bar Bilatu bar testuinguru gehiagotan

1
Barretan neurtzen duen presio-neurgailua.
Barretan neurtzen duen presio-neurgailua.
bar > bar (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aurrekoekin alderatzen baditugu, ikusiko dugu elektrohaizagailua bi abiadurakoa dela, eta, horregatik, konexio bat dago lehenengo abiadurarako 15 bar-etik aurrera, eta beste konexio bat bigarren abiadurarako 20 bar-etik aurrera. La diferencia con los anteriores es que el electroventilador es de dos velocidades, con lo cual hay una conexión para la primera velocidad a partir de 15 bares, y otra conexión para la segunda velocidad a partir de 20 bares.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

16 bar ingurura (lanerako batez besteko presioa) iristen denean, kondentsadorearen haizagailua konektatzen du; eta balio hori gutxi gorabehera 14 bar-etik beherakoa denean, deskonektatu egiten du. Conecta el electroventilador del condensador al alcanzar unos 16 bares (presión media de trabajo), desconectándolo cuando este valor sea inferior a 14 bares aproximadamente.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Egin ezazu hustuketa (1 bar) koloragarria sar dadin laguntzeko (3.26 irudia). Realiza el vací­o (-1 bar) con el fin de facilitar la entrada posterior del colorante (figura 3.26).

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Egiazta ezazu zirkuituan ez dagoela presiorik (0 bar) (3.25 irudia). Verifica que no hay presión en el circuito (0 bar) (figura 3.25).

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

b) Zirkuituan 38 bar ingurura iristen bada jarduten du. b) Actúa si en el circuito se alcanzan alrededor de 38 bares.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

- Zirkuitua geldirik dagoela, goi- eta behe-presioak berdindu egiten dira, bi aldeetan 5 bar-etik 6 bar-era bitartekoa izanik. - Con el circuito parado las presiones de alta y baja se igualan, teniendo entre 5 y 6 bares en ambos lados.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

- Zirkuitua martxan dagoela, behe-presioan 1,5 bar-etik 2 bar-era bitarte izango dute, eta goi-presioan 12 bar-etik 13 bar-era bitarte. - Con el circuito en funcionamiento, entre 1,5 y 2 bares en baja y de 12 a 13 en alta.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Hasiera batean, hustuketa behe-presioko manometroan egingo da, gutxi gorabehera 1 bar-era iritsi arte, eta, ondoren, goi-presioan egingo da. En principio, el vací­o se hará notar en el manómetro de baja hasta alcanzar, aproximadamente, -1 bar, y a continuación se notará el vací­o en alta.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Beste metodo bat zirkuitua (hozgarririk ez duela) presiozko nitrogenoz (15 bar inguru) betetzea da, manometroarekin egiaztatuz ihesik ez dagoela. Otro método consiste en llenar el circuito (estando vací­o de refrigerante) con nitrógeno a presión (unos 15 bares), verificando con el manómetro que no hay fugas.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Behe-presioko presostatoak edo enbragearen etengailu ziklikoak desaktibatu egiten du konpresioa, baldin eta presioa gutxi gorabehera 1,7 bar-etik behera jaisten bada. El presostato de baja, o interruptor cí­clico de embrague, desactiva el compresor si la presión desciende por debajo de 1,7 bares aproximadamente.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak