errekuntza Bilatu errekuntza testuinguru gehiagotan

1
Errekuntza-motorra
Errekuntza-motorra
errekuntza > combustión (33 testuinguru)
eu testuak es testuak
Behar bezala aireztatu behar dugu, eta errekuntzaren gasak gu gauden tokirantz mugi ez daitezen saiatu, aireztapenak hondakinak gugana ekar ez ditzan. Debemos ventilar adecuadamente e intentar que los gases de la combustión no vayan en nuestra dirección, evitando así­ que la ventilación fuerce los residuos hacia nosotros.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Leherketa da errekuntza izugarri azkarra . Una explosión es una combustión extremadamente rápida.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Errekuntza eragiten du Favorece la combustión

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Sua da errekuntzak edo sugarrean edo txingarrean piztutako materialak sortutako beroa eta argia. Según la RAE el fuego es el calor y luz producidos por la combustión o la materia encendida en brasa o llama.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

errekuntza hasteko erregaia/airea kontzentrazioaren gutxieneko ehunekoa da; muga horretatik behera, ez da errekuntza hasten, kasu horretan erregai gutxiegi dagoelako edo erregairik ez dagoelako. es el porcentaje de concentración combustible/aire mí­nimo a partir del cual se inicia la combustión; antes de este lí­mite no se puede iniciar la combustión, en este caso por defecto o falta de combustible.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Taulan hau ere ikus daiteke: azetilenoa sukoitasun-tenperaturan adieraztea ez dela beharrezkoa, gasa baita, eta pirolisia (errekuntzarako gasa sortzea) ez da aplikagarria gasetan, horiek berez baitira gasak. En la tabla también se observa que la anotación del acetileno en temperatura de inflamabilidad no es necesaria, ya que este es un gas y la pirólisis (formación de gas para la combustión) no es aplicable a los gases, ya que de por sí­ estos ya son gases.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Erregaiaren hasierako molekulak oxigenoarekin (erregarriarekin) konbinatzen dira, eta kate-erreakzio bat sortzen dute, errekuntzaren azken produktuetara iritsi arte. Las moléculas iniciales del combustible se combinan con el oxí­geno (comburente) produciendo una reacción en cadena hasta llegar a los producos finales de la combustión.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Adibidez, PVCaren errekuntzak gas toxikoak eragin ditzake. Por ejemplo, la combustión de PVC puede dar origen a gases tóxicos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Txinparta erregaia/airea kontzentrazioa sukoitasun-heinaren baitan dagoenean sortzen da, hau da, SGMren eta SBMren artean dagoenean; kasu horretan, errekuntza hasiko da. La chispa se produce donde la concentración combustible/aire está dentro del rango de inflamabilidad; es decir, está comprendida entr el LSI y el LII, por lo que se iniciará la combustión.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Korronte elektriko horrek behera egiten du, errekuntzako produktuak direla eta, ioien mugikortasuna aldatzen denean. Esta corriente eléctrica decrece al variar la movilidad de los iones debido a la procedencia de productos de la combustión.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan