haurdunaldi Bilatu haurdunaldi testuinguru gehiagotan

1
haurdunaldi > embarazo (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bularreko minbizian, arriskua murriztuko lukete haurdunaldia gaztetan izateak (25 urte baino gazteagotan) eta behin baino gehiagotan erditzeak. En el cáncer de mama harían disminuir el riesgo el embarazo a edades tempranas (menos de 25 años) y la multiparidad.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Pertsona bakoitzaren beharretara egokitua izan behar du, pertsona horren sexua, adina, pisua, garaiera, jarduera fisikoa eta lan-jarduera, hazkuntza, haurdunaldia, edoskitzaroa eta abarren arabera. Resultar adecuada a las necesidades de cada persona según sexo, edad, peso, altura, actividad fí­sica y laboral, crecimiento, embarazo, lactancia, etc.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

ezkontza haustea, haurdunaldia, urritasunen bat duen haurra jaiotzea, langabezia, gurasoak galtzea, emigrazioa. ruptura matrimonial, embarazo, nacimiento de un niño disminuido, paro, pérdida de los padres, emigración.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Egoera berezi batzuk, hala nola haurdunaldia, edoskitzaroa, eta abar; baina batez ere giltzurrunen, gibelaren, bihotz-hodien eta abarren funtzioak aldatzen dituzten patologiak. Circunstancias especiales como embarazo, lactancia, etc. pero sobre todo, circunstancias patológicas que modifican la función renal, hepática, cardiovascular, etc.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Edozein botika erabiltzeak izan dezakeen arriskua handitu egiten da haurdunaldian, ez bakarrik amarentzat, baita umekiarentzat ere. Horren arrazoia aldaketa fisiologikoak dira neurri handi batean, horiek aldatu egin baititzakete aldi horretan erabiltzen diren botiken ezaugarri farmakozinetikoak. El riesgo potencial que conlleva el uso de cualquier medicamento aumenta durante el embarazo, no sólo para la madre, sino también para el feto, debido en gran parte a los cambios fisiológicos que pueden modificar las propiedades farmacocinéticas de los medicamentos utilizados durante este perí­odo.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Haurdunaldian umekiari ondorio kaltegarriak eragiteko arriskua. Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Haurdunaldian umekiari ondorio kaltegarriak eragiteko arriskua egon daiteke. Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

ESTRADIOLA emakumezkoen organo genitalak garatzeaz arduratzen da, eta bigarren mailako sexu-karaktereak eta sexu-sena garatzeaz, eta PROGESTERONA, berriz, "haurdunaldi-hormona" izenez ere ezagutzen dena, umetokia prestatzeaz arduratzen da, obulua ernaldu bada han ezar dadin. El ESTRADIOL es responsable del desarrollo de los órganos genitales femeninos, del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y del instinto sexual, mientras que la PROGESTERONA, a la que también se le denomina hormona del embarazo, se encarga de preparar el útero para que pueda implantarse el óvulo en caso de que haya sido fecundado.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Haurdunaldian zehar, obulu ernaldua umetoki edo matrizean garatzen da. El útero o matriz es el órgano femenino en el que se desarrolla el Óvulo fecundado durante el embarazo.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

HAURDUNALDIA. EMBARAZO.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

2
haurdunaldi > gestación (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Emakume haurdunek tabakoa kontsumitzea haurdunaldiko arazo batzuekin lotuta dago, eta umekiak jaiotzean pisu gutxiago izatea eragin dezake. El consumo de tabaco en la mujer embarazada está asociado con varias alteraciones de la gestación, pudiendo producir en el feto al nacer disminuciones de peso.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Haurdunaldian, bai obulutegiak bai barrabilak antzera sortzen dira, ehun berberetatik eta leku berean. Jaiotza baino hilabete batzuk lehenago, barrabilak eskrotora jaisten dira: hori izango da haien behin betiko kokalekua. Durante la gestación, tanto los ovarios como los testí­culos se originan de forma similar, a partir de los mismos tejidos y en el mismo lugar y unos meses antes del nacimiento los testí­culos descienden hasta el escroto que va a ser su localización definitiva.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Funtsezkoa da botika ondo ezagutzea tratamendua jartzeko unean. Botikak eragin ditzakeen arriskuak desberdinak dira hauen arabera: haurdunaldiaren fasea, botika mota, dosia eta tratamenduaren iraupena. El conocimiento profundo del medicamento es fundamental en el momento de indicar un tratamiento, y la incidencia de los posibles riesgos varía dependiendo de la fase de gestación, tipo de medicación, dosis y duración del tratamiento.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Gainera, haurdunaldiari eusten dio eta ugatz-guruinak prestatzen ditu esnea ekoizteko. Además mantiene la gestación y prepara las glándulas mamarias para la producción de la leche.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Une horretan bertan hasten da haurdunaldia; hots, bederatzi hilabete irauten duen ernaldia, enbrioiak bizitzeko gai bihurtzeko behar duen denbora. En ese preciso instan te comienza el embarazo, un perí­odo de gestación que durará nueve meses, el tiempo necesario para que el embrión se transforme en una criatura capacitada para vivir.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Haurdunaldian, emakumeak kaloria gehiago behar ditu, haurra, plazenta eta ama-ehunak handitu ahal izateko, eta ez dugu ahaztu behar amak haurdunaldiaren bukaeran kaloria gehiago gastatzen dituela mugitzeko. El embarazo supone un aumento de las necesidades de calorías de la mujer que han de ser suficientes para permitir el crecimiento del niño, de la placenta y los tejidos maternos, sin olvidar el aumento del gasto motivado por los movimientos de la madre en estado avanzado de gestación.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta