antibiotiko Bilatu antibiotiko testuinguru gehiagotan

1
Penizilinaren iragarki bat, II. Mundu Gerrako soldaduei zuzendua
Penizilinaren iragarki bat, II. Mundu Gerrako soldaduei zuzendua
antibiotiko > antibiótico (26 testuinguru)
eu testuak es testuak
Europako Batasunean bakterioen erresistentziak eragiten dien herritar gehien Espainian dago; herritar horiek sorgor bihurtzen dira infekzioei aurre egiten dien antibiotiko nagusiekiko. España es el paí­s de la Unión Europea con más ciudadanos afectados por resistencias bacterianas que los hace insensibles a los principales antibióticos que combaten las infecciones.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Zaila da pertsona helduek bitamina horren eskasia izatea, baina gerta daiteke antibiotikoekin tratamendu luzeak izaten direnean. Es difí­cil que las personas adultas presenten carencias de esta vitamina, aunque son posibles si se dan tratamientos prolongados con antibióticos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Urtean 2.000 pertsona hiltzen dira Espainian antibiotikoen kontrako erresistentziagatik. í€ngels Gallardo. La resistencia a antibióticos mata a 2.000 españoles al año í€ngels Gallardo.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Unitate honetan ikasitakoa oinarri hartuta, azaldu "antibiotikoek erantzun egokirik ez izateko" zer arrazoi egon daitezkeen. A partir de lo que has estudiado en esta unidad, explica las posibles causas que llevan a una "respuesta ineficaz de los antibióticos".

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

"Antibiotiko ohikoenei erresistente diren bakterioak mehatxu dira osasun publikorako, tratamendu-estrategiak aldatzera behartzen dutelako, eta gero eta botika selektiboagoak, indartsuagoak eta garestiagoak bilatzera behartzen dutelako" esan zuen Sedanok. "La aparición de resistencias bacterianas a los antibióticos más habituales supone una amenaza para la salud pública, ya que obliga a variar las estrategias de tratamiento y buscar fármacos cada vez más selectivos, potentes y costosos", afirmó Sedano.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Erresistentzia horien eragina dutenen zifrak bikoiztu egin dira azken 10 urteotan, eta Espainiak duen antibiotiko-kontsumoaren arabera ari dira hazten, gainera. Europako Batasunean Frantziaren atzetik Espainian kontsumitzen da antibiotiko gehien. Las cifras de afectados por estas resistencias se han duplicado en los últimos 10 años, y avanzan en paralelo consumo de antibióticos que registra España, el más elevado de la Unión Europea, con excepción de Francia.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Sanitaten arabera, 100.573 katalanek kontsumitzen du egunero antibiotikoren bat edo batzuk. Según Sanitat, cada día 100.573 catalanes consumen uno o varios antibióticos.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Kontsumitzaile horien %20k infekzio birikoak gripea, esate baterako dituenean ere hartzen ditu antibiotikoak, nahiz eta botika horiek birusaren kontra jardun ez. Un 20% de esos consumidores de antibióticos los toman incluso cuando sufren infecciones ví­ricas gripe, por ejemplo, aunque se trata de fármacos que no actúan contra los virus.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Sanitat eta mediku eta farmazeutikoen elkargoak informazio-kanpaina bat prestatzen ari dira jendea kontzientzia dadin medikuak errezetatutako antibiotikoak soilik hartzeko eta tratamenduak behar bezala betetzeko . Sanitat y los colegios de médicos y farmacéuticos preparan una campaña informativa que intentará que sólo se tomen los antibióticos que recete un médico, y que los tratamientos se sigan correctamente.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Hiru laguneko taldeak egin, eta diseinatu publizitate-kanpaina bat behar bezala errezetatutako antibiotikoak soilik hartzera bultzatzeko jendea. Egin diptiko edo triptiko bat. En grupos de 3 personas, diseñad una campaña publicitaria, mediante un dí­ptico o un trí­ptico, orientada a que sólo se tomen los antibióticos recetados debidamente.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

antibiotiko > antibiótico (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erraz diagnostikatzen da eta erraz sendatzen, antibiotikoen bidez, baldin eta lehenengo faseetan diagnostikatzen bada. Es de diagnóstico fácil y curación sencilla, mediante antibióticos, siempre que se diagnostique en las primeras etapas.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Tratamendua ondo hidratatzea da, eta antibiotikoak hartzea, bronkitisa bakterioek eragindakoa bada. Su tratamiento suele consistir en mantener una buena hidratación y en la administración de antibióticos si la bronquitis es de origen bacteriano.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Tratamendua hau izan ohi da: antibiotikoak hartzea, hidratatzea eta likidoa ondo drainatzea. El tratamiento suele consistir en la administración de antibióticos, mantener una buena hidratación y procurar un buen drenaje.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Tratamendua antibiotikoak hartzea da. Antibiotiko horiek behar bezala eta harraldi guztiak errespetatuz hartu behar dira. El tratamiento suele consistir en la administración de antibióticos que se deben tomar de la forma adecuada y durante todas las tomas.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Tratamendua antibiotikoak hartzea da, gaixotasuna eragin duen germenarentzako antibiotiko espezifikoak, hain zuzen ere. El tratamiento suele consistir en administrar antibióticos especí­ficos para el germen que la ha causado.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Griseofulbina antibiotiko antifungikoarekin hori gertatzen da, adibidez. Antibiotiko horren dosi terapeutikoak erdira murriztea lortu da, soilik haren partikulen tamaina neurri egokira murriztuz. Es el caso del antibiótico antifúngico griseofulvina, con el que ha sido posible reducir a la mitad sus dosis terapéuticas, simplemente disminuyendo, hasta niveles adecuados, el tamaño de sus partí­culas.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

beroarekiko sentikorra den behin erabili eta botatzeko materiala (gomak, plastikoak, papera), tresna elektronikoak, metala, hauts-itxurako produktuak (zenbait antibiotiko), etab. material termosensible de un solo uso (gomas, plásticos, papel), equipos electrónicos, metal, productos en polvo, como ciertos antibióticos, etc.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Antibiotikoen bidezko tratamendua oso eraginkorra da. El tratamiento con antibióticos es muy eficaz.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Hainbat arrazoi direla medio (antibiotiko jakin batzuk infekzio larrietarako gordetzea, arrazoi ekonomikoak, etab.), ospitale askotan, Farmazia Batzordeak mugatu egiten du botika batzuen erabilera. Por diversas razones (reservar determinados antibióticos para infecciones graves, razones económicas, etc.) en muchos hospitales la Comisión de Farmacia establece unas restricciones para el uso de alguno medicamentos.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Adibiderik garbiena antibiotikoak dira, infekzioak sendatzeko erabiltzen direnean. El ejemplo más claro es el de los antibióticos en las infecciones.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta