receta Bilatu receta testuinguru gehiagotan

1
errezeta > receta (22 testuinguru)
eu testuak es testuak
Labean erretzen da, plantxan rissolée egin eta gero. Wellington azpizuna da metodo honen errezetarik ezagunena. Asado al horno tras risolarlo en la plancha, siendo una de las recetas de este método mas conocida el solomillo Wellington.

Materiala: Sukaldaritzako prozesuak

Ahatea laranja-saltsan oso errezeta ezaguna da. Funtsean, ahate errea da, laranjaz usaingozatua, eta laranja-zukuz eta curaí§aoz desglasatzen da. Una receta muy conocida es el pato a la naranja, que básicamente consiste en un pato asado, aromatizado con naranja, y al que se le desglasea con zumo de naranja y curasao.

Materiala: Sukaldaritzako prozesuak

Labean erretzen da, plantxan rissolée egin eta gero. da metodo honen errezetarik ezagunena. Asado al horno tras risolarlo en la plancha, siendo una de las recetas de este método mas conocida el .

Materiala: Sukaldaritzako prozesuak

OPILGINTZAKO ORE HARTZITUEN KONTSERBAZIOA.- Hartzidura kontrolatzeko/atzeratzeko modua ikusia dugunez (nolabait oreak edo piezak kontserbatzeko metodoa dena), IZOZTEA geratzen zaigu kontserbazio-baliabide gisa. Horretarako, errezetak osatzen dituzten lehengaiek ezaugarri jakin batzuk eduki behar dituzte, piezak lehengoratu behar ditugunean kalitatezkko produktua lortu nahi badugu. CONSERVACIÓN DE MASAS DE BOLLERíA FERMENTADAS.- Puesto que ya hemos estudiado la forma de controlar/retrasar la fermentación que de alguna forma es un método de conservar las masas o las piezas nos queda como medio de conservación la CONGELACIÓN y para la cual las materias primas que componen las recetas deben de guardas unas ca

Materiala: Gozogintza

Disolbagaitzek errezetako hezetasunaren (uraren) zati bat bereganatzen dute eta glutena eratzen dute. Las insolubles se nutrirán de parte de la humedad de la receta (agua), formando el gluten.

Materiala: Gozogintza

Irinen indarra eta orekatzea.- Hemen irin-mota (gogorra edo arola) eta errezeta, fitxa edo ordezko dokumentuetan erabili beharreko proportzioak aztertuko ditugu. Fuerza y equilibrado de las harinas.- Vamos a estudiar aquí­ el tipo de harina (fuerte o floja) y las proporciones a emplear en las recetas, fichas o documento que las sustituya.

Materiala: Gozogintza

Croissant-aren kasuan, errezetak gantz- eta azukre-proportzio txikia dauka, eta indar ertaineko irina (gogorra eta arola zati berdinetan) erabil daiteke. En el caso del croissant, la receta contiene una baja proporción de grasa y azúcar, se puede utilizar una harina de media fuerza (fuerte y floja a partes iguales).

Materiala: Gozogintza

maltosaz (irinaren azukrea) eta sakarosaz opilgintzako errezetek eduki ohi duten azukrea. la Maltosa (azúcar de la harina) , y la Sacarosa o azúcar que generalmente contienen las recetas de bollería.

Materiala: Gozogintza

Legamiaren zelulak handiegia ez den elikagai-hornidura behar du; hau da, errezeta baten legamia-kopurua haren azukre-ehunekoaren araberakoa izango da. Izan ere, azukre-dosi altua kaltegarria izan daiteke legamiarentzat berarentzat, eta kasu horietan legamia-proportzioa handitu egin beharko da. La célula de la levadura necesita un suministro de alimento que no sea demasiado alto, es decir, la cantidad de levadura de una receta estará en función del porcentaje de azúcar de ella, pues una dosis alta de azúcar llega a ser nociva para la propia levadura, teniendo en estos casos que aumentar la proporción.

Materiala: Gozogintza

Hostore gozoa (beste errezeta bat) Hojaldre dulce (otra receta)

Materiala: Gozogintza

2
errezeta > receta (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eskuraturiko errezetak zaindu, kontrolatu eta gordetzea. Vigilancia, control y custodia de la recetas dispensadas.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Formula magistralak ere botikak dira: gaixo jakin batentzat, propio prestatzen dira, eta farmazialariak edo haren laguntzaileak (farmazialariak hala baimenduta) prestatzen ditu, medikuak eginiko errezetaren arabera. Botikak dira, halaber, prestakin ofizinalak: farmazialariak prestatzen ditu edo hark gainbegiratuta prestatzen dira, Formulario Nazionalaren arabera, eta farmazia-bulegoetan ematen dira. También son medicamentos las fórmulas magistrales, destinadas a un paciente individualizado y elaboradas por el farmacéutico o por el auxiliar (bajo la autorización del farmacéutico) según una receta facultativa, y los preparados oficinales que se preparan por el farmacéutico o bajo su supervisión según el Formulario Nacional y se dispensan en la oficina de

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Errezetarik gabe eskura daitezkeen botikak dira. Baimenduta dago botika horien publizitatea zuzenean kontsumitzaileari egitea. Son aquellos medicamentos que pueden adquirirse sin receta y cuentan con autorización para ser publicitados directamente al consumidor.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Errezetarik behar ez duten espezialitate farmazeutikoak ematea. Dispensación de especialidades farmacéuticas sin receta.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Errezetarik gabe ematen dira medikuaren diagnostikorik behar ez duten gaixotasun txikiak tratatzeko botikak. Se dispensarán sin receta aquellos medicamentos indicados para el tratamiento de dolencias menores que no requieran diagnóstico médico.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Errezeta behar duten espezialitate farmazeutikoak ematea. Dispensación de especialidades farmacéuticas con receta

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Errezeta bakoitzarekin eman daitekeen botika-kopurua. Número de medicamentos que se pueden dispensar por receta.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Osasun Sistema Nazionalak (OSN) finantzaturiko errezetekin, errezeta bakoitzeko espezialitate farmazeutiko, gauza, osagarri edo formula magistralaren ontzi bakarra erosi ahal izaten da. Salbuespenak hauek dira: En las recetas financiadas por el SNS podrá dispensarse un solo envase de especialidad farmacéutica, efecto, accesorio, fórmula magistral por receta a excepción de:

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Kartoi-kaxan agertzen diren ikurrek adierazten dute botika erosteko errezetarik behar den, zer errezeta-mota behar den, hozkailuan gorde behar ote den eta abar. Los sí­mbolos que aparecen en el cartonaje van a indicar si el medicamento necesita receta, y de qué tipo de receta se trata si se debe conservar en frigorí­fico, etc.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Gizarte Segurantzaren errezetarekin eskura daitezkeen botika guztiek zigilu-kupoi bat izan behar dute. Kupoi hori kaxa-kartoitik erraz banantzeko modukoa izaten da, eta ASSS siglak izan behar ditu. Todos los medicamentos que se pueden adquirir con receta de la Seguridad Social, deben llevar un cupón precinto que se puede separar fácilmente del resto del cartonaje, y en el mismo, las siglas A.S.S.S.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta