envasado Bilatu envasado testuinguru gehiagotan

1
ontziratze > envasado (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Izozkiekin hainbat sailkapen egin daitezke, konposizio, osagai, ontziratze, etab.en arabera. Son varias las clasificaciones que se pueden hacer de los helados según se atienda a su composición, ingredientes, envasado, etc.

Materiala: Gozogintza

Zer faktorek baldintzatzen dute sukalde zentral batek ontziratzeko eta anoak egiteko gela bat izatea? ¿En función de qué factor/es una cocina central dispondrá o no de un local para el envasado y racionamiento?

Materiala: Ostalaritza

Jada, gizakiak kontsumitzeko modukoak ez diren elikagaiak (ekoizpenean izandako arazoengatik ontziratze-akatsegatik, etab.). Alimentos que ya no están destinados al consumo humano (problemas de fabricación, defectos de envasado etc.).

Materiala: Ostalaritza

Ontziratze-gela. Sala de envasado

Materiala: Ostalaritza

Ontziratze adimenduna. Envasado inteligente.

Materiala: Ostalaritza

Ontziratze-sistema horien bidez produktua kontserbatzeko gas-ingurune ezin hobea sortzen da. Ontziak berak hesi eta isolatzaile gisa jokatzen du, eta barrualdea kanpoko atmosferatik babesten du, ia erabat edo hein batean. Estos sistemas de envasado generan un ambiente gaseoso óptimo para la conservación del producto donde el envase ejerce de barrera y aísla, en mayor o menor grado dicho ambiente de la atmósfera externa.

Materiala: Ostalaritza

Atmosfera kontrolatuan ontziratzea eta atmosfera aldatuan ontziratzea terminoak sinonimo gisa erabiltzen dira zenbaitetan, baina bi kontserbazio-sistema horiek desberdinak dira. Los términos “envasado en atmósfera controlada” y “envasado en atmosfera modificada” se utilizan con frecuencia como sinónimos. Sin embargo esto es incorrecto porque son dos sistemas de conservación diferentes.

Materiala: Ostalaritza

Produktuen itzulketek sortzen dituzten galerak murriztu egiten dira ontziratze-sistema horren bidez Las pérdidas debidas a las devoluciones del producto disminuyen gracias a este tipo de envasado

Materiala: Ostalaritza

4.5. TAULA Hutsean ontziratzearen abantailak eta desabantailak CUADRO 4.5. Ventajas e inconvenientes del envasado al vacío

Materiala: Ostalaritza

Gainerako produktuetan sortutako atmosferaren aldaketak entzimen erreakzio arinengatik gertatzen dira, bai eta ontziratze-materialean zehar igarotzen diren gasengatik ere. En el resto de productos los cambios en la atmósfera creada se deben a reacciones enzimáticas de poca intensidad y al paso de los gases a través del material de envasado

Materiala: Ostalaritza