eskulan Bilatu eskulan testuinguru gehiagotan

1
eskulan > mano de obra (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eskulana Mano de obra

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Makina espezializatu horien bidez, produktu estandarizatuak kostu txikiarekin fabrikatu zitezkeen. Gainera, kualifikazio berezirik gabeko eskulana erabiltzen zen horretarako. Estas máquinas especializadas permitían fabricar productos estandarizados con un coste bajo, utilizando mano de obra sin cualificación especial.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Mantentze-zerbitzuko eskulanaren kostuak. Costos de mano de obra propios del Servicio de Mantenimiento.

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Geldirik egoteagatik galdutako eskulana 15 ordu x 4.000 pta./orduko x 1,4 = Perdida por mano de obra no empleada 15 horas x 4.000 ptas/hora x 1,4 =

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Enpresak zehaztutako prezioa (lehengaiak, makina-orduak, eskulana, tailer nagusia, eta abar barne hartzen ditu) piezak enpresan bertan egiten badira. Precio de determinación propia, (Incluida materia prima, horas máquina, mano de obra, taller central, etc.), si se fabrican las piezas en la propia empresa.

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Era horretan, inbentario-kostuak nabarmen murrizten dira eta, beraz, aurrezpen handia lortzen da espazioan, fabrikazioan eta eskulanean. Esto representa una importante reducción de costes de inventario con el consiguiente ahorro de espacio de almacén, de fabricación y de mano de obra.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Eskulana eta ordezko piezak Mano de Obra y piezas de reparación

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Mekanizazio-enpresa baten (batik bat) jarduera ekonomikoa makinen, ekipoen, eskulanaren eta abarren ekarpen guztien emaitza da, eta, beraz, makina edo ekipo baten errentagarritasunari dagokionez, honako ondorio hau aterako dugu: makina edo ekipo horrek esleitutako orduetan etenik gabe eta urteko lanegun guztietan lan egiten duenean edukiko du gehieneko errendimendua. La actividad económica de una empresa de mecanizado -mayoritariamente- es el resultado del conjunto de aportaciones procedentes de las máquinas, equipos, mano de obra, etc., por lo que observando la rentabilidad de una máquina o equipo, concluiremos que su rendimiento máximo lo proporcionará cuando trabaje ininterrumpidamente las horas asignadas a diario todos los días laborables del año.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Produkzio-ekipoek ez dute garrantzirik (eskulanak produzitu egin behar du). Los equipos de producción carecen de importancia (la mano de obra debe producir).

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

2
Haurra eskulanetan
Haurra eskulanetan
eskulan > manualidad (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hona hemen olgeta turistikoetan nahiko erraz teilakatzen diren jarduera batzuk: dauden tokiko hizkuntzako hitzak erlazionatzea, animazio gastronomikoak, tokiko baliabideak irudikatzen dituzten eskulanak eta herrialdeko artisten musika Actividades en las que relacionen palabras del idioma del lugar en el que se encuentran, animaciones gastronómicas, manualidades que representen recursos de la zona o música de artistas del país en el que nos encontramos son bastante fáciles de imbricar dentro de la batería de actividades que se llevan a cabo en la recreación turística.

Materiala: Animazio turistikoa

Ostalariei irakatsi behar die nola egin eskulanak animatzaileak ezin badu, ikastunak ere ezingo du. Además debe enseñar a los huéspedes cómo realizar las manualidades si el animador no es capaz, su aprendiz tampoco lo será

Materiala: Animazio turistikoa

Sukaldeko produktu asko behar izaten da jardueren arabera: irina eta txokolatea itsu-itsuan zerbait bilatu beharreko probak egiteko; frutak eta gozokiak parte-hartzailea zikintzea bilatzen den probetarako; lekaleak lantegietan tresnak egiteko; eta pasta lepokoak eta bestelako eskulanak egiteko. De cocina se necesitarán numerosos productos según las actividades como harina o chocolate para hacer pruebas en las que se tenga que buscar a ciegas o si se pretende que el participante se manche, frutas o dulces para actividades con niños, legumbres para hacer instrumentos en los talleres o pasta para hacer collares u otras manualidades

Materiala: Animazio turistikoa

Eskulanak Manualidades

Materiala: Animazio turistikoa

lBulegoko materiala eta eskulanetarakoa: lMaterial de oficina y para manualidades

Materiala: Animazio turistikoa

Bi motatako material eta ekipamenduak daude: bezeroek erabiltzen dituztenak, hala nola eskulan, lantegi edo kirol-jardueretarako material suntsikorrak; eta material teknikoagoak, hala nola soinuarekin eta argiteriarekin zerikusia dutenak (espezializazioa handiagoa eskatzen dute). Se distinguen dos tipos de materiales y equipos: los de uso por parte de los clientes como los materiales fungibles para manualidades talleres o actividades deportivas, y el material más técnico necesario para ser escuchado o realizar la iluminación que requieren un conocimiento más especializado para su manejo.

Materiala: Animazio turistikoa

Ordenagailuak, kiroletako ekipamendua eskulanetarako materiala argiaren eta soinuaren ekipamendu teknikoa, karabinak, arkua Ordenadores, equipo deportivo, material de manualidades equipo técnico de luces y sonido carabinas, arco

Materiala: Animazio turistikoa

lMota guztietako lantegiak eskulan berak egin daitezke helduekin eta haurrekin betiere zailtasuna egokituta; esate baterako, eskulanak lore lehorrekin, ogi-mamiekin,mâché paperarekin,eskumuturrekoak alezko apaingarriak txotxongiloak eskulanak zurarekin, kandelak, apainketa gastronomikoa (frutak platerak, kanapeak); publikoaren arabera egokitu behar da zailtasuna. lTalleres de todo tipo, las mismas manualidades pueden servir, dependiendo de la dificultad, para adultos y niños, como, por ejemplo, manualidades con flores secas, miga de pan papel maché,pulseras, abalorios, títeres madera velas, decoración gastronómica (frutas platos canapés…), variando la dificultad en función del público

Materiala: Animazio turistikoa