xurgapen Bilatu xurgapen testuinguru gehiagotan

1
xurgapen > absorción (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ur-xurgapena Absorción de agua

Materiala: Eraikinaren estalkiaOinarrizko analisi klinikoa

xurgapen > absorción (23 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gaixo guztiek ez dituzte xurgatzen botikak modu berean (xurgapena asko handitzen da odoluzkiek eragindako narritadura, artekak etab. daudenean). La absorción no es uniforme de un paciente a otro (aumenta mucho cuando existen irritaciones por hemorroides, o fisuras, etc.)

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Askapena, Xurgapena, Banaketa, Metabolizazioa eta Iraizpena. AXBAMI izenarekin ezagutzen dira oro har. Liberación, Absorción, Distribución, Metabolización y Excreción, se conocen globalmente como LADME.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Xurgapena botika kanpo-ingurunetik edo ematen den lekutik barne-ingurunera (normalean, plasmara) igarotzea da. La Absorción es el paso del fármaco desde el medio externo o lugar de administración hasta el medio interno, generalmente el plasma.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Botika xurgatzen den lekuaren arabera, xurgapena modu desberdinean gertatzen da: La absorción ocurre de manera diferente según cuál sea el lugar en el que se da:

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Digestio-hodiko xurgapena. Absorción en el tracto digestivo.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Hesteetako xurgapena baldintzatu dezaketen faktoreak hauek dira: Los factores que pueden condicionar la absorción en el intestino son:

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Tetraziklinak kaltzioarekin lotzen dira; beraz, kaltzioa duten elikagaiek (adibidez, esneak) tetraziklinen xurgapena atzeratu egiten dute. Las tetraciclinas se unen al calcio, por lo que los alimentos que lo contienen, como la leche, retardan su absorción.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Epitelioetako xurgapena: Absorción en epitelios:

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Mukosetako xurgapena: Absorción en mucosas:

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Biriketako xurgapena. Absorción en el pulmón.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan