aluminio Bilatu aluminio testuinguru gehiagotan

1
Eraikuntzaren arloan, aluminioa gero eta gehiago erabiltzen da
Eraikuntzaren arloan, aluminioa gero eta gehiago erabiltzen da
aluminio > aluminio (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Pistola pneumatiko batez altzairuzko haguna kentzen eta jartzen badugu, eta gauza bera egiten badugu aluminiozko beste batekin, ikusiko dugu zaratari dagokionez alde handia dagoela. Si con una pistola neumática quitamos y ponemos una llanta de acero, y hacemos lo mismo con otra de aluminio, podemos observar la gran diferencia de ruido existente.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Aluminiozko hagunak kolpekatzeak sortutako zaratak askotan 90 dB gainditzen du. El ruido procedente del golpeo en las llantas de aluminio sobrepasa los 90 dB en muchas ocasiones.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

b) R134a hozgarria duten sistemetan, kondentsadoreak aluminioz fabrikatzen dira, kobrezkoak baldin badira hezetasunak gehiago eragingo dielako. b) En los sistemas con R134a, los condensadores se fabrican en aluminio porque en cobre se ven más afectados por la humedad.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Horregatik, kondentsadorea aluminiozkoa izaten da gehienetan. Por ello, el condensador está fabricado preferentemente en aluminio.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Kondentsadorea eta lurrungailua aluminiozkoak izaten dira gehienetan: El condensador y el evaporador se fabrican preferentemente en aluminio:

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Bietako batek kanpoko giro-airea igarotzen uzten du, aire horren tenperatura aldatu gabe, besteak, ordea, berokuntza-erradiadorea geldiarazten du. Erradiadore hori aluminiozkoa edo kobrezkoa da, eta hozteko zirkuituaren erradiadorearen oso antzekoa, baina txikiagoa. Uno de ellos deja pasar el aire ambiente exterior sin variar su temperatura, mientras que el otro contiene el radiador de calefacción, fabricado en aluminio o cobre y muy similar al radiador del circuito de refrigeración pero de tamaño más reducido.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Lurrungailuaren tamaina aldatzen ez bada, R134a gasa erabiltzeko, lurrungailua ere aluminiozkoa izaten da. Aunque su tamaño no suele variar, para el uso de R134a, también se fabrica en aluminio.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Hodi malguez gain, altzairuzko edo aluminiozko hodiak erabiltzen dira motorrak sortutako bibrazioak hodiak ez ehotzeko adinakoak ez diren lekuetan. Además de las tuberías flexibles, también se utilizan tuberías de acero o aluminio en lugares donde las vibraciones generadas por el motor no sean excesivas como para dañarlas.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

2.15 irudian honako hau ikus dezakegu: bost zilindro dituen aluminiozko gorputzak, pistoiak dituen aginte-platerak, espekadun errotoreak, arrastedun poleak, bobinak, xurgapen-hodiak (SUC) eta deskarga-hodiak (DIS) dituen kulatak eta xaflazko balbula-plakak (plaka hori ireki eta ixten denean, hozgarria xurgatu eta bultzatzen da) osatzen duten konpresore bat. En la figura 2.15 podemos apreciar un compresor formado por un cuerpo de aluminio con cinco cilindros, el plato de mando con los pistones, el rotor de levas, la polea de arrastre, la bobina, la culata con los conductos de aspiración (SUC) y descarga (DIS) y la placa de

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

aluminio > aluminio (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Konprimitu mota hauek berehala aldatzen dira hezetasunarekin; horregatik, ontzi egokietan gorde behar dira, hezetasunak honda ez ditzan (ohikoak dira aluminiozko hodiak; hodi horien estalkietan substantzia lehorgarri bat egoten da, inguruko hezetasuna xurgatzeko). Este tipo de comprimidos se altera fácilmente con la humedad, por lo que deben disponerse en envases que impidan esta degradación (son tí­picos los tubos de aluminio en cuyos tapones va encerrado un desecante que adsorberá la humedad del ambiente).

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Aluminio-, magnesio- eta kaltzio-gatzak Sales de aluminio, magnesio y calcio

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Halaber, laguntzaileak erabiltzen dira, adibidez, zenbait txertotan dagoen aluminio-gatza, immunitate-erreakzioa indartzeko helburua duena; azkenik, esekidura-likidoa, ur esterila edo gatz-seruma. Asimismo, se utilizan coadyuvantes, como la sal de aluminio presente en algunas vacunas, cuya finalidad es la de potenciar la reacción inmunitaria y, finalmente, lí­quido de suspensión como el agua estéril o suero salino.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

aluminio > aluminio (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Atrakatze mota hori posible ez bada, iragazgaizte-xafla paramentu bertikalari itsasten zaio hotzeko asfalto-itsasgarriz eta butano-sopletearen beroaz, eta, jarraian, plastikozko edo aluminiozko "Z" formako profil bat ainguratzen da mekanikoki, paramentu bertikalarekiko kontaktua zigilatuz silikona azidoz edo aire libreko poliuretanoz. Si no es posible este atraque, se adhiere la lámina de impermeabilización al paramento vertical con adhesivo asfáltico en frí­o y calor de soplete de butano, para posteriormente anclar mecánicamente un perfil de plástico o aluminio en forma de "Z" con sellado de silicona ácida o poliuretano de intemperie en el contacto con el

Materiala: Eraikinaren estalkia

0,50 m-ko banda hori ezartzeko, hotzeko asfalto-itsasgarriz eta butano-sopletearen beroaz itsasten da, ertza paletin beroaz errematatuz, eta, jarraian, aluminiozko edo plastikozko "Z" formako profila mekanikoki ainguratuz. Amaitzeko, paramentu bertikalarekiko kontaktua zigilatzen da, silikona azidozko lokarri batez edo aire hotzeko poliuretanoz, horretarako esku-makina erabiliz. La instalación de la citada banda de 0,50 m se consigue adhiriéndola con adhesivo asfáltico en frí­o y calor de soplete de butano rematando el borde con paletí­n caliente y posteriormente anclando mecánicamente un perfil de aluminio o plástico en forma de "Z", sellando el encuentro con el paramento vertical mediante cordón de

Materiala: Eraikinaren estalkia

0,50 m-ko banda hori ezartzeko, hotzeko asfalto-itsasgarriz eta butano-sopletearen beroaz itsasten da, ertza paletin beroaz errematatuz, eta, jarraian, aluminiozko edo plastikozko "Z" formako profila mekanikoki ainguratuz. Amaitzeko, paramentu bertikalarekiko kontaktua zigilatzen da, silikona azidozko lokarri batez edo aire hotzeko poliuretanoz, horretarako esku-makina erabiliz. La instalación de la citada banda de 0,50 m se consigue adhiriéndola con adhesivo asfáltico en frí­o y calor de soplete de butano, rematando el borde con paletí­n caliente y posteriormente anclando mecánicamente un perfil de aluminio o plástico en forma de "Z", sellando el encuentro con el paramento vertical mediante cordón de

Materiala: Eraikinaren estalkia

0,50 m-ko banda hori ezartzeko, hotzeko asfalto-itsasgarriz eta butano-sopletearen beroaz itsasten da, ertza paletin beroaz errematatuz, eta, jarraian, aluminiozko edo plastikozko "Z" formako profila mekanikoki ainguratuz. Amaitzeko, paramentu bertikalarekiko kontaktua zigilatzen da, silikona azidozko lokarri batez edo aire hotzeko poliuretanoz, horretarako esku-makina erabiliz. La instalación de la citada banda de 0,50 m se consigue adhiriéndola con adhesivo asfáltico en frí­o y calor de soplete de butano, rematando el borde con paletí­n caliente y posteriormente anclar mecánicamente un perfil de aluminio o plástico en forma de "Z", sellando el encuentro con el paramento vertical mediante cordón de

Materiala: Eraikinaren estalkia

Aluminiozko profila Perfil de aluminio

Materiala: Eraikinaren estalkia

d) Aluminiozko edo PVCzko "Z" profila duen autobabestutako xafla mekanikoki ainguratzen da estalkiko karelean altzairuzko spitarekin, eta jarraian laneko juntura zigilatzen da osagai bakarreko poliuretanozko masillaz. d) Anclaje mecánico de la lámina autoprotegida con un perfil "Z" de aluminio o PVC anclado al peto de cubierta con spit de acero y posterior sellado de la junta de trabajo con masilla de poliuretano monocomponente.

