banda Bilatu banda testuinguru gehiagotan

1
banda > banda (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
Estalkiko karela aldaketa termikoetatik eta sortutako bultzadatik babesteko, hobe da karelaren eta malden artean banda bat ezartzea, poliestireno hedatuzkoa edo estrusio bidezkoa, 20-24 kg/m3-ko proportzioan. Como medida de protección al peto de cubierta contra los cambios térmicos y el empuje que se origina contra el mismo, es aconsejable colocar una banda intermedia entre el peto y las pendientes de poliestireno expandido o extruido de 20-24 kg/m3.

Materiala: Eraikinaren estalkia

0,50 m-ko banda hori ezartzeko, hotzeko asfalto-itsasgarriz eta butano-sopletearen beroaz itsasten da, ertza paletin beroaz errematatuz, eta, jarraian, aluminiozko edo plastikozko "Z" formako profila mekanikoki ainguratuz. Amaitzeko, paramentu bertikalarekiko kontaktua zigilatzen da, silikona azidozko lokarri batez edo aire hotzeko poliuretanoz, horretarako esku-makina erabiliz. La instalación de la citada banda de 0,50 m se consigue adhiriéndola con adhesivo asfáltico en frí­o y calor de soplete de butano rematando el borde con paletí­n caliente y posteriormente anclando mecánicamente un perfil de aluminio o plástico en forma de "Z", sellando el encuentro con el paramento vertical mediante cordón de

Materiala: Eraikinaren estalkia

0,50 m-ko banda hori ezartzeko, hotzeko asfalto-itsasgarriz eta butano-sopletearen beroaz itsasten da, ertza paletin beroaz errematatuz, eta, jarraian, aluminiozko edo plastikozko "Z" formako profila mekanikoki ainguratuz. Amaitzeko, paramentu bertikalarekiko kontaktua zigilatzen da, silikona azidozko lokarri batez edo aire hotzeko poliuretanoz, horretarako esku-makina erabiliz. La instalación de la citada banda de 0,50 m se consigue adhiriéndola con adhesivo asfáltico en frí­o y calor de soplete de butano, rematando el borde con paletí­n caliente y posteriormente anclando mecánicamente un perfil de aluminio o plástico en forma de "Z", sellando el encuentro con el paramento vertical mediante cordón de

Materiala: Eraikinaren estalkia

0,50 m-ko banda hori ezartzeko, hotzeko asfalto-itsasgarriz eta butano-sopletearen beroaz itsasten da, ertza paletin beroaz errematatuz, eta, jarraian, aluminiozko edo plastikozko "Z" formako profila mekanikoki ainguratuz. Amaitzeko, paramentu bertikalarekiko kontaktua zigilatzen da, silikona azidozko lokarri batez edo aire hotzeko poliuretanoz, horretarako esku-makina erabiliz. La instalación de la citada banda de 0,50 m se consigue adhiriéndola con adhesivo asfáltico en frí­o y calor de soplete de butano, rematando el borde con paletí­n caliente y posteriormente anclar mecánicamente un perfil de aluminio o plástico en forma de "Z", sellando el encuentro con el paramento vertical mediante cordón de

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estalkiko karela aldaketa termikoetatik eta sortutako bultzadatik babesteko, hobe da karelaren eta malden artean banda bat ezartzea, poliestireno hedatuzkoa edo estrusio bidezkoa, 20-24 kg/m3-ko proportzioan. Como medida de protección al peto de cubierta contra los cambios térmicos y el empuje que se origina contra el mismo, es aconsejable colocar una banda intermedia entre el peto y las pendientes, de poliestireno expandido o extruido de 20-24 kg/m3.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Gainjartzeak bero-soldaduraz gauzatzen dira, asfaltozko plakek dauzkaten bi banda bituminosoen artean, UNE 104 240 araua betez (PA mota). Los referidos solapes se efectúan con una soldadura de calor entre las dos bandas bituminosas que poseen las placas asfálticas, cumpliendo norma UNE 104 240 tipo PA.

Materiala: Eraikinaren estalkia

0,25 m-ko banda Banda de 0,25 m

Materiala: Eraikinaren estalkia

e) Polimero-xaflaren 0,25 m-ko zabalerako banda bat jartzen da, poliesterrezko feltroz armatua UNE 104 204 araua betez (140 g/m2), junturako ezpainei itsatsia hotzeko eta beroko asfalto-itsasgarriz, kiribilaren antzera. e) Colocación de una banda de 0,25 m de ancho de lámina polimérica con armadura de fieltro de poliéster, cumpliendo UNE 104 204 de 140 g/m2, adherida a los labios de la junta con adhesivo asfáltico en frí­o y calor, formando bucle.

Materiala: Eraikinaren estalkia

e) Polimero-xaflaren 0,25 m-ko zabalerako banda bat jartzen da, poliesterrezko feltroz armatua UNE 104 204 araua betez (140 g/m2), junturako ezpainei itsatsia hotzeko eta beroko asfalto-itsasgarriz, kiribilaren antzera. e) Colocación de una banda de 0,25 m de ancho de lámina polimérica con armadura de fieltro de poliéster cumpliendo UNE 104 204 de 140 g/m2, adherida a los labios de la junta con adhesivo asfáltico en frí­o y calor, formando bucle.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Iragazgaizte-xafla orokorra 5-7 cm gorago igotakoan, 0,50-1 m-ko banda itsatsi behar da hotzeko asfalto-itsasgarriz eta butano-sopletearen bero bidez, eta koloreko ale mineraleko edo aire zabaleko akrilikoz estalitako aluminio gofratu autobabestutako akabera izango du, UNE 104 402 araua betez. Una vez elevada la lámina general de impermeabilización, los 5-7 cm, se adhiere una banda de 0,50 - 1 m con adhesivo asfáltico en frí­o y calor de soplete de butano, con terminación autoprotegida de grano mineral coloreado con poliuretano o aluminio gofrado revestido de un acrí­lico de intemperie, cumpliendo norma UNE 104 402.

Materiala: Eraikinaren estalkia