la mayor calidad desde el punto de vista microbiológico que ofrecen los alimentos tratados, ya que el proceso destruye los patógenos problemáticos como son virus bacterias o parásitos.

Materiala: Ostalaritza

Esterilizazioa elikagaiak tenperatura igoz egonkortzeko metodo bat da, hondatzen dituzten eragileak entzimak suntsitzen dituena, bai eta mikroorganismoak ere, hala nola bakterioak onddoak eta legamiak. La esterilización es un método de estabilización cuyo fundamento es provocar una elevación de la temperatura que provoca la destrucción de los agentes de deterioro enzimas y, especialmente, microorganismos como bacterias hongos y levaduras

Materiala: Ostalaritza

Prozedura horretan, lehenik eta behin ur-lurruna injektatzen da, tenperatura +150 ºC-ra arte igo arte eta produktua segundo batez edo bi segundoz edukitzen da tenperatura horren eraginpean. Horrela, bakterioak eta esporak suntsitzen dira. Gero, produktua hozten da, gutxi gorabehera +4 ºC-ko tenperaturan Consiste en elevar la temperatura mediante inyección de vapor hasta los +150 ºC durante uno o dos segundos, de esta forma se eliminan las bacterias y las esporas Posteriormente, se somete el producto a un proceso de enfriamiento a temperaturas próximas a +4 ºC.

Materiala: Ostalaritza