Materiala: Eraikinaren estalkia

|Berriz iragazgaizteari ekin aurretik, hobe dugu xafla autobabestuzko erradapiak eraistea, eta, jarraian erradapi berri bat sortzea alezko akabera duen xaflarekin (gutxienez 0,33 m-ko zabalera izan behar du, eta estalkiko karelean altxatu behar da 15-20 cm, maldetako gainazaletik), hotzeko asfalto-itsasgarriz itsatsia eta goialdean mekanikoki ainguratua aluminiozko edo PVCzko Z profilarekin, sortutako lan-juntura zigilatuz osagai bakarreko poliuretanozko masillaz edo silikona azidoz, 5.40 irudian jasota geratu den bezala. Es conveniente, antes de reimpermeabilizar, demoler los rodapiés existentes de lámina autoprotegida para poder elevar la nueva lámina o láminas y posteriormente originar un nuevo rodapié de lámina con terminación granular de 0,33 m de ancho como mí­nimo y elevado en el peto de cubierta de 15 a 20 cm desde la superficie de las pendientes, adherido con adhesivo asfáltico en

Materiala: Eraikinaren estalkia

Jarraian, aluminiozko edo plastikozko "Z" formako profila ainguratzen da mekanikoki, paramentu bertikalarekiko kontaktua silikona azidozko lokarri batez edo aire hotzeko poliuretanoz zigilatuz, horretarako esku-makina erabiliz. Posteriormente, se ancla mecánicamente un perfil de aluminio o plástico en forma de "Z", sellando el encuentro con el paramento vertical mediante un cordón de silicona ácida o poliuretano monocomponente, con máquina manual.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Jarraian, gofratutako aluminio autobabestutako xafla-banda bat aluminioa aire zabaleko estaldura akrilikoarekin estalia, hormatxoaren + gainjarpenen altueraren araberako zabalerarekin itsasten da. Posteriormente, se adhiere una banda de lámina autoprotegida con aluminio gofrado revestido con revestimiento acrí­lico de intemperie, con ancho en función de la altura del murete + solapes.

Materiala: Eraikinaren estalkia

aluminio > aluminio (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ez da material aldagarririk (aluminioa kasu) erabiltzen, eta, azkar hozten laguntzeko, ahal den bolumen txikieneko ontziak erabiltzen dira No se utilizaran materiales alterables (como el aluminio) y se utilizaran recipientes con el menor volumen posible para facilitar el enfriamiento rápido

Materiala: Bezeroen aurrean edariak eta janariak prestatzeko eta zerbitzatzeko oinarrizko teknikak

Tarta-erakustegiaren kasuan, plateren euskarria den gorputza hainbat materialetakoa izan daiteke, aluminiozkoa edo altzairu herdoilgaitzezkoa adibidez. En el de tartas el cuerpo sobre el que apoyan los platos puede ser de materiales diversos como el aluminio o acero inoxidable.

Materiala: Gozogintza

Aluminiozkoak edo altzairu herdoilgaitzezkoak, hainbat solairu eta modelotakoak, ezarri behar dugun tarta-kopuruaren arabera. Gehienbat postre nagusia tarta den oturuntzetan erabiltzen da, bezero edo mahakideen aurrean erakutsi nahi dugunean, batez ere ezkontza eta jaunartzeetan. De aluminio o acero inoxidable, de diferente numero de pisos y modelos dependiendo de la cantidad de tartas que tengamos que montar, se usa principalmente en banquetes donde el postre principal es la tarta y queremos exponerla a la vista de los clientes o comensales sobe todo en banquetes de bodas comuniones.

Materiala: Gozogintza