embarazo Bilatu embarazo testuinguru gehiagotan

1
haurdunaldi > embarazo (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bularreko minbizian, arriskua murriztuko lukete haurdunaldia gaztetan izateak (25 urte baino gazteagotan) eta behin baino gehiagotan erditzeak. En el cáncer de mama harían disminuir el riesgo el embarazo a edades tempranas (menos de 25 años) y la multiparidad.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Pertsona bakoitzaren beharretara egokitua izan behar du, pertsona horren sexua, adina, pisua, garaiera, jarduera fisikoa eta lan-jarduera, hazkuntza, haurdunaldia, edoskitzaroa eta abarren arabera. Resultar adecuada a las necesidades de cada persona según sexo, edad, peso, altura, actividad fí­sica y laboral, crecimiento, embarazo, lactancia, etc.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

ezkontza haustea, haurdunaldia, urritasunen bat duen haurra jaiotzea, langabezia, gurasoak galtzea, emigrazioa. ruptura matrimonial, embarazo, nacimiento de un niño disminuido, paro, pérdida de los padres, emigración.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Egoera berezi batzuk, hala nola haurdunaldia, edoskitzaroa, eta abar; baina batez ere giltzurrunen, gibelaren, bihotz-hodien eta abarren funtzioak aldatzen dituzten patologiak. Circunstancias especiales como embarazo, lactancia, etc. pero sobre todo, circunstancias patológicas que modifican la función renal, hepática, cardiovascular, etc.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Edozein botika erabiltzeak izan dezakeen arriskua handitu egiten da haurdunaldian, ez bakarrik amarentzat, baita umekiarentzat ere. Horren arrazoia aldaketa fisiologikoak dira neurri handi batean, horiek aldatu egin baititzakete aldi horretan erabiltzen diren botiken ezaugarri farmakozinetikoak. El riesgo potencial que conlleva el uso de cualquier medicamento aumenta durante el embarazo, no sólo para la madre, sino también para el feto, debido en gran parte a los cambios fisiológicos que pueden modificar las propiedades farmacocinéticas de los medicamentos utilizados durante este perí­odo.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Haurdunaldian umekiari ondorio kaltegarriak eragiteko arriskua. Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Haurdunaldian umekiari ondorio kaltegarriak eragiteko arriskua egon daiteke. Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

ESTRADIOLA emakumezkoen organo genitalak garatzeaz arduratzen da, eta bigarren mailako sexu-karaktereak eta sexu-sena garatzeaz, eta PROGESTERONA, berriz, "haurdunaldi-hormona" izenez ere ezagutzen dena, umetokia prestatzeaz arduratzen da, obulua ernaldu bada han ezar dadin. El ESTRADIOL es responsable del desarrollo de los órganos genitales femeninos, del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y del instinto sexual, mientras que la PROGESTERONA, a la que también se le denomina hormona del embarazo, se encarga de preparar el útero para que pueda implantarse el óvulo en caso de que haya sido fecundado.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Haurdunaldian zehar, obulu ernaldua umetoki edo matrizean garatzen da. El útero o matriz es el órgano femenino en el que se desarrolla el Óvulo fecundado durante el embarazo.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

HAURDUNALDIA. EMBARAZO.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta