zementu-esne Bilatu zementu-esne testuinguru gehiagotan

1
zementu-esne > lechada (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
Errodapia jarria dugunean, lurzoruan zementu-esnea botatzeari ekin ahal izango diogu. Dena den, alderantziz ere jardun dezakegu; alegia, errodapia zementu-esnea bota ondoren jar dezakegu, eta, hala, errazago sartuko da zementu-esnea ertzetatik barrena. Una vez colocado el rodapié se podrá lechar el suelo, aunque existe la posibilidad de realizarlo de manera inversa, con lo que se facilitaría que la lechada penetrase sin dificultad por las orillas.

Materiala: Igeltserotza

Normalean, lauzetan bezalaxe, zementu zuria edo grisa erabiliko dugu zementu-esnea egiteko; dena den, zementu-esnea baldosaren kolorearen arabera koloreztatu nahi badugu, tindu plastiko edo mineralen bat ere bota diezaiokegu. Normalmente, al igual que los azulejos, se empleará cemento blanco para fabricar la lechada, gris o una lechada coloreada con algún tinte plástico o mineral, de acuerdo al color de la baldosa.

Materiala: Igeltserotza

Zementu-esneak likido samar egon behar du, baldosetako junturetatik hobeto iragazteko. Esnea baldosetan bota (1. irudia), eta junturetatik ondo iragazten utzi behar diogu. Juntura batzuk behar bezala bete ez direla ikusten badugu, horietara bideratuko dugu esne-putzua (2. irudia), kristal-garbigailuarekin bultzatuz (3. irudia); hartara, kola-mortero gutxi zegoelako baldosen azpian sortutako zuloak ere zementuz beteta geratuko dira (4. irudia) Con el fin de facilitar el filtrado de la lechada por entre las juntas de las baldosas es conveniente que la lechada esté bastante lí­quida, arrojándola sobre las baldosas (Fig. 1), dejando que se cuele bien por las juntas, desplazando el charco de lechada hacia las juntas que no se hayan rellenado (Fig. 2), empujándolo con un limpia cristales (Fig. 3) hasta conseguir que los agujeros que pudiesen haber quedado por la escasez de mortero

Materiala: Igeltserotza

Bada beste sistema bat ere: zoruaren gainean han-hemenka zementu pixka bat zabalduko dugu, eta, gero, ura botako diogu gainean, zementu-esnea lurzoruan bertan eratzeko. Otro sistema es espolvorear sobre el suelo el cemento a emplear y luego echar agua para que la lechada se fabrique directamente en el suelo.

Materiala: Igeltserotza

Lurzoruan zementu-esnearen hondarrik geratzen ez denean, makila pasatuko dugu junturetatik, den-denak fin-fin eta txukun utzi arte (6. irudia). Cuando en el suelo no queden restos de lechada se procederá a pasar el palo por las juntas hasta dejarlas finas y uniformes (Fig. 6).

Materiala: Igeltserotza

Zementu-esneak, ondo zabaldu ahal izateko, oretsua izan behar du ez oso likidoa. La lechada debe ser algo pastosa, no muy lí­quida, para facilitar su aplicación.

Materiala: Igeltserotza

Hormetako arrailetan zementu-esnea zabaltzeko, zementu-esne horren osagaiak zementu zuria eta ura izango dira (gaur egun zenbait produktu plastiko ere badaude, eta produktu horiek ez dira zementua bezain kaustikoak), eta lauzaren kolorearen araberako tonua eman ahal izango diogu zementu-esneari. Para el lechado de las paredes la lechada debe tener una base de cemento blanco y agua -ahora existen otros productos plásticos y no tan cáusticos como el cemento-, pudiendo colorear la lechada según el tono de las plaquetas.

Materiala: Igeltserotza

Beharrezkoa bada, junturetan geratutako zementu-esnearen hondarrak garbituko ditugu berriz ere espartzuarekin. Si fuese necesario se volverían a limpiar las juntas de restos de lechada dura con esparto.

Materiala: Igeltserotza

Zementu-esnea zabalduta dugunean, sobran dagoena kendu egingo dugu, gogortzen edo loditzen hasi aurretik, eta, horretarako zementu-esnerako espatula erabiliko dugu edo, bestela, kristalak garbitzeko gailuren bat (57. irudia). Lauzetan geratutako zementu-esearen orban guztiak kendu beharko ditugu. Una vez aplicada la lechada se retirará el sobrante de la mí­sma, según empiece a endurecer o espesar, con la ayuda de una espátula de lechado o un aparato limpia cristales (Fig. 57), quitando las manchas de lechada de todas las partes de los azulejos.

Materiala: Igeltserotza

eta, ureztatu ondoren, mazoz jo ditzakegu baldosak, lurzoruari hobeto atxikitzeko, zementu-esnea junturetatik atera arte. Kontuan izan behar dugu, baina, halakorik eginez gero, junturak belztu egingo direla. Para conseguir un mayor agarre se pueden macear las baldosas después de regadas hasta que la lechada del cemento asome por las juntas, lo que, eso sí­, ennegrecerá las juntas.

Materiala: Igeltserotza

zementu-esne > lechada de cemento (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Behin kontramailak amaituta, obran jartzeko prozesuari hasiera emateko, kontramaila horiek bete behar dira, kaletik obra-lekuraino P-350 zementu-esnea ponpatuz 7 zaku m3 bakoitzeko proteinazko eta erretxinadun alkalinozko base hidrolizatua duen apar-eragile batez nahastua (4 kg/m3). Behin nahasketa fraguatu eta lehortu ondoren, 6 kg/cm2-ko erresistentzia eduki behar du konpresioarekiko, isurketa amaitu eta 28 egun igaro ondoren. La puesta en obra, una vez realizadas las tabicas, empieza por rellenar éstas, bombeando desde la calle hasta pie de tajo con una lechada de cemento P-350 a razón de 7 sacos por m3 y un espumante con base hidrolizada de proteí­na y resinatos alcalinos (4 kg/m3) que una vez fraguada y seca tenga una resistencia a compresión a los 28 días de finalizado el vertido de 6 kg/cm2.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Behin kontramailak amaituta, obran jartzeko prozesuari hasiera emateko, kontramaila horiek bete behar dira, kaletik obra-lekuraino P-350 zementu-esnea ponpatuz 7 zaku m3 bakoitzeko proteinazko eta erretxinadun alkalinozko base hidrolizatua duen apar-eragile batez nahastua (4 kg/m3). Behin nahasketa fraguatu eta lehortu ondoren, 6 kg/cm2-ko erresistentzia eduki behar du konpresioarekiko, isurketa amaitu eta 28 egun igaro ondoren. La puesta en obra, una vez realizadas las tabicas, arranca con el rellenado de éstas, bombeando desde la calle hasta pie de tajo con una lechada de cemento P-350 a razón de 7 sacos por m3 y un espumante con base hidrolizada de proteí­na y resinatos alcalinos (4 kg/m3) que una vez fraguada y seca tenga una resistencia a compresión a los 28 días de finalizado el vertido de 6 kg/cm2.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Behin kontramailak amaituta, obran jartzeko prozesuari hasiera emateko, kontramaila horiek bete behar dira, kaletik obra-lekuraino P-350 zementu-esnea ponpatuz 7 zaku m3 bakoitzeko proteinazko eta erretxinadun alkalinozko base hidrolizatua duen apar-eragile batez nahastua (4 kg/m3). Behin nahasketa fraguatu eta lehortu ondoren, 6 kg/cm2-ko erresistentzia eduki behar du konpresioarekiko, isurketa amaitu eta 28 egun igaro ondoren. La puesta en obra, una vez realizadas las tabicas, se rellenan éstas, bombeando desde la calle hasta pie de tajo con una lechada de cemento P-350 a razón de 7 sacos por m3 y un espumante con base hidrolizada de proteí­na y resinatos alcalinos (4 kg/m3), que una vez fraguada y seca tenga una resistencia a compresión a los 28 días de finalizado el vertido de 6 kg/cm2.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Obrak edo gainkargek hori eskatzen dutelako, apar-eragileak hormigoi arina edo zelularra erantsitako zementu-esneak erabili behar badira, "lurrun-oztopo" bat egin beharko da forjatuaren goialdearen eta malden artean hotzeko asfalto-emultsioko bi geruza gurutzatu aplikatuz, 1-1,5 kg/m2-ko gutxieneko kontsumoarekin. Si por necesidades de obra o sobrecargas hay que emplear las lechadas de cemento aditivadas con espumantes hormigón ligero o celular, será necesario originar una "barrera de vapor" entre la cara superior del forjado y las pendientes con la aplicación de dos manos cruzadas de emulsión asfáltica en frí­o, con un

