engrase Bilatu engrase testuinguru gehiagotan

1
koipeztatze > engrase (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Koipeztatze-zirkuituak Circuitos de engrase

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Makina-erremintak martxan daudenean egiten diren higidurak asko eta konplexuak direnez gero, eta horiei behar bezala erantzun ahal izateko, hainbat koipeztatze-sare izaten dira: Debido a la compleja variedad de movimientos que se desarrollan durante el funcionamiento de las máquinas herramienta, y para poder atenderlos adecuadamente, suelen coexistir varias redes de engrase:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Koipeztatze-sistema eta zirkuitu pneumatiko eta hidraulikoak automantentzea Automantenimiento de engrase y de circuitos Neumáticos e Hidráulicos

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

KOIPEZTATZE-GAMA GAMA DE ENGRASE

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Koipeztatze-gamak Gamas de engrase

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Koipeztatze-gama (V. dokumentua) Gama de engrase Doc V

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

KOIPEZTATZE-PUNTUA PUNTO DE ENGRASE

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Lehenengo etapan, 1950era arte, matxurak konpontzea zen mantentze-lanen eginkizun nagusia; matxurak gertatu eta gero konpontzen ziren, eta beste mantentze-lan batzuk baino ez zituzten egiten, esaterako, koipeztatze-lanak eta doikuntzak. La primera etapa, históricamente hasta 1.950, consideraba como función más importante del Mantenimiento la reparación de averías, una vez producidas, y sólo se tenía en cuenta otro tipo de Mantenimiento como el de engrases, reglajes, etc.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

mekanikari, koipeztatze-zirkuituei eta garbiketa orokorrari lotutako automantentze-lanak ez dira luzaroan egin. no se han atendido durante tiempo prolongado las tareas de automantenimiento en los apartados de mecánica, circuitos de engrase y limpieza en general.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

olio-maila txikia koipeztatze-kaxan. bajo nivel de aceite en la central de engrase.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea