taladro Bilatu taladro testuinguru gehiagotan

1
Zulagailu elektrikoa
Zulagailu elektrikoa
daratulu > taladro (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hartu aliketa batez tornu bateko edo daratulu bertikal bateko txirbila, eta egiaztatu haren ahoa, harekin paper bat ebakiz. Coge con un alicate una viruta de un torno o de un taladro vertical y comprueba el filo que tiene cortando un papel con ella.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Mekanismo mugikorrak eta agerikoak dituen makina bat erabiltzen dugunean, alternadorearen uhala, daratulu bertikala edo esmeril-harria adibidez, arrisku gehigarri bat dago: mekanismo mugikor horrek eskularrua harrapatzen badu, makinan katigatuta geratuko litzateke, eta makinak tiratu eta esku osoa eramango liguke. Hortaz, arriskua areagotu egiten da. Cuando utilizamos una máquina que tiene mecanismos en movimiento y al descubierto, como la correa del alternador, el taladro vertical o la piedra de esmeril, existe el peligro añadido de que si ese mecanismo en movimiento atrapa el guante, éste se enredaría en la máquina que tiraría de él, llevándose la mano ente

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Elementu birakariak dauden lanetan (hala nola daratulu bertikala edo tornua), lan-jantziak honelakoa izan behar du: En trabajos donde existan elementos giratorios, como un taladro vertical o el torno, el buzo debe ser:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Zulatu metalezko pieza bat (behar diren babesgailuak erabiliz) daratulu bertikalaz, eta ikusi txirbilek jauzi egiten duten. Taladra una pieza de metal (usando las protecciones debidas) con el taladro vertical y observa los posibles saltos de las virutas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Daratulua, tornua eta fresa materiala erauzteko makinak dira. El taladro, el torno y la fresa son máquinas cuyo método de trabajo es el arranque de material.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

erradiala, zerra pneumatikoa, puntuzko soldadura, bankada, daratulu bertikala, jasogailua, zinta-zerra, soldadura oxiazetilenikoa eta bateria-kargatzailea. radial, sierra neumática, soldadura por puntos, bancada, taladro vertical, elevador, sierra de cinta, soldadura oxiacetilénica y cargador de baterías.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Adibidez, kalkulagailu bat lan-ekipo bat da, baina ez du zertan larrialdian gelditzeko gailurik eduki behar, hura erabiltzeak ez duelako inolako arriskurik sortzen; alabaina, daratulu bertikal bat ere lan-ekipoa da, baina, kasu horretan, larrialdian gelditzeko gailua eduki beharko du. Por ejemplo, una calculadora es un equipo de trabajo, pero no tiene porqué ir equipada con paro de emergencia ya que su uso no genera ningún riesgo; en cambio, un taladro vertical, que también es un equipo de trabajo, sí­ deberá llevar el paro de emergencia.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

zulagailu > taladro (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zulagailu aire-dosifikatzailea Taladro estrangulador

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Konpresorea lubrifikatzeko olioa tanga kolektorearen hondoan metatzen da, eta bahe iragazle bati lotutako zulagailu baten bitartez xurgatzen da ezpurutasunak dituen olioa ez sartzen uzteko. El aceite para la lubricación del compresor se acumula en el fondo del depósito colector, y es absorbido, a través de un taladro unido a un tamiz filtrante, para evitar la entrada de aceite con impurezas.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Ganberan presioa balbula erregulatzaileari aplikatutako goi- eta behe-presioen bitartez eta zulagailu aire-dosifikatzaile kalibratuaren bitartez erabakitzen da. La presión en la cámara se determina mediante las presiones alta y baja aplicadas a la válvula reguladora, y por medio del taladro estrangulador calibrado.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Zulagailua Taladro

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

zulagailu > taladro (38 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zulagailuaren buruen eragintza aginte-bloke zentral batetik elektrikoki egiten da kable malguak erabiliz. El accionamiento de los husillos del taladro se realiza eléctricamente con transmisiones flexibles desde un bloque central de mando.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zurtoin horrek berak transmitituko dizkio aitzinamendu-mugimenduak zulagailuari. El mismo vástago transmite los movimientos de avance al taladro.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zulagailuak lanean ari diren bitartean, 7.2 balbulari seinalea bidaliko zaio eta, hala, plater zirkularrera irits daitezkeen seinale desegokiak blokeatu egingo ditu. Mientras las unidades de taladro trabajan, se emite una señal a la válvula 7.2. con lo cual se bloquea una posible señal improcedente al plato circular.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Larrialdi-sakagailuari eragindakoan, zulagailuak beren pausaguneko posizioetara itzuliko dira beti. Al accionar el paro de emergencia retroceden siempre las unidades de taladro a sus posiciones iniciales.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Azpialdeko zulagailuen aitzinamendu-zilindroa bertikalean muntatuta dago mahaiaren azpian. El cilindro de avance para los taladros de la parte inferior está montado en sentido vertical, debajo de la placa de base.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Parrilla hori bi lan-ziklotarako programatuta dago, eta, hala, zulagailuek ez dira hutsean mugituko. La rejilla está programada con dos ciclos de trabajo, de tal forma que las unidades de taladro no realizan ninguna marcha en vací­o.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zulagailua aurreratu eta mahai mugikorrak erregulatutako ibilbide jakina ibili bezain laster, programagailuari eragiten dion motorra deskonektatu egiten da, ibiltarte-bukaera baten bidez. Tan pronto como se produce el avance del taladro y la mesa desplazable ha recorrido un determinado camino regulable, se desconecta el motor de accionamiento del programador por medio de un final de carrera.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zulagailuaren buruak zulatzen hasi baino lehentxeago konektatuko dira. Los husillos del taladro sólo se conectan poco antes de taladrar.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zulagailuaren aitzinamendu-mugimendua aurrealdean kokatutako zilindroaren bidez egingo da. El movimiento de avance del taladro se realiza mediante el cilindro delantero.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Aginte sekuentzialaren prozesuan zulagailua ere sartuta dago. En el proceso del mando secuencial se incluye también el taladro.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

2
zulo > taladro (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
d) Galdaratxoa forjatuaren zuloan sartzea, eta, jarraian, asfalto-oinarria eta ainguratze-plaka berotzea, eta plaka hori malda-planoaren kontra estutzea presio handia eginez, asfaltoa hoztu arte. d) Introducción de la cazoleta en el taladro del forjado, calentando posteriormente la base asfáltica y la placa de anclaje, apretando o presionando fuertemente la misma contra el plano de las pendientes hasta el enfriado del asfalto.

Materiala: Eraikinaren estalkia

- Galdaratxoa forjatuaren zuloan sartzen da, eta, jarraian, asfalto-oinarria eta ainguratze-plaka berotzen dira, eta plaka hori malda-planoaren kontra estutzen da presio handia eginez, asfaltoa hoztu arte. - Introducción de la cazoleta en el taladro del forjado, calentando posteriormente la base asfáltica y la placa de anclaje, apretando o presionando fuertemente la misma contra el plano de las pendientes hasta el enfriado del asfalto.

Materiala: Eraikinaren estalkia

a) Behin babes astuna kendu eta aipatutako garbiketa egin ondoren, galdaratxoa ateratzen da bere tokitik, zuloa errepasatzen da, eta jarraian galdaratxo berria sartzen da; hobe dugu Dutral gomazko edo kanpoaldeetarako PVCzko galdaratxoak ezartzea, errazago jartzen direlako eta euskarriari errazago itsasten zaizkiolako asfalto beroaz. a) Una vez retirada la protección pesada y realizada la limpieza ya comentada, se extrae la caldereta existente de su ubicación, se repasa el taladro de paso y, seguidamente, se introduce otra nueva, aconsejable de Goma Dutral o PVC de exteriores, por su facilidad de instalación y adherencia al soporte con asfalto en caliente.

Materiala: Eraikinaren estalkia

a) Behin babes astuna kendu eta aipatutako garbiketa egin ondoren, galdaratxoa ateratzen da bere tokitik, zuloa errepasatzen da, eta jarraian galdaratxo berria sartzen da; hobe dugu Dutral gomazko edo kanpoaldeetarako PVCzko galdaratxoak ezartzea, errazago jartzen direlako eta euskarriari errazago itsasten zaizkiolako asfalto beroaz. a) Una vez retirada la protección pesada y realizada la limpieza ya comentada, se extrae la caldereta existente de su ubicación, repasando el taladro de paso y seguidamente se introduce otra nueva, aconsejable de Goma Dutral o PVC de exteriores, por su facilidad de instalación y adherencia al soporte con asfalto en caliente.

Materiala: Eraikinaren estalkia