lima Bilatu lima testuinguru gehiagotan

1
lima > lima (17 testuinguru)
eu testuak es testuak
2. Zorroztu egin behar da, lima finez. 2.º Afilarlo con limas finas.

Materiala: Egurraren teknologia

Demagun 209. irudiko xafla bezalako bat dugula. Bada, lima lauak erabili behar ditugu atal zuzenak (1 zenbakiaz markatutakoak) karrakatzeko, eta erdibiribila edo biribila, atal okerrak (2 zenbakiaz markatutakoa) karrakatzeko. Para una hoja como la de la figura 209, usaremos limas planas para las secciones rectas señaladas con el núm. 1, y para la sección curva 2, emplearemos lima de mediacaña o redonda.

Materiala: Egurraren teknologia

eskuz egiteko, lima, marrusketa, hortza eta, oro har, esku-tresna guztiak erabil ditzakegu, oso zorrotz badaude betiere Para hacerlo a mano, podrá usarse la lima, el cepillo, la cuchilla, y en general todas las herramientas manuales muy afiladas.

Materiala: Egurraren teknologia

2. Hortzak karraka-hautsez betetzen direla-eta kamustu egiten bada lima, kardaz garbitu behar da. 2.a Si la lima se embota por llenarse sus dientes de limaduras, se limpia con la carda.

Materiala: Egurraren teknologia

1. Sorbatza arbastatu behar da, lima larriez. 1.º Desbastar el corte con limas bastas.

Materiala: Egurraren teknologia

Izan ere, leku libre gehiago uzten badugu, hortzek bibratu egiten dute eta lima koskatzeko arriskua dago. Si, al limar la sierra se dejara más margen libre, vibrarían los dientes con peligro de mellar la lima.

Materiala: Egurraren teknologia

Hortz desberdin ugari badaude, irtenenak jan behar dira lehenik, eta gainerakoak gero. Azkenean, hortzen gainetik pasatzen dugunean, hortz guztiak ukitu behar ditu limak. Si son muchos los dientes desiguales, se rebajan primero los más salientes, y luego todos, de modo que la lima, al pasar por encima, toque todos los dientes.

Materiala: Egurraren teknologia

206. irudia. Hortzaren angelura egokitu behar du limak. Fig. 206 La lima tiene que ajustarse al ángulo del diente.

Materiala: Egurraren teknologia

Triangelu-formako limaren bidez zorrozten ditugu hortzak. El afilado se hace con la lima triangular.

Materiala: Egurraren teknologia

Horizontalean eta tresnarekiko perpendikularrean egon behar du limak betiere, eta ez du alboetara mugitu behar, ez kulunka ibili behar; gainera, norabide bakarrean erabili behar da: atzetik aurrera. Hay que llevar la lima siempre horizontal y perpendicular a la herramienta, sin ladearla ni balancearla, y usándola en un solo sentido, de atrás hacia adelante.

Materiala: Egurraren teknologia