Materiala: Eraikinaren estalkia

Behin kontramailak amaituta, obran jartzeko prozesuari hasiera emateko, kontramaila horiek bete behar dira, kaletik obra-lekuraino zementu-esnea ponpatuz 7 zaku m3 bakoitzeko proteinazko eta erretxinadun alkalinozko oinarri hidrolizatua duen apar-eragile batez nahastua (4 kg/m3). Behin nahasketa hartu eta lehortu ondoren, 6 kg/cm2-ko erresistentzia eduki behar du konpresioarekiko, isurketa amaitu eta 28 egun igaro ondoren. La puesta en obra, una vez realizadas las tabicas, arranca rellenando éstas, bombeando desde la calle hasta pie de tajo con una lechada de cemento P-350 a razón de 7 sacos por m3 y un espumante con base hidrolizada de proteí­na y resinatos alcalinos (4 kg/m3) que una vez fraguada y seca tenga una resistencia a compresión a los 28 días de finalizado el vertido de 6 kg/cm2.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Behin kontramailak amaituta, obran jartzeko prozesuari hasiera emateko, kontramaila horiek bete behar dira, kaletik obra-lekuraino P-350 zementu-esnea ponpatuz 7 zaku m3 bakoitzeko proteinazko eta erretxinadun alkalinozko oinarri hidrolizatua duen apar-eragile batez nahastua (4 kg/m3). Behin nahasketa hartu eta lehortu ondoren, 6 kg/cm2-ko erresistentzia eduki behar du konpresioarekiko, isurketa amaitu eta 28 egun igaro ondoren. La puesta en obra, una vez realizadas las tabicas, se lleva a cabo rellenando éstas, bombeando desde la calle hasta pie de tajo con una lechada de cemento P-350 a razón de 7 sacos por m3 y un espumante con base hidrolizada de proteí­na y resinatos alcalinos (4 kg/m3) que una vez fraguada y seca tenga una resistencia a compresión a los 28 días de finalizado el vertido de 6 kg/cm2.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Behin kontramailak amaituta, obran jartzeko prozesuari hasiera emateko, kontramaila horiek bete behar dira, kaletik obra-lekuraino P-350 zementu-esnea ponpatuz 7 zaku m3 bakoitzeko proteinazko eta erretxinadun alkalinozko oinarri hidrolizatua duen apar-eragile batez nahastua (4 kg/m3). Behin nahasketa hartu eta lehortu ondoren, 6 kg/cm2-ko erresistentzia eduki behar du konpresioarekiko, isurketa amaitu eta 28 egun igaro ondoren. La puesta en obra, una vez realizadas las tabicas, se lleva a cabo rellenando éstas, bombeando desde la calle hasta pie de tajo con una lechada de cemento P-350 -a razón de 7 sacos por m3- y un espumante con base hidrolizada de proteí­na y resinatos alcalinos (4 kg/m3), que una vez fraguada y seca tenga una resistencia a compresión a los 28 días de finalizado el vertido de 6 kg/cm2.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Portland zementu-esneaz sortzen dira, apar-eragile organikoak erantsita, honako lan-prozesu honi jarraiki: Se originan mediante el empleo de una lechada de cemento Portland aditivada con espumantes orgánicos, con el siguiente proceso de trabajo:

Materiala: Eraikinaren estalkia

Behin kontramailak amaituta, obran jartzeko prozesuari hasiera emateko, kontramaila horiek bete behar dira, kaletik obra-lekuraino P-350 zementu-esnea ponpatuz 7 zaku m3 bakoitzeko proteinazko eta erretxinadun alkalinozko oinarri hidrolizatua duen apar-eragile batez nahastua (4 kg/m3). Behin nahasketa hartu eta lehortu ondoren, 6 kg/cm2-ko erresistentzia eduki behar du konpresioarekiko, isurketa amaitu eta 28 egun igaro ondoren. La puesta en obra, una vez realizadas las tabicas, se hace rellenando éstas, bombeando desde la calle hasta pie de tajo con una lechada de cemento P-350 a razón de 7 sacos por m3 y un espumante con base hidrolizada de proteí­na y resinatos alcalinos (4 kg/m3) que una vez fraguada y seca tenga una resistencia a compresión a los 28 días de finalizado el vertido de 6 kg/cm2.

Materiala: Eraikinaren estalkia

a) Junturaren ezpainak garbituko dira, eskuz edo bitarteko mekanikoen bitartez, baita zementu-esneak, ore-jarioak eta irregulartasunak ere; horiek guztiak zuzenduko dira junturaren zabalera uniformea izateko luzera osoan. a) Limpieza de los labios de la junta por medios manuales o mecánicos de las lechadas de cemento, rebabas e irregularidades, que se corregirán para conseguir un ancho de junta uniforme en toda su longitud.

Materiala: Eraikinaren estalkia