leundu Bilatu leundu testuinguru gehiagotan

1
leundu > suavizar (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Denborarekin, aipatu ditudan bultzada eta tira egiteak leunduz joan ziren, ez dakit gure harremana ere gozatu egin zelako, edo hiri handi batean ibiltzen esperientzia handiagoa genuelako. Badirudi orain zer lekutara mugitu behar dugun bizkor adierazteko besoa astinduz moldatzen garela; hala ere, ezin dut bermatu premia sortuz gero lehengo astindu zakarretara itzuliko ez naizenik. Zeren une batzuetan erreflexuak jabetzen dira egoeraren kontrolaz, eta erreflexuak bai ezin direla inolaz ere kontrolatu, ez asko eta ez gutxi. Con el tiempo, los tirones y empujones a que me refiero se fueron suavizando, no sé si a causa de la dulcificación de nuestra relación o de la experiencia en esas lides de transitar por la gran ciudad; parece que ahora lo que se estila es sacudir un brazo hacia el punto al que nos debemos dirigir con presteza, claro que no garantizo que vuelva a utilizar el primitivo método de las acometidas en caso de necesidad, hay momentos en que los reflejos se hacen con el control total de las situaciones y a ellos si que nadie los puede controlar, ni total ni parcialmente.

Materiala: Komunikazio alternatiboa

leundu > pulir (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Elastikotasun txikikoa izaten da, izpi-okerra da, eta zaila leuntzen. Suele tener poca elasticidad; es repelosa y difí­cil de pulir.

Materiala: Egurraren teknologia

Eskailera behin betiko armatu aurretik, langarak eta langaluzeen barnealdeak leundu eta lixatu behar ditugu. Antes de armar definitivamente la escalera, deben pulirse y lijarse los travesanos y las caras interiores de los largueros.

Materiala: Egurraren teknologia

Azkenik, piezak leundu eta muntatu behar dira, ziriak sartu eta trabakiak jarri behar dira eta markoa obran jarri behar da. Por último se pulirán y montarán las piezas, acuñándolas y colocando las trabas, para ser llevado el marco a la obra.

Materiala: Egurraren teknologia

Zeharka ebakitzeko 45 graduko angelua eratu arte, leuntzeko marrusketa erabili behar da pieza batekin, eta gilen motako marrusketa bestearekin. Para el sesgo a inglete, se empleará en una el cepillo de pulir, y en otra el guillame.

Materiala: Egurraren teknologia

Oholtzak jarri ondoren, lurra lixatzeko makinaz leundu behar dira, eta angeluak eta zokoak akabatu behar dira, hortzaz eta lixatzeko paperaz. Una vez. colocado un entarimado, se procede a pulirlo con la máquina de lijar pisos; y se terminan los ángulos y rincones con la cuchilla y el papel de lija.

Materiala: Egurraren teknologia

Halaber, apaindu ere egin ditzakegu mailen azpiko aldea agerian duten eskailerak, nahikoa baita mailagainen eta kontramailen bi paramentuak leuntzea eta hainbat moldura jartzea (ikusi 963.D eta 963.E irudiak). También puede decorarse una escalera con peldaños aparentes por debajo, pues basta pulir los dos paramentos de las huellas y contrahuellas, e introducir algunas molduras (figura 963-D y E).

Materiala: Egurraren teknologia

Garlopen eta leuntzeko marrusketen xaflek 30 eta 35 gradu arteko angelua eratu behar dute, eta ahoa zuzen eta eskuairan izan behar dute, eta gakoak, pixka bat ganbil. Las hojas de la garlopa y los cepillos de pulir tendrán de 30 a 35 grados; y el filo recto y a escuadra, con los gavilanes ligeramente convexos.

Materiala: Egurraren teknologia

leundu > suavizar (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lodieren arteko ezberdintasuna dela eta, burua biribildu behar da, irtengunea leuntzeko. A causa de la diferencia de gruesos, se ha redondeado la testa para suavizar el resalte.

Materiala: Egurraren teknologia

leundu > suavizar (17 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zimurrak hobetzen eta leuntzen ditu. Mejoran y suavizan las arrugas.

Materiala: Estetika hidrotermala. Arlo praktikoa

Hidratatzaileetan, larruazala leuntzeko eta elikatzeko, eta luze irauten duen malgutasuna handitzen du. En hidratantes, para suavizar y nutrir la piel, provocando un aumento de la flexibilidad que permanece durante mucho tiempo.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

b) Masailalboaren erliebea nabarmentzeko, sudurra estutzeko eta kokotsa leuntzeko zuzenketak. b) A las correcciones destinadas a marcar el relieve del pómulo, a estrechar la nariz y a suavizar el mentón.

Materiala: Makillajea. Dekoraziozko estetika pertsonala

b) Argitzea edo leuntzea; bekainari kamuflajeko makillajea ematean datza, kolorea argiagoa izan dadin. b) El aclarado o suavizado de las cejas que consiste en un maquillaje de camuflaje de la ceja para hacer aparecer más suave su color.

Materiala: Makillajea. Dekoraziozko estetika pertsonala

Oinarri koloratzailearekin batera, tindagai horiei osagai aktibo batzuk gehitzen zaizkie, zuntz kapilarra leundu eta babesteko: Junto al principio colorante, a estos tintes se le añaden ciertos componentes activos que actúan sobre la fibra capilar para suavizarla y protegerla:

Materiala: Ilearen kolore aldaketak

Laser tratamendua eraginkorra da, baldin eta lesioak edo ildaskak egin berriak badira; izan ere, larruazala indartzen du eta ildaskaren kolorea leuntzen du. El tratamiento láser es eficaz si las lesiones o estrías son recientes, consiguiendo revitalizar la piel y suavizar la coloración de la estría.

Materiala: Elektroestetika

pigmentua epidermisean kokatzen denean (esaterako, oreztak), anomaliak nabarmentzen ditu; dermisean dagoenean (pigmentu-inkontinentzia), ostera, leundu egiten ditu. cuando la localización es epidérmica (el caso de las pecas) acentúa las anomalías y las suaviza cuando el pigmento es dérmico (incontinencia pigmentaria).

Materiala: Elektroestetika

Arnasbideetan, airearen ezpurutasunak gerarazten dituzte; digestio-hodian, azalera leuntzen dute eta elikagaiak errazago igarotzen dira. En las vías respiratorias sirven para retener las impurezas que lleva el aire; en el tubo digestivo suavizan su superficie, facilitando el deslizamiento de los alimentos.

Materiala: Anatomia

Eragin nagusien artean hauek daude: izerditzearen bidez toxinak kanporatzen dira, larruazaleko gehiegizko gantza kanporatzen da, kongestioaren eta hanturen aurka eragiten du, ehunetako mikrozirkulazio periferikoa estimulatzen du eta larruazala leuntzen du. Entre los principales efectos: elimina toxinas mediante sudoración, elimina el exceso de grasa cutánea, tiene una acción descongestiva y desinflamatoria, estimula la microcirculación periférica tisular, suaviza la piel, etc.

Materiala: Elektroestetika

c) Argi naturalak koloreak leuntzen ditu eta, horrenbestez, beharrezkoa da makillatzaileak kontuan izatea xehetasun hori eta ohi baino zertxobait gehiago nabarmentzea eskuarki erabiltzen dituen koloreak. c) La luz natural suaviza los colores siendo necesario por ello que el maquillador lo tenga en cuenta y acentúe un poco más de lo habitual el colorido que normalmente use.

Materiala: Makillajea. Dekoraziozko estetika pertsonala

leundu > suavizar (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zizaila izeneko makina batean egiten da. Makina horrek goian zeharkako aihotz bat du ekintza leuntzeko; era horretan, ebaketarako behar den indarra murriztu egiten da. Se ejecuta en una máquina llamada cizalla, la cual dispone su cuchilla superior de forma sesgada, con el objetivo de suavizar la acción, reduciendo de esta forma la fuerza requerida para el corte.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea