robot Bilatu robot testuinguru gehiagotan

1
robot > robot (31 testuinguru)
eu testuak es testuak
Urritasuna duten erabiltzaileentzat dituen onurez gain, erabiltzaile guztiei orriak azkarrago aurkitzen lagun diezaieke testu baliokideak, bilaketa-robotek testua erabil baitezakete orriak indexatzean. Advierta que, como complemento a los beneficios que implica para los usuarios con discapacidad, el texto equivalente puede ayudar a todos los usuarios a encontrar páginas con mayor rapidez, ya que los robots de búsqueda pueden usar el texto cuando indexen las páginas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Googlebot Googleren robotak, aldiz, oraintsu aldatu du bere algoritmoa "leon" "león"ekin eta "Leon"ekin berdintzeko, hitz bera izango balira bezala (erabiltzaileek ez dute azenturik jartzen askotan:)) Googlebot, el robot de Google, por el contrario ha modificado su algoritmo recientemente para equiparar "leon" a "león" y "Leon" como la misma palabra (los usuarios no suelen poner acentos :))

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Baina, jakina, javascript-eko garapen luzeak robot askotan testuarekin nahasten dira sistematikoki, harengandik bereizi beharrean; horrela, kontaketa puztu egiten dute, beste ezer eskaini gabe. Claro que por ejemplo, largos desarrollos en javascript se confunden sistemáticamente en muchos robots como parte del texto, en vez de distinguirse de él, con lo que engordan el recuento sin aportar nada.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Noski, kontuan hartu beharra dago robotek orria nola "irakurtzen" duten; izan ere, nabigatzailean ikustean grafikoki gorago dagoena ez dago nahitaez gorago kodean. Claro que hay que tener en cuenta la forma en la que los robots "leen" la página, pues algo que esté gráficamente más arriba al verlo en el navegador, no necesariamente está más arriba en el código.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Aldatu egiten da, robotek hitza zatikatuz "irakurtzen" duten edo ez, azentuak bereizten diren edo ez, bilaketa zehatzaren aukera hautatzen den eta bilaketak maiuskulak kontuan hartzen dituen (case sensitive ingelesez) kontuan hartuta. Varía en función de si los robots "leen" partiendo palabra o no, de si distinguen o no acentos, de si se elige la opción de búsqueda exacta y de si la búsqueda es sensible o no a las mayúsculas ("case sensitive" en inglés).

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Adibidez: Scooter-ek, Altavistaren robotak, hitz desberdintzat bereizten ditu "leon" eta "león" edo "enfermería" eta "enfermeria" (aurrekoa baino 12 aldiz gehiago bilatua). Scooter, el robot de Altavista, distingue como palabras diferentes "leon" y "león" o "enfermería" y "enfermeria" (buscada 12 veces más que la anterior).

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Scooter-i (Altavistako robota) dagokionez, atributu nagusiak hauek dira: Los principales atributos de cara a Scooter (el robot de Altavista) son:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Dokumentuaren testua, esan dugunez "body"n sartuta dagoena, hierarkizatu egin daiteke (nahiz eta diseinatzaile gehienek "zaharkitutzat" jotzen duten, robotek ez). El texto del documento, que como hemos dicho va incluido en el "body", puede jerarquizarse (aunque la mayoría de diseñadores lo consideren "anticuado", los robots no).

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

"User-agent:"en ondoren, dokumentu edo direktorio jakin batzuen irakurketa debekatu nahi diogun robotaren kodea ezarri behar dugu. Tras "User-agent:" hemos de colocar el código del robot al que queramos prohibir la lectura de determinados documentos o directorios.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Debekua edozein roboti zabaltzea nahi badugu, izartxo bat jarri beharko dugu. Si queremos que la prohibición se haga extensiva a cualquier robot deberemos poner un asterisco.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

