metabolismo Bilatu metabolismo testuinguru gehiagotan

1
metabolismo > metabolismo (81 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kolesterolak gora egitea eta metabolismo basala murriztea. Elevación del colesterol y disminución del metabolismo basal.

Materiala: Anatomia

Horrek metabolismoa asalda dezake eta, horrenbestez, organismo osoaren funtzionamendua, baita zelulen bolumena ere eta, hala, batzuetan suntsitu egin daitezke. Esto puede alterar el metabolismo, y por lo tanto el funcionamiento de todo el organismo, y también el volumen de las células, lo que en ocasiones puede destruirlas.

Materiala: Anatomia

Dietaren bidez, azido- edo base kantitate txikiak sartzen dira organismoan, baina plasmako pH-aren asaldura nagusiak metabolismoan ekoizten diren azidoek eragiten dituzte. Con la dieta se introducen en el organismo pequeñas cantidades de ácidos o bases, pero las principales alteraciones del pH del plasma se deben a los ácidos que se producen en el metabolismo.

Materiala: Anatomia

Eta bere metabolismoko anomaliaren batek larruazal-asaldurak eragin ditzakeen. Y si alguna anomalía en su metabolismo puede provocar alteraciones en la piel.

Materiala: Anatomia

Ehun-eremu bakoitzaren mikrozirkulazioan izaten diren truke-fenomenoetan parte hartzen duten faktore guztien artean, ehun-metabolismoa da modu espezifikoenean alda daitekeena; zenbat eta metabolismo gehiago, hainbat eta gehiago irekiko dira esfinter prekapilarrak eta hainbat eta odol gehiago igaroko da. De todos los factores que intervienen en los fenómenos de intercambio que tienen lugar en la microcirculación de cada territorio tisular, el que puede variar más especí­fica mente es el metabolismo tisular; a más metabolismo, mayor apertura de los esfí­nteres precapilares y mayor paso de sangre.

Materiala: Anatomia

HEMO taldeak, burdina askatu ondoren, behazunean agertzen diren pigmentuak sortuko ditu; esaterako, bilirrubina. Pigmentu horiek ematen diote kolore horixka plasmari eta beste ehun batzuei eta, beren metabolismoan, gernuari eta eginkariei kolorea ematen dieten konposatuak sortuko dituzte. í‰ste, tras liberar el hierro, dará lugar a los pigmentos que aparecen en la bilis, como, por ejemplo, la bilirrubina, los cuales son responsables de la coloración amarillenta del plasma y de otros tejidos, y en su metabolismo darán los compuestos que proporcionan la coloración de la orina y de las heces.

Materiala: Anatomia

METABOLISMOA METABOLISMO

Materiala: Anatomia

Paratiroideak paratiroide-hormona ekoizten du eta, tiroidean jariatutako kaltzitoninarekin batera, kaltzioaren metabolismoa erregulatzen du (aurkako ekintza egiten du). La paratiroides produce la hormona paratiroidea, que, junto a la hormona calcitonina secretada en la tiroides, regula el metabolismo del calcio, realizando su acción antagónica.

Materiala: Anatomia

hipotalamoa, tiroxina, TSHa, hipofisia, metabolismo basala handitzea, tiroide-guruina, faktore askatzailea. hipotálamo, tiroxina, TSH, hipófisis, aumento del metabolismo basal, glándula tiroides, factor liberador.

Materiala: Anatomia

Horrelako hormona oso gutxi behar dira, eta jarduten duten ehunen eta zelulen metabolismoari eragiten diote. Estas hormonas son requeridas en cantidades muy pequeñas y afectan al metabolismo de los tejidos y células sobre los que actúan.

Materiala: Anatomia

metabolismo > metabolismo (24 testuinguru)
eu testuak eu testuak
METABOLISMO: METABOLISMO:

Materiala: ElektroestetikaFarmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Hori horrela, zirkulazio-sistemak O2-a garraiatu eta gorputz osoan barrena banatzen du, eta CO2-a, metabolismoaren hondakina, gorputzetik kanpora ateratzen du. Así­ el sistema circulatorio transportará el O2 y lo distribuirá por todo el cuerpo y retirada del CO2 producto del metabolismo.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

mantenugai horiek heste meharretik hartzen ditu odolak, eta organismoko zelula guztietara eraman, zelulek metabolismoa egin dezaten (zelula-arnasketa = barne-arnasketa). que son recogidas del Intestino delgado por la sangre para ser llevados a todas las células del organismo para que puedan realizar el metabolismo (respiración celular = respiración interna)

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

GILTZURRUNEN funtzioa da metabolismoan sortzen diren hondakin gehienak kanporatzea, eta horrez gainera, homeostasia mantentzea, hau da, gure organismoko barne-ingurunea osatzen duten likido guztien bolumena eta osaera erregulatzea. Bi funtzio horiek odoletik gernua eratuz egiten ditu, eta NEFRONETAN egiten da hori. La función del RIÑÓN es eliminar la mayoría de los desechos del metabolismo y a la vez, mantener la homeostasis, que consiste en regular el volumen y la composición de todos los lí­quidos que constituyen el medio interno de nuestro organismo, y estas dos funciones las realiza mediante la formación de la orina a

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Metabolismoa hau da: organismoan gertatzen diren aldaketa biokimiko batzuk; aldaketa horien ondorioz, arrotzak diren substantziak eraldatu(adibidez, botika bat), eta errazago kanpora daitezkeen beste substantzia batzuk sortzen dira (metabolitoak deiturikoak) . El metabolismo se define como una serie de cambios bioquí­micos que tienen lugar en el organismo y por los cuales, sustancias que son extrañas (por ejemplo un fármaco) son convertidas en otras más fácilmente eliminables, denominadas metabolitos.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Metabolismoak botika batek organismoan zenbat denbora irauten duen mugatzen du. El metabolismo limita la duración del efecto de un fármaco dentro del organismo.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Horrela, emakumezkoak gizonezkoak baino sentikorragoak dira barbiturikoekiko, eta botika horien jarduera hipnotikoa handiagoa izaten da. Horren arrazoia izan daiteke emakumezkoek gantz-ehunaren proportzioa handiagoa dutela gizonezkoek baino, eta botiken metabolismoa motelagoa izaten dela ehun horretan besteetan baino. Así­, la mujer es más sensible a los barbitúricos que el hombre, y su acción hipnótica se hace mayor, lo que puede deberse a que el porcentaje de tejido adiposo en la mujer es mayor que en el hombre, y el metabolismo de los medicamentos es más lento en este tejido que en los demás.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Arrazaren arabera ere desberdintasun garrantzitsuak egon daitezke. Ezagunak dira batzuk, talde farmakologiko jakin batzuen metabolismoarekin loturikoak (etil alkoholarekin eta propanolarekin, adibidez). Las diferencias raciales también pueden ser importantes y se conocen algunas en relación al metabolismo de determinados grupos farmacológicos, casos del alcohol etí­lico o el Propranolol.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Jaioberrien gibeleko metabolismoa txikia da, baina haurrena ez. Jaioberrien giltzurrunetako iraizpena ere txikia da, baina bost hilabete inguru dituztenean jada helduen parekoa izaten da. El metabolismo hepático está reducido en el neonato, no así­ en el niño; la eliminación renal también está disminuida en el neonato, pero rápidamente alcanza niveles similares a la del adulto sobre los cinco meses de edad.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Botikaren metabolismoa asko aldatzen denean pertsona batetik bestera. Kasu horretan, ezinezkoa izaten da dosi jakin batek zer eragin duen jakitea (teofilinaren kasuan, adibidez). Existencia de una amplia variación interindividual en el metabolismo del fármaco, haciendo imposible calcular le efecto producido por una determinada dosis (caso de la Teofilina).

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

metabolismo > metabolismo (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Fruitu eta barazki freskoen metabolismoari ongi erantzuten dio. Soporta el metabolismo de los vegetales frescos.

Materiala: Ostalaritza

Hain zuzen, produktu horiek geroago hel zitezen, hozte-ganberen barrualdean parametro jakin batzuen kontrol zorrotza egiten zen: tenperatura hezetasuna elikagaien arnas bidezko metabolismotik eratorritako gasen kontzentrazioa etab. Dentro de ellas se llevaba a cabo un seguimiento estricto de determinados parámetros (temperatura humedad concentración de gases derivados del metabolismo respiratorio de los alimentos con el fin de retrasar la maduración de estos productos

Materiala: Ostalaritza

Ontzia itxi ondoren, ezin daiteke kontrolatu ontziaren gainaldeko hutsunean dagoen gas-osaera. Beraz, ezin dira konpentsatu elikagaiaren metabolismoak eragindako aldaketak eta ontziratze-materialean zehar gertatzen diren gas-irteerak. Una vez cerrado el envase no puede controlarse la composición gaseosa del “espacio de cabeza y, por tanto, no hay posibilidad de compensar las variaciones que ocurren en ella causadas por el metabolismo del propio alimento la salida de los gases a través del material de envasado etc.

Materiala: Ostalaritza