uretra Bilatu uretra testuinguru gehiagotan

1
uretra > uretra (36 testuinguru)
eu testuak eu testuak
2.2.3 URETRA 2.2.3 URETRA

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

GERNUA kanporatzen du URETRAN barrena. Eliminar la ORINA al exterior a través de la URETRA.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Iraitz-aparatuaren osagaiak hauek dira: bi giltzurrun, bi ureter, gernu-maskuria eta uretra. El aparato urinario está constituido por dos riñones, dos uréteres y una vejiga urinaria y una uretra.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Gernu-bideek osagai hauek dituzte: URETERRAK, GERNU-MASKURIA ETA URETRA. Las vías urinarias lo componen los URí‰TERES, LA VEJIGA y la URETRA.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Maskuriaren funtzioa da gernua pilatzea uretratik kanporatzen den arte. GERNUA kanporatze horri GERNU EGITEA deitzen zaio. La función de la vejiga es almacenar la orina hasta su expulsión al exterior a través de la uretra y este acto de emitir la ORINA hacia el exterior se denomina, MICCIÓN.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Desberdintasun batzuk badira gizonezkoen eta emakumezkoen uretren artean. Existen ciertas diferencias entre la uretra masculina y femenina.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Emakumezkoen URETRA, berriz, askoz motzagoa da (4 cm inguru neurtzen ditu), eta soilik GERNU-BIDEA da. En la MUJER la URETRA es mucho más corta que en el hombre (mide unos 4 cm.) y es exclusivamente un CONDUCTO URINARIO.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

BARNEKO ESFINTERRA irekitzean gernu-tantaren bat erortzen da URETRARA, eta horrek gernu egiteko gogoa eragiten du. Orduan, KANPOKO ESFINTERRA borondatez lasaitu egiten da, gernua kanporatzeko. La apertura del ESFíNTER INTERNO, deja caer alguna gota de orina y ésta cae en la URETRA provocando el deseo de orinar que provoca la relajación voluntaria del ESFíNTER EXTERNO para que la orina pueda salir al exterior.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Gernuak zenbait germen izan ohi ditu normalean. Germen horiek uretratik datoz. Horregatik, bakteriuria izateko 100.000 bakterio baino gehiago egon behar dira. En la orina normal hay cierta cantidad de gérmenes que se adquieren en la uretra, por lo que, para hablar de bacteriuria debe haber un número mayor de 100.000 bacterias.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Uretraren hantura, akutua edo kronikoa. Inflamación aguda o crónica de la uretra.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak