suero Bilatu suero testuinguru gehiagotan

1
serum > suero (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Oso kantitate txikia nahikoa denez, bitamina horren eskasia izatea arraroa da dieta normalean; hala eta guztiz ere, hainbat astez benabarnetik elikatuta (serum) egon diren gaixoetan gerta daiteke. La deficiencia de esta vitamina en una dieta normal es rara, ya que se necesita en una cantidad muy pequeña; sin embargo, puede darse en pacientes que han sido alimentados por vía intravenosa (suero) durante semanas.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Defentsa artifizial edo probokatu pasiboak: serumen bidez zuzenean ematen diren antigorputzak dira. l_ Defensas artificiales o provocadas pasivas son los anticuerpos administrados directamente a través de sueros.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

serum fisiologikoa, dosi bakarreko anpulutan, edo itsasoko ura botatzen duen sudurreko espraia. suero fisiológico en ampollas monodosis o espray nasal de agua marina.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Sudurrean seruma bota behar badiogu, eskuak lotu beharko dizkiogu eskukadarik eman ez dezan, eta denborarik galdu gabe tantak jarri sudur-zulo bakoitzean. l_ En caso de tener que ponerle suero en la nariz, habrá que inmovilizarle las manitas para que no manoteé y rápidamente ponerle unas gotas en cada orificio nasal.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Konjuntibitisaren hasierako tratamendua, bakterioek sortu nahiz birusek sortu, begiak garbitzea da, bai urarekin bai serumarekin. El tratamiento inicial de la conjuntivitis, sea bacteriana o ví­rica, ha de ser la limpieza de los ojos con agua o suero fisiológico.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Difteriaren kontrako serum garbituarekin eta zenbait antibiotikorekin egiten da tratamendua; batzuetan arnasteko laguntza mekanikoa ere behar izaten da. Tratamiento con suero antidiftérico purificado y ciertos antibióticos, en algunos casos precisa asistencia respiratoria mecánica.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Sudurreko buxadura arintzen saiatu behar dugu, seruma erabiliz, likido asko edanez, eta sukarkontrakoren bat hartuko dugu sukarra igotzen bada. Se procurará aliviar la obstrucción nasal con suero fisiológico, administrar muchos lí­quidos y algún antitérmico si sube la fiebre.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Esate baterako, osasun profilaxia litzateke ura, airea eta elikagaiak kontrolatzeko neurriak hartzea, baita koarentena edo isolamendua ere. Profilaxi terapeutikoa, berriz, antiseptikoak (germen patogenoak suntsitzen dituzten substantziak), serumak eta txertoak erabiltzea litzateke. Por ejemplo, la profilaxis sanitaria serían las medidas de control del agua, del aire, de los alimentos, la cuarentena o el aislamiento; mientras que la profilaxis terapéutica sería la utilización de antisépticos (sustancia que destruye a los gérmenes patógenos), sueros y vacunas.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

serum > suero (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
larruazalaren azalean dagoen kondentsazioa da; seruma, odola edo zornea solidotzean sortzen da. condensación solidificada en la s. de la piel a partir de suero, sangre o pus.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

funtsezkoa da gatzapenean. FIBRINOGENORIK gabeko plasmari serum deritzo. fundamental para la coagulación , denominándose suero, al plasma sin FIBRINÓGENO

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Jada, badira merkatuan zenbait botika xiringetan sartuta, baita jada serumean diluituta eskura daitezkeen botika batzuk ere, baina alor hori oraindik garatzeko dago. Existen ya comercializadas jeringas cargadas de algunos medicamentos, algunos fármacos se pueden adquirir ya diluidos en sueros, pero este campo está todavía por desarrollar.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Bolumen handiko zain barneko disoluzioak eta serumak stockak birjartzean banatzen dira normalean, baina unitate-dosien bidez ere bana daitezke. Los sueros y soluciones intravenosas de gran volumen se distribuyen normalmente por reposición de stocks, aunque la distribución por dosis unitarias es perfectamente asumible.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Gaixotasun kutsakorrak prebenitzeko (profilaxia), beharrezkoa da kateko mailetan jardutea, hau da, gordailuan eta infekzio-iturrian, kutsatze-mekanismoetan, gaitzik ez duten banakoengan... Azken horiengan, hauek erabil ditzakegu: kimioprofilaxia, immun¡tate aktiboa (adibidez, txertoak) eta pasiboa (adibidez gammaglobulinak eta serumak). Para prevenir (profilaxis) las enfermedades infecciosas es necesario actuar sobre los distintos eslabones de la cadena, es decir, sobre reservorio y fuente de infección, mecanismos de transmisión, individuos sanos... Sobre estos últimos podemos utilizar quimioprofilaxis, inmunización activa como las vacunas, y pasiva, como el

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Txertoen, serumen eta gammaglobulinen bidez, banakoek immunitatea izatea lortzen dugu, hau da, infekzio-eragileen kontrako defentsa-gaitasuna izatea. Mediante vacunas, sueros y gammaglobulinas conseguiremos en el individuo inmunidad, es decir, capacidad defensiva frente a los agentes infecciosos.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Halaber, laguntzaileak erabiltzen dira, adibidez, zenbait txertotan dagoen aluminio-gatza, immunitate-erreakzioa indartzeko helburua duena; azkenik, esekidura-likidoa, ur esterila edo gatz-seruma. Asimismo, se utilizan coadyuvantes, como la sal de aluminio presente en algunas vacunas, cuya finalidad es la de potenciar la reacción inmunitaria y, finalmente, lí­quido de suspensión como el agua estéril o suero salino.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

SERUMAK. SUEROS.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Pertsonen edo animalien serumetik lorturiko antigorputzez osatzen diren prestakin biologikoak dira. Pertsona edo animalia horiek aurrez antigeno espezifikoekin harremanetan jarri dira. Preparados biológicos constituidos por anticuerpos obtenidos del suero de persona o animales a los que previamente se les ha puesto en contacto con antí­genos especí­ficos.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Serum heterologoak animalia gazteengandik lortzen dira, eta serum homologoak, berriz, gizakiengandik. Azken horiei "immunoglobulinak" deitzen zaie. Existen sueros heterólogos que han sido obtenidos de animales jóvenes, y sueros homólogos obtenidos de seres humanos y que son denominados "inmunoglobulinas".

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta