detector Bilatu detector testuinguru gehiagotan

1
detektagailu > detector (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Detektagailuek sua detektatzen dute, suarekin batera gertatzen den fenomeno hauetakoren baten aurrean erreakzionatzen dutenean: Los detectores son equipos que detectan el fuego al reaccionar frente a alguno de los fenómenos que acompañan al mismo:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kutsadura-detektagailu honek bidaiari-lekuan sartzen den airearen kalitatea kontrolatu behar du, baita, beharrezkoa bada, birzirkulazio-ataka itxi ere, kutsagarritzat jotzen duen airea sar dadin saihesteko. El objetivo de este detector de contaminación es el de controlar la calidad del aire que entra en el habitáculo y, en caso necesario, cerrar la trampilla de recirculación para impedir la entrada de aire que se considera contaminado.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Ondoren, detektagailu ohikoenak ikusiko ditugu. A continuación veamos los detectores más usuales.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Detektagailu guztien artean, zure ustez zein da baliagarriena: De todos los detectores, ¿cuál crees que es el más útil:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Detektagailua hau da: Un detector es:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Aldaketa hori detektagailuaren zelula fotoelektriko batek hautematen du, eta alarma jotzen du. Esta variación es captada por una célula fotoeléctrica del detector que se encarga de dar la señal de alarma.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

13.11. irudiko detektagailua metalek duten dilatazio-koefiziente desberdinean oinarritzen da. El detector de la figura 13.11 se basa en el diferente coeficiente de dilatación que tienen los metales.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

13.7. irudian ikusten denez, sutea pizten denean agertzen den lehenengo gauza ikusten ez diren keak dira, eta detektagailu ioniko batez detekta daitezke. Como se muestra en la figura 13.7, lo primero que aparece cuando se desencadena un incendio son los humos no visibles que pueden ser detectados con un detector iónico.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Detektagailu hori oxigenoak eta nitrogenoak iturburu erradiaktibo baten aurrean izaten duten ionizazioan datza (13.9. irudia). Oxigenoa plaketako batean metatzen da eta nitrogenoa bestean, korronte elektrikoa eraginez. Este detector se basa en la ionización del oxí­geno y del nitrógeno en presencia de una fuente radiactiva (figura 13.9). El oxí­geno se acumula en una de las placas y el nitrógeno en la otra dando lugar a una corriente eléctrica.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Detektagailu azkarra Detector rápido

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan