etiqueta Bilatu etiqueta testuinguru gehiagotan

1
etiketa > etiqueta (88 testuinguru)
eu testuak es testuak
... etiketaren bidez, gainera, esteka aktibatzean ekintza bat egiteko adieraz dezakegu. Con la etiqueta ... podemos además de indicar que se realice una acción al activar el enlace.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

WAP orrietan irudiak jartzeko etiketa da; horren bitartez irudia jar dezakegu, eta testu alternatibo bat adierazi, gure WAP nabigatzaileak irudi hori irudikatu ezin badu. La etiqueta para poner imágenes en las páginas WAP es , con ella podemos poner una imagen e indicar un texto alternativo por si nuestro navegador WAP no es capaz de representar dicha imagen.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

etiketak honako atributu hauek dauzka: La etiqueta tiene los siguientes atributos:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

etiketaren edukia ekintza hori hautatzean egingo den ataza da; eta honako hauek izan daitezke ataza horiek: El contenido de la etiqueta es la tarea que se realizará al seleccionar esa acción, y estas tareas pueden ser:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Hortaz, etiketarekin hasiko gara, eta gero ikusiko dugu. Así­ que empezaremos por la etiqueta para pasar luego a

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

... etiketak testu edo irudi bat hautatzea ahalbidetzen digu, eta beste orri baterako esteka izatea, HTMLko ... etiketaren oso antzera. La etiqueta ... nos permite seleccionar un texto o imagen y hacer que sea un enlace a otra página, de una manera muy similar a la etiqueta ... de HTML.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

etiketaren atributuak: Atributos de la etiqueta :

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Zutabe bakoitzeko ... etiketa bat jarriko dugu, eta gelaxka bakoitzeko, ... etiketa bat, HTMLn egiten den bezala. Por cada columna pondremos una etiqueta ... y por cada celda una etiqueta ... tal y como se hace en HTML.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Baina WMLn, eta etiketek etiketa guztien atributu generikoak soilik eduki ditzakete. Salvo que en WML las etiquetas y solo pueden llevar los atributos genéricos de todas las etiquetas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

etiketak ondoko ataza hauetako bat eduki dezake: , , , ; etiketan egiten den ekintza adierazten dute. La etiqueta puede contener uno de las siguientes tareas, , , , que indican la acción se realiza sobre la etiqueta.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

etiketa > etiqueta (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
Produktuak tenperatura egokietan edukitzea, etiketetan jartzen duenaren arabera. Mantener los productos a temperaturas adecuadas según indique su etiqueta

Materiala: Ostalaritza

+8 ºC-an (ontziratutako elikagaiak haien etiketetan adierazitako tenperatura-espezifikazioen arabera eduki behar dira erakustegian . +8 ºC (los alimentos envasados deberán exponerse cumpliendo con las especificaciones de temperatura indicadas en su etiqueta .

Materiala: Ostalaritza

Arrisku handiko produktuak jasotzeko unean izan behar den tenperatura: ≤ +6 ºC edo etiketaren araberakoa. Temperatura de recepción de productos de alto riesgo ≤ +6 ºC o según etiqueta

Materiala: Ostalaritza

Produktu hoztuak jasotzeko tenperatura araudiaren edo etiketaren araberakoa. Temperatura de recepción productos refrigerados: según normativa o etiqueta

Materiala: Ostalaritza

Biltegiratzeko lekuan produktuaren edo produktuaren etiketaren arabera dagokion tenperatura egokia izan behar da. Temperatura en la unidad almacenamiento adecuada según producto o etiquetas del mismo.

Materiala: Ostalaritza

Etiketak eta kodeak inprimatzeko eta eransteko egokitasuna Aptitud para la impresión y la adición de etiquetas y códigos.

Materiala: Ostalaritza

Lehengaiek biltegian igarotzen duten denbora eta haien iraungitze-data adierazten duten etiketak dira. Son etiquetas para identificar el tiempo de almacenamiento y caducidad de las materias primas.

Materiala: Ostalaritza

2- Zer dira FIFO (lehenbizi sartutakoak, lehenbizi irten) etiketak Zertarako erabiltzen dira? 2- ¿Qué son las etiquetas PEPS? ¿Para qué se utilizan?

Materiala: Ostalaritza

Etiketak igortzea eta barra-kodeen barne-kodifikazioa. Emisión de etiquetas y de codificación interna de código de barras

Materiala: Ostalaritza

Irudietan, in vitro saiakuntzetan lortutako emaitza ikus daiteke: plakan mikrobioen hazkuntza dagoenean, kolore-aldaketa nabarmena gertatzen da etiketa adierazlean, kontsumitzaileak erraz ikusteko moduan. En las imágenes se puede observar el resultado obtenido en los ensayos in vitro. Se puede ver que al existir crecimiento microbiano en la placa se ha producido un cambio de color en la etiqueta indicadora fácilmente detectable por el consumidor

Materiala: Ostalaritza

2
etiketa > etiqueta (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Etiketa jarri eta bere tokian kokatu; erosketen arduradunari intzidentziaren berri eman. Se coloca etiqueta y en su lugar y se avisa al responsable de compras de la incidencia

Materiala: Bezeroen aurrean edariak eta janariak prestatzeko eta zerbitzatzeko oinarrizko teknikak

Dena zuzen, etiketarik gabeko produktu bat dagoen arren; arduraduna jakinaren gainean jarri dut. Correcta aunque se encuentra un producto sin etiqueta, se informa al responsable.

Materiala: Bezeroen aurrean edariak eta janariak prestatzeko eta zerbitzatzeko oinarrizko teknikak

Etiketatuta egon behar duten produktuek etiketa jarrita dute beti. Los productos que deben estar etiquetados mantienen la etiqueta siempre.

Materiala: Bezeroen aurrean edariak eta janariak prestatzeko eta zerbitzatzeko oinarrizko teknikak