robot > robot (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
||VERSION:1 LANGUAGE:ENGLISH %%% MODULE proba CONST robtarget pinicio:=[[506.292,-1.28949E-05,679.5],[0.5,0,0.866025,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; CONST robtarget Helburua1:=[[450,-150,500],[0.5,0,0.866025,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; CONST robtarget Helburua2:=[[450,150,500],[0.5,0,0.866025,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; CONST robtarget Helburua3:=[[450,150,600],[0.5,0,0.866025,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; CONST robtarget Helburua4:=[[450,300,600],[0.5,0,0.866025,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; CONST robtarget Helburua5:=[[450,300,650],[0.5,0,0.866025,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; CONST robtarget Helburua6:=[[450,-300,650],[0.5,0,0.866025,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; CONST robtarget Helburua7:=[[450,-300,600],[0.5,0,0.866025,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; CONST ||VERSION:1 LANGUAGE:ENGLISH %%% MODULE prueba CONST robtarget pinicio:=[[506.292,-1.28949E-05,679.5],[0.5,0,0.866025,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; CONST robtarget Objetivo1:=[[450,-150,500],[0.5,0,0.866025,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; CONST robtarget Objetivo2:=[[450,150,500],[0.5,0,0.866025,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; CONST robtarget Objetivo3:=[[450,150,600],[0.5,0,0.866025,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; CONST robtarget Objetivo4:=[[450,300,600],[0.5,0,0.866025,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; CONST robtarget Objetivo5:=[[450,300,650],[0.5,0,0.866025,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; CONST robtarget Objetivo6:=[[450,-300,650],[0.5,0,0.866025,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; CONST robtarget Objetivo7:=[[450,-300,600],[0.5,0,0.866025,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; CONST robtarget Objetivo8:=[[450,-150,600],[0.5,0

Materiala:

robot > robot (114 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zein litzateke antolamendu fisiko egokia makina eta uhal garraiatzaileak kargatzen eta deskargatzen diharduen robot baterako? ¿Cuál sería la disposición fí­sica adecuada de un robot que realiza procesos de carga y descarga de máquinas y cintas transportadoras?

Materiala: Gozogintza

Robota lan-zelularen erdian. Robot en el centro de la célula.

Materiala: Gozogintza

Normalean zelularen erdian kokatzen dira robotak, eta gainerako elementu eta makinak, berriz, haien inguruan. Habitualmente los robots se situarían en el centro de la célula, mientras que los demás elementos y máquinas se colocan alrededor de él.

Materiala: Gozogintza

Horrela, bere lan-eremutik irten gabe irits daiteke robota makina guztietara. De esta manera, el robot accedería a las distintas maquinas aprovechando su área de trabajo.

Materiala: Gozogintza

Eta robota erabiltzen ari denez, ONLINE programazioa da. Y como está utilizando el robot es una programación ONLINE.

Materiala: Gozogintza

Larrialdiko geldialdietan, robota pieza bat garraiatzen ari baldin bazen... En los casos de parada de emergencia, si el robot transporta una pieza, esta pieza debe de...

Materiala: Gozogintza

Ondo lotuta egon ebharko dute, eta halako moduan paratuta, non robotaren atal mugikorrek ezin krokatuko ez atximur egingo dieten. Deberán estar situados de manera que no pueden ser enganchados o pellizcados, por los órganos móviles del robot, así­ como bien sujetos.

Materiala: Gozogintza

Karga-mugagailuak izango ditu robotak, eta gelditzeko agindua igorriko dute robotaren beraren lan-ezaugarriek ezartzen duten pisua gaindituz gero. El robot dispondrá de limitadores de carga, que nos manden una parada, si se sobrepasa el peso marcado por las caracterí­sticas de trabajo del robot.

Materiala: Gozogintza

Aginte-oholetik robotaren mugimenduak ikusi ahal izan beharko dira. Desde el pupitre de mando, deberá poder observarse los movimientos del robot.

Materiala: Gozogintza

Soldatzeko robota, oztopo material eta optikoz inguratuta. Robot de soldadura cercado por barreras materiales y barreras ópticas.

Materiala: Gozogintza