demencia Bilatu demencia testuinguru gehiagotan

1
dementzia > demencia (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hauek dira ohikoenak: Pfeifferren SPMSQ, Lobo azterketa kognitibo txikia, Dementzia baloratzeko Blessed Eskala, eta Resiberren Global Deterioration Scale (GDS). Las más usuales son el SPMSQ de Pfeffer, el MCE de Lobo, la Escala de Demencia de Blessed y la Global Deterioration Escale de Resiberg (GDS).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

- Alzheimerra eta Beste Dementzia Batzuk Dituzten Gaixoentzako Arreta Plana (1999-2005). - Plan de Atención a los Enfermos de Alzheimer y otras Demencias (1999-2005).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Zaintza bereziak-dementzia Cuidados especí­ficos -demencia

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Nabarmendu beharrekoa da zahartzaroko dementzia edo alzheimer gaixotasuna duten adinduentzat gero eta egoitza-arretaren behar handiagoa dagoela; pertsona horiek arreta eta zainketa zehatzak eta teknikoak behar dituzte lagundutako egoitzetan. Hay que destacar que cada vez hay una mayor necesidad de atención residencial de personas ancianas con demencia senil o enfermas de Alzheimer, las cuales necesitan de atención y cuidados especí­ficos y técnicos en residencias asistidas.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

pisuaren galera, burdin urritasunagatiko anemia, nekea eta apetitu falta, bitamina-urritasunaren ondorioz sortutako ikusmen-asalduak, orbaintzen denbora asko behar duten zauriak, presioagatik agertzen diren ultzerak (proteina falta), hezurren haustura eta sendaketaren atzerapena, dementziak okerrera egitea, odoljarioak izateko joera eta abar. pérdida de peso, anemia por déficit de hierro, fatiga y falta de apetito, alteraciones visuales como consecuencia de déficit vitamí­nico, heridas que tardan en cicatrizar, aparición de úlceras por presión (falta de proteí­nas), fracturas óseas y retraso en la consolidación, empeoramiento de la demencia, facilidad de tener hemorragias, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

dementzia > demencia (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Dementziak: Demencias:

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

N06D) DEMENTZIA TRATATZEKO BOTIKAK N06D) MEDICAMENTOS PARA LA DEMENCIA

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Dementzia tratatzen duten botikak zein patologiatan erabiltzen dira? Los medicamentos para la demencia, ¿en qué patologías se emplean?

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta