indize Bilatu indize testuinguru gehiagotan

1
indize > índice (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
CTRa da banner-a zenbat aldiz sakatzen den neurtzeko indizea bistaratzen den aldiekin alderatuta. El CTR es un í­ndice que sirve para medir las veces que un banner es pinchado respecto a las veces que es visualizado.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

"Ospe-indizea" guregana seinalatzen duten esteka kopuruaren batura izango balitz, nahikoa izango litzateke gure orrira apuntatzen duten orri-mordoa egitea, haren kokapena hobetzeko. Si el "í­ndice de popularidad" fuera igual a la suma del número de enlaces que nos apuntan, bastaría con crear una multitud de páginas que apuntaran a la nuestra para mejorar su posicionamiento.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

"Ospe-indizea" guregana seinalatzen duten orrien batura da, haietako bakoitzaren ospe-indizearekin haztatua (lor daitekeen gehienezko puntuazioaren ehunekotan neurtua). El "í­ndice de popularidad" es en realidad la suma del número de páginas que nos apuntan ponderada por el í­ndice de popularidad de cada una de ellas (medido en porcentaje sobre la máxima puntuación alcanzable).

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Giza ekipo batek informazioa jaso eta kategoria-indizetan sailkatzen zuen; 200.000 orri inguru bildu zituen (orduko 1.000.000 orrien % 20 gutxi gorabehera), eta informazioa kategoria-indizearen bitartez berreskuratzeko aukera ematen zuen eta, gehigarri gisa, bilaketa-motor baten bidez. Un equipo humano recopilaba información y la clasificaba dentro de su í­ndice de categorias, cubriendo alrededor de 200.000 páginas (aproximadamente el 20 % del 1.000.000 páginas existentes por entonces), ofreciendo la posibilidad de recuperar información a través de su í­ndice de categorías y, accesoriamente, mediante un motor de búsqueda.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

adibidez, bere direktorioko emaitzen ordenazioan (berez, DMOZen bertsio bat da; aurrerago hitz egingo dugu horretaz), kategoria bakoitzaren baitan ospe-indizearen (barratxo berde batez irudikatua) arabera bakarrik ordenatzen du. por ejemplo, en la ordenación de resultados de su directorio (en realidad una versión del DMOZ de la que hablaremos más adelante) simplemente ordena dentro de cada categoría en función del í­ndice de popularidad (representado por una barrita verde).

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Adibide honetan sarrera bat sortu da $_GET[] array-an, "izena" indizea eta nabigatzaileak sartutako balioa dituena. En este ejemplo se ha creado una entrada en el array $_GET[] con el í­ndice "nombre" y con el valor que haya introducido el navegante.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak