enchufe Bilatu enchufe testuinguru gehiagotan

1
Schuko motako entxufea
Schuko motako entxufea
entxufe > enchufe (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aztertu makina bakoitzaren entxufeak, eta egin prebentziozko mantentze-lanak. Revisa los enchufes de cada máquina y haz el mantenimiento preventivo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Desmuntatu makinetako entxufeak, eta aztertu haien egoera. Desmonta los enchufes de las máquinas y revisa su estado.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Entxufe anizkoitzak erabiltzea saihestu behar da. Se debe evitar el uso de enchufes múltiples.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Tentsio desberdineko entxufeek behar bezala adierazita egon behar dute, eta desberdinak izan, arriskuak saihesteko. Los enchufes de distinta tensión deben estar correctamente señalizados y ser distintos para evitar riesgos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Entxufe horrek desberdina izan behar du besteen aldean, eta argi eta garbi adierazita egon behar du. Este enchufe debe ser distinto a los demás y estar claramente señalizado.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Horretarako, aginteko tresna elektroniko guztien entxufe-loturak deskonektatuko ditugu, eta konponduko den eremutik hurbil dauden aginte-unitate guztiak kendu. Para ello, desconectaremos las uniones de enchufe de todos los aparatos electrónicos de mando y retiraremos las unidades de mando próximas al área de reparación.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Entxufe-zenbakia Número de enchufe

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Entxufea Enchufe

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Entxufearen konexioa okupatuta Conexión de enchufe ocupada

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Diagnostikorako entxufea, balazta-argiaren kommutadorea Enchufe para diagnóstico, conmutador de la luz del freno

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

entxufe > enchufe (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Tentsio-gorabeheren aurka babes mugatua ematen duten uhinetatik babesteko entxufe bereziak erabil daitezke. Se puede utilizar un enchufe protector especial de onda que ofrece una protección limitada contra los picos de tensión.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Hala ere, entxufe horiek ez dira oso eraginkorrak batzuetan eta, gorabehera ugari badaude, korronte-artezgailuak erabiltzen dira. Este enchufe protector de ondas es a veces poco efectivo, por lo que si hay gran cantidad de picos se recurre a rectificadores de corriente.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Uhinetatik babesteko entxufe bereziak nahiz korrontearen artezgailuak hormako entxufera konektatzen dira, eta zenbait irteera dituzte, haietara konektatzeko ordenagailua eta haren periferikoak, 5.13 irudian ikusten den moduan. Tanto los enchufes protectores especiales de ondas como los rectificadores de corriente se conectan al enchufe de la pared, teniendo a su vez varias salidas a las que se conectarían el ordenador y sus periféricos como muestra la Figura 5.13.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

5.13 irudia. Uhinetatik babesteko entxufe bereziak eta korrontearen artezgailuak. Figura 5.13. Enchufes protectores especiales de ondas y rectificadores de corriente.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Gailu horiek aurrekoen modu berean konektatzen dira (hormako entxufearen eta ordenagailuaren artean). Estos dispositivos se conectan de idéntica forma que los anteriores (entre el enchufe de la pared y el ordenador).

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Entxufe elektrikoa (ahotserako eta datuetarako elikadura-hartune bakarra). Enchufe eléctrico (toma única de alimentación, voz y datos).

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Oinarrian, orain arte aipatutako prozesu horrek guztiak etxe edo bulego bakoitzeko entxufeak Interneterako konexio-puntu bilakatzen ditu. Básicamente, todo el proceso anterior transforma los enchufes de cada hogar u oficina en puntos de conexión a Internet.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Beste entxufe batean egin proba. Probar un enchufe distinto.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Borneak, entxufeak. Entxufe-oinarriak Bornes, enchufes. Bases de enchufe.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Entxufeko larakoa Clavija de enchufe

Materiala: Elektrizitateko oinarrizko kontzeptuak. Ikastaroa