dureza Bilatu dureza testuinguru gehiagotan

1
gogortasun > dureza (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
Saiakuntzek doitasun handikoak izan behar badute, Brinellen bola erabili behar da, eta Jankaren formularen bidez neurtu behar da gogortasuna: D = 2 W 500; bertan, W da konpresio bidezko haustura-karga. Para ensayos de gran exactitud, se empleará la bola de Brinell; aceptándose como dureza la determinada por la fórmula de Janka: D = 2 W 500; siendo W la carga de rotura por compresión.

Materiala: Egurraren teknologia

Ia beti, zuntzen kohesioaren eta egituraren araberakoa da gogortasuna, eta da egurrak beste gorputz bat (hala nola iltzeak eta torlojuak) sartzeko oztopoak edo marrusketaz, zerraz edo trintxaz lantzeko oztopoak jartzea. ]La dureza depende casi siempre de la cohesión de las fibras y de su estructura, y consiste en la mayor o menor dificultad puesta por la madera a la penetración de otros cuerpos como clavos, tornillos; o a ser trabajada con el cepillo, la sierra o el formón.

Materiala: Egurraren teknologia

Gogortasun motak Tipos de dureza

Materiala: Egurraren teknologia

Moztu, fresatu, etab. egin behar ditugun taula aglomeratuak homogeneoak dira, hau da, ertzen eta aldeen egitura eta gogortasuna berdinak dira, eta, horrexegatik, tresneriaren ebaketa-angelu guztiak ere berdinak izan daitezke. Como el tablero aglomerado que se va a cortar, fresar, etc. es homogéneo, o sea, sus cantos y sus caras tienen la misma estructura y la misma dureza, todos los ángulos de corte de los útiles pueden ser iguales.

Materiala: Egurraren teknologia

Gogortasun ertaina izatea. Dentsitatea metro kuboko 550 eta 650 kg artekoa da. a Dureza mediana, oscilando su densidad entre 550 y 650 kg./m3.

Materiala: Egurraren teknologia

Zuntzen norabideaz gain, bada beste desberdintasun nagusi bat egurra lantzearen ikuspegitik: egur-espezieen gogortasuna; baita nekezagoa izatea ere gutxi gorabehera 90 graduko angelua eratuz gurutzatzen diren zuntzak dituen egurra (hala nola hainbat adabegi dituena) trazatzea. A esta gran diferencia en el trabajo de la madera, según el sentido de la fibra, se añade la diferente dureza de las distintas especies de madera, como también el trazado más costoso en maderas cuyas fibras se cruzan más o menos en ángulo de 90º, como sucede en una pieza que tenga varios nudos.

Materiala: Egurraren teknologia

4. Egurraren gogortasunaren arabera, 30 eta 60 gradu arteko angelua eratu behar da mozteko. 4.a El ángulo de corte oscila entre 30º y 60º, según la dureza de la madera.

Materiala: Egurraren teknologia

Sorbatzaren makurtasuna ezberdina izan daiteke, tresnaren arabera eta egurraren gogortasunaren arabera. La inclinación del corte puede variar según la herramienta y la dureza de la madera.

Materiala: Egurraren teknologia

EGURRAREN GOGORTASUNA DUREZA DE LAS MADERAS

Materiala: Egurraren teknologia

Egurraren gogortasuntzat hartu behar da egurrak marruskaduraren ondoriozko higaduraren aurka egiten duen erresistentzia. Hainbatek, hala ere, egurrak lantzearen aurka egiten duen erresistentzia dute egurraren gogortasuntzat. Se entiende por dureza de las maderas, la resistencia que oponen al desgaste por rozamiento, aunque algunos entiendan por dureza en las maderas, la resistencia que ofrecen a ser trabajadas.

Materiala: Egurraren teknologia

gogortasun > dureza (121 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kristal natural berezien gogortasuna 10.000 HV-ekoa da, eta diamante industrial (polikristalinoa) batena, aldiz, 7.000 HV ingurukoa. Los cristales naturales singulares tienen una dureza de 10.000 HV, mientras que la dureza de un diamante industrial (policristalino) es alrededor de 7.000 HV.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Aluminio-aleazioak, Si < % 0,5 - Gogortasuna: Aleaciones de Aluminio, Si < 0,5% - Dureza:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Aluminio-aleazioak, Si = % 0,5 - % 10 - Gogortasuna: Aleaciones de Aluminio, Si = 0,5% - 10% - Dureza:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Gogortasuna: Dureza:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Altzairu herdoilgaitz ferritiko austenitikoak Gogortasuna: Aceros inoxidables ferrí­ticos-austení­ticos - Dureza:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Zermetak - Gogortasuna: Cermets - Dureza:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Kobre purua edo aleazio txikikoa - Gogortasuna: Cobre puro o de baja aleación - Dureza:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Txirbil luzeko kobre-aleazioak Gogortasuna: Aleaciones de cobre de viruta larga - Dureza:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

I - Gogortasuna: I - Dureza:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

gogortasun eta erresistentzia handiko altzairuak, altzairu gozoak, kobrea, brontzea, aluminioa, zeramika, beira, silizea, kuartzoa, plastikoa, hulea, zuntzak, zura, papera eta abar. aceros de alta dureza y resistencia, aceros suaves, cobre, bronce, aluminio, cerámica, vidrio, sí­lice, cuarzo, plástico, hule, textiles, madera, papel, etc.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea