propietate Bilatu propietate testuinguru gehiagotan

1
propietate > propiedad (20 testuinguru)
eu testuak es testuak
Patologiek, organismoko aldaketek... odola aldatzen dute, eta haren osaera eta propietateei eragiten diete. Las diferentes patologías , cambios en el organismo... modifican, cambian la composición y propiedades de la sangre.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Gaur egun, beren konposizioan oloa duten xaboiak daude. Oloak propietate oso onak ditu larruazalerako, zikinkeria kentzen baitu, larruazalaren ingurune naturala zainduz. En la actualidad existen jabones que incorporan avena a su composición, con propiedades muy adecuadas para la piel ya que elimina la suciedad conservando el ambiente natural de la piel.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Solidotik kentzea gero solido hori erabiltzeko oztopo izaten diren partikulak edo solido horren propietateak hondatzen dituztenak. Eliminación del sólido de aquellas partí­culas cuya presencia dificulta su manipulación posterior o deteriora sus propiedades.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Garrantzitsua da gogora ekartzea kasu guztietan ezin dela erabili esterilizazio-teknika bera, produktu batzuen propietate jakin batzuk aldatu edo suntsitu egin baitaitezke. Es importante recordar que una misma técnica de esterilización no puede aplicarse universalmente debido a que determinadas propiedades de algunos productos pueden modificarse o destruirse.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Teknika hau erabiltzen da esterilizatu behar den materialak bere propietateak galdu gabe baldintza horiek jasan ditzakeenean. Se utiliza esta técnica siempre que el material a esterilizar pueda resistir estas condiciones sin perder sus propiedades.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Jendeak uste duenaren kontra, eta botikaren propietateak alda ez daitezen, hori egiteko berariazko jarraibideak badaude bakarrik gorde behar dira supositorioak hozkailuan. En contra de la opinión popular y con el fin de no alterar las propiedades del medicamento, los supositorios sólo deben conservarse en el frigorí­fico si existen instrucciones expresas para ello.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Urdail-hesteetan botikek duten xurgapena aldakorra da, eta hauen baitan dago: botikaren propietate fisiko-kimikoak, formulazioaren ezaugarriak eta gaixoaren egoera klinikoa. La absorción gastrointestinal de los fármacos es variable y está condicionada por sus propiedades fisicoquí­micas, por las caracterí­sticas de la formulación y por la situación clí­nica del paciente.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Zenbakiak adierazten du substantzia horrek zenbat aldiz duen propietate horren unitatea; unitateak, berriz, neurturiko propietatea identifikatzen du. El número indica las veces que la sustancia contiene la unidad de esa propiedad, mientras que la unidad identifica la propiedad medida.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Substantzia hauen konposizioa uniformea eta finkoa izaten da; beraz, haien propietateak ez dira aldatzen. Estas sustancias tienen una composición uniforme y fija, por lo que sus propiedades no varían.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Nahasteetan, osagai bakoitzak bere propietateak mantentzen ditu, eta osagai horiek metodo fisikoen bidez banandu ditzakegu. En las mezclas, cada componente mantiene sus propiedades y, por métodos fí­sicos, podemos separar dichos constituyentes.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan