argibide Bilatu argibide testuinguru gehiagotan

1
argibide > información (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bilerak antolatzen dituenari eta lanera doan bidaiariari laguntzea eta argibideak ematea. Asistencia e información al organizador de reuniones y al viajero profesional en general.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Destinoen baldintzei eta baliabideei buruz bidaia-agentziek ematen dituzten argibideak. La información sobre las condiciones y los recursos de los destinos que aportan las agencias de viajes.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Destinoari buruzko ezinbesteko argibideak: Información indispensable sobre el destino:

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

2
argibide > instrucción (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Langileek, beren prestakuntzaren arabera eta enpresaburuaren argibideei jarraiki, bereziki, hauek egin beharko dituzte: Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular:

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lantokiko enpresaburu titularrak beharrezko neurriak hartuko ditu bere lantokian jarduerak burutzen dituzten beste enpresaburuek informazio eta argibide egokiak jaso ditzaten lantokiko arriskuei eta babes- eta prebentzio-neurriei dagokienez eta, halaber, aplikatu beharreko larrialdi-neurriei dagokienez, beren langileei haien berri eman diezaieten. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Langileei behar diren argibideak ematea Dar las debidas instrucciones a los trabajadores

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria